Friday, 13 January 2017

Jødenes suksess

Jødene er verdens mest forfulgte folkeslag gjennom historien. Men etter Nazismen skulle en trodd at Jødene endelig skulle få fred. Slik er det beklageligvis ikke blitt. Til tross for at Jødene har gode verdier, jobber hardt og har lav kriminalitet i sine miljøer så øker Jødehatet i Europa og Usa. I Midtøsten er det nå blitt umulig for Jøder å bo. Min oppfatning er at vi heller kan lære av Jødene isteden for å hate dem. Jødene er statistisk sett verdens mest suksessfulle folkeslag. I boken, "The Jewish Phenomenon deler Steven Silbiger 7 nøkler til Jødenes suksess. Det er verdiene og kulturen til Jødene som er unik. Den gode nyheten er at disse verdiene er tilgjengelige for alle. En trenger ikke være eller bli Jøde for å lære av Jødene. Disse verdiene er universielle er noe vi alle bør lære av. I en tid med økende Jødehat bør vi heller lære av Jødene isteden for å hate dem.1. Ekte velstand er flyttbar. Det er kunnskap. Eiendom og penger kan en miste, mens ingen kan frata en sin utdannelse. Kunnskap og utdannelse er kanskje den aller viktigste for å klatre utav fattigdom. Jøder har en kultur der de vektlegger utdannelse kanskje mer enn noen annen gruppe. Les mer bøker eller gjerne lær nyttige praktiske ting og se mindre tv. Kunnskap om hvordan verden fungerer vil hjelpe hvem som helst å klatre utav fattigdom. Jøder er kjent for å være den best utdannede gruppen i verden. Det er en tydelig kobling mellom utdannelse og velstand. Jo mer kunnskap og utdannelse jo mindre sjans for å være fattig.


2. Ta vare på dine egne og de vil ta vare på deg: Støtt egen familie og gi penger til gi penger til gode prosjekter i miljøet ditt. Talmuden sier at du er bare så rik som så mye du kan gi. Gi til veldedighet og ikke vær grådig. Miljøet du vokste opp i har velsignet deg. Gi tilbake. Det Hebraiske ordet for rettferdighet er tzedakah fra roten zedek som betyr rettferdighet. Å gi i Jødedommen er resultat basert. Dette betyr at en gir til organisasjoner som faktisk hjelper mennesker utav fattigdom.  3 Mosebok 23:22 beskriver dette presist: When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and for the foreigner residing among you. I am the LORD your God. 

Merk hvordan dette verset ikke sier at du skal dele ut mat til fattige. De må selv plukke ned innhøstningen. Du gir dem arbeid og mat. Den aller største veldedigheten i Jødedommen er ikke å gi mennesker bare mat, men arbeid. Arbeid gir en følelse av verdighet og skaper mindre avhengighet. Å dele mat uten arbeid er ikke Bibelsk. Paulus sier også i 2 Thess 3:13 sier at den som ikke jobber skal ikke ete. Gi mennesker utdannelse og arbeid og du vil hjelpe dem å hjelpe seg selv. Du hjelper dem ikke til å være avhengige av andre, men gir dem mulighet til å selv klatre utav fattigdom. Dette er en åpenbar suksess oppskrift som forklarer hvorfor så mange Jøder klarer seg bra.3. Suksessfulle mennesker er profesjonelle entreprenører: Entreprenører er kanskje samfunnets viktigste rolle. De skaper arbeid til andre, gir oss produkter som vi liker og tar en enorm risiko ettersom som de ofte mister alt. Jødene har mer entreprenører en noe annen gruppe. Årsaken til dette er flere. Jøder har en kultur der de vektlegger at Gud er skaper og skapte verden på 6 dager. Alle er skapt i Guds bilde og skal reflektere og representere Gud på best mulig måte. Denne kreativiteten som Gud har er også noe vi skal imitere ved å lage arbeidsplasser, produkter og annet som er til velsignelse for menneskeheten. Et produkt som de fleste har glede av er Jeans (dongeri bukse) som ble produsert av Levi Strauss som var en Jøde. De fleste mennesker over verden bruker dette produktet daglig.


4. Utvikle din verbale selvtillit: Chutzpah er evnen til å snakke ut, si din del og spørre spørsmål og gjøre krav på ting. Dette er et Yiddish ord som kommer fra et Hebraisk ord som betyr noe i retning av audacity som er et slags mot. Alan Dershowitz beskriver dette ordet som selvsikkerhet eller gjerne mot. Dette er en villighet til å kreve det du har fortjent, å utfordre tradisjon og autoritet og tenke nytt. Dette motet kan virke som en slags stolthet, men trenger ikke forstås slik. Det er ikke enkelt å gi en presis beskrivelse av det, men det kan utvilsomt praktiseres og kombineres på en måte som er ydmyk.

Verbal selvtillit er viktig del i alle type jobber fordi omtrent alle jobber har med andre mennesker og kommunikasjon å gjøre. Å utvikle ordforråd og kommunikasjon vil tjene en godt uansett yrke.


5. Vær selektiv ekstavagant og klokt nøysom: Lev på en nøysom måte som er klok med hensyn til pengebruk. Tenk gjennom hvordan du bruker penger. Bruk dem på en klok måte. Spar penger og invester i det som gir gevinst. Bruk både din tid og penger på nyttige ting. Feks kjøp av bil er kanskje en av tingene som alle taper mest penger på. Bil går ned i verdi for hvert år og er dyr i drift. Om du ikke er mekaniker og kan fikse bilen så kjøp en bil som ikke er for dyr men er av god kvalitet. Kjøp ting etter nytteverdi og ikke etter hva som er kult og kjekt å ha. Å bruke penger på bøker har stor nytteverdi fordi dette øker din kunnskap som gjør at du kan ta klokere valg. Gevinsten er stor med hensyn til hva du får igjen. Jøder er kjente for å kjøpe mye bøker. Spis mer hjemme og ikke spis ute hver dag. Dette sparer du masse penger på.


6. Feir individualitet og oppmuntre mennesker til å være individuelle: Abraham (Jødedommens far) brøt med tradisjonen og reiste sin egen vei etter han ble kalt av Gud. Noe som var ganske uvanlig på hans tid. Gi rom for individuell frihet der barn selv velger retning i livet etter hvilke talenter og muligheter de har. En kan være kollektiv fordi om en er individuell. Alle trenger ikke å være like, men kan likevel være sterkt knyttet sammen. Her finnes det ingen selvmotsigelse. Tenk utav boksen og vær villig til å gå imot strømmen.


7. Ha noe å bevise. Å bli drevet til suksess: Tro at ting kan bli bedre og at individet kan gjøre situasjonen bedre. Personlig ansvar og optimisme hjelper enormt.  Legg planer for fremtiden, ha mål, jobb hardere og ta sikre risikoer, velg entreprenører som rolle modeller og tro på at du kan skape din egen skjebne.Dette er noen av prinsippene som forklarer hvorfor Jødene bidrar med så enormt mye positivt til menneskeheten. 0,2 % av verdens befolkning gir oss omtrent 20% av nobel pris vinnerne. Dette er ikke tilfeldig. Dette er ganske så utrolig med tanke på at Jødene er historiens mest forfulgte folkeslag. De satt seg aldri ned og gjorde krav på å være offer. De valgte isteden å bidra til en bedre verden for oss alle. Verdiene og kulturen til Jødene er unik. Isteden for å forfølge Jødene kan vi heller være takknemlige for deres bidrag og lære av dem.


Kilder

- Jewish Phenomenon av Steven Silbiger

- Dokumentaren Israel Inside er også meget interessant og påpeker flere av disse tingene.

No comments:

Post a Comment