Tuesday, 31 January 2017

Hannah Arendt og de totalitære

Få filosofer har bedre refleksjoner rundt det totalitære enn den Jødiske filosofen Hannah Arendt. Jeg tar utgangspunkt i pensumboken i filosofi, 'Filosofia' og i en artikkel fra et intervju av Hannah Arendt.

Hun påpeker viktigheten av uforutsigbare handlinger i det offentlige. Dette er det som skiller oss fra dyr. Hitlers Tyskland og Stalins Kommunisme i Russland fjernet all offentlighet som gir borgere muligheten til å tenke å fungere som frie individer. De ønsker å styre atferd ved propaganda. Hvordan kan det da ha seg at i det siste århundret at slike totalitære regimer blomstret opp? Skulle vi ikke være mer opplyst og kunnskapsrike enn før?

Når totalitære regimer etablerte seg hadde folk flest mistet de tradisjonelle verdiene og måten å leve på. Raske teknologiske nyvinninger veltet om samfunnet og gjorde folk mer åpne til avvise det gamle. Mennesket var ifølge Arendt på jakt etter noe som kunne gi menneskelivet høyere mening og et overordnet perspektiv. Den sterke førerskikkelse tok en Messias lignende rolle der total underkastelse til han fylte dette tom rommet som tidligere religion og tradisjonelle verdier hadde tatt.


Arendt advarer også mot manglende deltakelse i det offentlige blant folk. Arendt mener at mennesket bare kan utvikle seg som kloke, selvstendige, frie, kritiske og tolerante individer i et offentlig felleskap som bidrar til handling og diskusjon. Dette ifølge Arendt er mangelvare i det moderne samfunnet.


Hannah Arend sitater fra artikkelen

Løgner: The moment we no longer have a free press, anything can happen. What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can you have an opinion if you are not informed? 

Det nye over det gamle: Totalitarianism begins in contempt for what you have. The second step is the notion: “Things must change—no matter how, Anything is better than what we have. 

Progress: The law of progress holds that everything now must be better than what was there before. Don’t you see if you want something better, and better, and better, you lose the good. The good is no longer even being measured.


Min oppsummering de viktigste poengene hennes:

1. Politisk korrekthet er farlig og må utfordres med politisk ukorrekthet. Altså folk som sier overraskende og ubehagelige ting i det offentlige. Det er bra for ytringsfriheten og viktig for å demme opp for det totalitære.

2. Raske teknologiske nyvinninger og avvisning av tradisjonelle verdier skaper et meningsløst og samfunn. Dette vakuumet kan lett bli fylt av en mektig leder som tar en Messias rolle. En mektig sentralisert stat blir en realitet. Denne staten tar nærmest en guddommelig rolle.

3. En presse som lyver konstant (noe pressen gjør i dagens samfunn) er farlig. Hva som helst kan skje under slike omstendigheter.

4. Når ting må forandres og alt det gamle avvises til tross for at dette gjerne er tusenvis av i år med historie og visdom der mennesker har lært av sine feil så er vi et steg nærmere det totalitære. At alt er bedre fordi nå fordi vi utvikler oss gjør oss i mye større grad mottakelige for det totalitære.


En siste kommentar er at disse analysene til Arendt er tidløse og skremmende presise med tanke på hva som skjer i dagens samfunn. Jeg påstår på ingen måte at vi lever i totalitære samfunn, og heller ikke at vi vil bli totalitære, men at vært demokrati er svært sårbart med tanke på hvordan disse tingene er er mainstream i dagens samfunn.


Kilder: Filosofia tekst boken og denne artikkelen: Her

No comments:

Post a Comment