Thursday, 12 January 2017

Politikk og Kristendom

Hvordan forholder man seg til Politikken som Kristen? Det går knap en eneste dag uten at jeg tenker over dette spørsmålet. Selv har jeg beveget meg i ulike retninger og forandret mine posisjoner over flere år. Jeg vil derfor dele min reise og konklusjonen jeg endte opp med.
Den første boken jeg leste om dette emnet var boken til Greg Boyd, 'The Myth of a Christian Nation'.  Jeg synes denne boken var veldig bra og anbefaler å lese den til tross for jeg ikke er enig i alt. Boyd er en kjent pastor, forfatter og formidler i Usa. Boken var veldig kontroversiell og han mistet 1/5 av sine medlemmer i kirken på grunn av boken. I en megakirke er dette flere tusen medlemmer. 

Boyd vektlegger korset og prekingen av evangeliet som det sentrale kristne bør fokusere på. Vi må være lik Kristus og preke om Guds rike, tjene fattige og hjelpe alle mennesker isteden for å skremme folk bort med politiske syn. Dette er et veldig typisk evangelikansk syn som vektlegger evangeliet. Det viktigste er å redde sjeler ikke nødvendigvis å bygge Guds rike på jord gjennom de ulike institusjonene i samfunnet. Boyd påpeker mye viktig i denne boken, men han mister etter min mening flere viktige sannheter og ender opp som ubalansert. Boyd påpeker helt korrekt at kirken og kristne må tenke gjennom hvordan deres politiske syn påvirker deres vitnesbyrd og spredning av evangeliet. han påpeker også korrekt at kirken har fått korset og ikke sverdet. Boyd glemmer derimot viktige ting som blir påpekt i Wayne Grudem sin bok, 'Politics According to the Bible'.


Wayne Grudem har bakgrunn i den Reformerte tradisjonen og kommer ikke overraskende som et resultat av det og andre ting til en annen konklusjon. Wayne Grudem påpeker både hvordan Kristne og kirken bør og ikke bør forholde seg til politikken:

1. Staten bør ikke presse eller tvinge mennesker til å følge en viss religion. Dette gjør at den Lutherske modellen historisk har vært feil. Kristendommen skal velges og ikke påtvinges på folk. Dette ble bedre praktisert i Usa mens Europeere ikke gjorde en like god jobb. Stat og kirke som institusjon skal være atskilt. Dette betyr ikke at politikk og religion ikke skal ha innflytelse på hverandre men at institusjonene skal være atskilt for å unngå tvang og maktmisbruk.

2. Staten skal ekskludere all religiøs innflytelse på politikken. Et eksempel på dette vil feks være at en prest ikke ville kunne gå imot abort politisk på  Bibelsk grunnlag. Det Bibelske menneskeverdet berører politikken og bør påvirke politikken som ett eksempel. Fedrene som grunnla Usa mente aldri at politikken skulle ekskludere Kristendommen, bare at institusjonene skulle skilles. At staten skal ekskludere all religiøs innflytelse er ikke Bibelsk.

3. All regjering er demonisk.  Dette ligger ifølge Grudem svært nære Greg Boyd sitt syn. Dette er ikke et Bibelsk syn til tross for at Boyd som allerede nevnt påpeker mange gode poeng i sin bok. 

4. Prek evangeliet, ikke politikk. Det kan argumenteres at kirken bør holde seg til evangeliet, men at kristne som har et kall til politikken bør involvere seg. Dette synet vektlegger at alle kristne kun bør preke evangeliet og holde seg borte fra politikken. Dette er ikke et Bibelsk syn.

5. Bruk politikken og ikke prek evangeliet. Det er heldigvis ikke mange kristne som holder denne posisjonen idag. Denne posisjonen var mer vanlig rundt 18-19 tallet der kirken i noen tilfeller kun vektla å hjelpe fattige uten å preke evangeliet. En må utvilsomt hjelpe fattige som kristen, men også preke evangeliet. Posisjonen om å ikke preke evangeliet og kun bruke politikken er derfor ikke Bibelsk.

Det finnes biter av sannhet i alle disse synene men de er ubalanserte. Wayne Grudem foreslår heller at Kristne bør ha, "Significant influence" i politikken. Her er noen av Grudems prinsipper hvordan en Kristen bør opptre i politikken:

1. En må først forstå Bibelen korrekt. En må lese de ulike sidene av saken og studere Bibelen grundig for å finne de rette svarene.

2. Teologisk liberale holder som oftest ikke Bibelen som autoritet. Disse posisjonene bør derfor unngås.

3. Eksempler på Bibelelsk innflytelse i GT:

- Daniel hadde innflytelse i Babylon på en hedensk regjering. (Dan 4:27)

- Døperen Johannes 4 BC til AD 39. Han angrep Herod Antipas som var innsatt av den Romerske keiseren. Matteus 14:3-4 så tukter døperen Johannes for hans bror Fillip sin kone Herodias.

- Paulus i fengsel foran guvernøren Felix (Apg 24:24-25)

- Romerbrevet 13:1-7 og 1 Pet 2:13-14


4. Alle som bor i demokratiske samfunn har et ansvar å vektlegge Kristen innflytelse.


5. Historiske eksempler der Kristne hadde innflytelse på staten

- Magna Carta, Den Amerikanske Uavhengighets erklæringen, Den Amerikanske Konstitusjonen. Kristne stoppet også abort, barnedrap, gladiatorkamper, menneske ofring og polygami, brenning av enker (India), avskaffet slaveriet, vektla private eiendoms rettigheter, stemme rettigheter for kvinner og annet.

- Martin Luther King var en baptist pastor med doktor grad i teologi. Hans innflytelse og forbilde fikk slutt på rase segregering og diskriminering i Usa.


6. Usa en Kristen nasjon: Usa ble mer påvirket av Hebraisk Kristne verdier enn noe annet land gjennom hele historien. Mesteparten av fedrene som grunnla landet var Kristne. Kristendommen både var og fortsatt er Usa sin største religion. Den Amerikanske kulturen er også dypt påvirket av Kristendommen. Kristendommen er likevel ikke en nasjonal religion fremmet av staten og en kan være like Amerikansk som andre uten å være Kristen. Det umulig å gi et svar om Usa er en kristen nasjon. Usa er mer påvirket av Kristendommen enn noe annet land, men er ikke en lovfestet Kristen nasjon.


7. Bør Kristne kun stemme på kristne politikere? Grudem mener ikke at en trenger å stemme på en som er Kristen. En stemmer på den som best vektlegger de Bibelske verdiene og prinsippene i politikken uavhengig av hvem dette er.


8. Uten Kristen innflytelse så vil regjeringen ikke ha et klart moralsk kompass. Dagens Usa er i ferd med å se noen av konsekvensene av en Kristendom med mindre innflytelse. Om Kristne ikke fremmer sine verdier i politikken så vil samfunnet bli verre. Vi ser allerede konsekvensene av dette med hensyn til familien og menneskeverdet.


9. Bør pastorer undervise om politiske ting? Her er det ifølge Grudem frihet for hver pastor til å gå inn i sitt kall. Alle er kalt til ulike ting og bør ta hensyn til det. Her trenger en visdom for å praktisere dette korrekt. En bør også ha i minne at vektlegging av politikk i kirken kan undergrave evangeliet. Det er stor forskjell på en kristen som er kalt til å være politiker og en pastor som bruker sine prekener til å preke et politisk program. Min personlig oppfatning er at en kristen kan ta opp politiske spørsmål, men at en pastor med kirken som institusjon bør være forsiktig og tenke godt gjennom sine valg. En bør være forsiktig å blande disse rollene. En pastor kan preke Bibelske prinsipper slik at forsamlingen selv kan stemme utifra disse prinsippene som er konsekvente med Bibelen. Abort (menneskeverd) og feks ekteskapet er noe Bibelen taler klart og tydelig om. En pastor må derfor preke det Bibelske budskapet og kan bruke politiske eksempler for å fremme sitt poeng. Han bør etter min mening ikke si hvilket parti folk skal stemme på fra talerstolen. Konklusjon: Det er Bibelsk for Kristne å involvere seg i politikken. Vi bør bidra med å forandre samfunnet slik at det blir bedre for alle. Å bli kalt til politikk er et viktig kall som bør tas på alvor for en kristen som er kalt slik. En som er kalt til å bli pastor har som ansvar å berøre alle emner som Bibelen berører om knytte dem opp mot samfunnet. En pastor har derimot en unik rolle og representerer først og fremst Bibelens budskap og ikke et politisk parti program. Han bør preke Bibelens sannhet og være trofast mot teksten og la forsamlingen utifra det stemme etter sin samvittighet. Pastoren må bruke visdom for behandle dette på best mulig måte.
No comments:

Post a Comment