Wednesday, 18 January 2017

Hatfulle ytringer eksister ikke

Denne korte videoen av Steven Crowder anbefales. Han påpeker mange viktige ting. Hatefulle ytringer eksister ikke. Dette er konstruerte merkelapper som er ment å kneble den som en er uenige med. Knebling av det noen velger å kalle hatefulle ytringer enkelt et totalitært virkemiddel for å bryte ned vår frihet og å unngå å holde politiske ledere ansvarlige for deres løfter. Crowder påpeker mange av disse viktige tingene i denne videoen. Anbefales. Videoen: Her
No comments:

Post a Comment