Wednesday, 11 January 2017

Jesus blant Sekulære guder

Boken, "Jesus Among Secular Gods' av Ravi Zacharias og Vince Vitale er meget interessant. Denne boken gjør en god jobb å sammenligne Kristendommen med sekulære livssyn. Det som gjør boken spesielt interessant er hvordan begge forfatterene bruker egne historier som de vever inn i argumentene som boken tar frem. Dette gjør at boken ikke blir tørr men mer spennende å lese. Om du interesserer deg for livssyn og vil se hvordan Kristendommen står i kontrast til andre livssyn så anbefales denne boken.

Et poeng som boken tar frem som jeg synes var viktig. Alle livssyn har sannhet i seg, men vektlegger ikke hele sannheten om hvordan virkeligheten er. En kan derfor bekrefte det gode i alle livssyn uten å bekrefte hele livssynet. Et eksempel som boken tar frem:

Vitenskapen: Vitenskapen er fantastisk og forklarer mye. Men vi glemmer at vitenskapen ikke kan forklare seg selv og heller ikke forklare livets viktigste spørsmål som feks menneskeverd, moral, mening, håp og kjærlighet.

Relativismen: Å nekte å se ting fra et annet perspektiv enn ditt eget er farlig og mangler kjærlighet. Relativismen vektlegger viktigheten av dette. Likevel motsier relativismen seg i og med at relativismen selv trenger et objektivt perspektiv å dømme seg selv på som også krever å blir hørt og respektert.

Panteisme: Det gudommelige er overalt og og målet med livet er å ha felleskap med med det gudommmelige.  Men dette felleskapet er ikke det samme som at vi skal bli ett med alt, men det er et felleskap som er en relasjon.

Pluralisme: Det finnes sannhet i alle livssyn, men dette betyr ikke at alle livssyn er like sanne.

Humanisme: Mennesket er skapt for storhet, men storhet kommer fra Gudommelig kraft og styrke ikke fra menneskets egen evne til å finne løsninger.

Hedonisme: Nytelse er Gudegitt og godt, men dette er ikke det eneste som er godt. Livet handler om så mye mer enn nytelse til tross for at visse nytelser er gode og skapt av Gud.


Vi kan bekrefte de gode elementene i alle livssyn ettersom alle mennesker skapt i Guds bilde kan komme til konklusjoner som kan har elementer av det Bibelske uten innflytelse fra Kristendommen. Disse elementene blir derimot ikke komplette og mister sin helhet utenfor det Bibelske livssynet. Kun i Kristus er alt fullbrakt. Vi trenger alle bitene av puslespillet for å se hele bildet.No comments:

Post a Comment