Thursday, 12 January 2017

Autoritet: Katolikk og Protestant

Ettersom dette året er 500 års jubileum så vil jeg skrive et innlegg som hjelper oss å forstå viktigheten av den Protestantiske Reformasjonen som startet i 1517 av Martin Luther. Forskjellen mellom Protestantismen og Katolisismen kan forstås gjennom å se på ulike bilder jeg har lag til. Et bilde sier mer enn tusen ord. 

Jeg besøkte Vatican City i Italia for noen år siden og husker hvordan statuen av Peter stod sentralt plassert. I motsetning til Paulus så fikk også Peter en egen kirke. Årsaken til dette er at den Katolske kirke mener at Peter var den første paven som overleverte gudommelig autoritet som gjennom historien har blitt opprettholdt av den katolske kirke.

Peter holder to nøkler i den ene hånden og en scroll i den andre. På Scrollen står det,  'ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORUM' fra Matteus 16, 19:  Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Statuen av Peter er en veldig presis refleksjon av hvor sentralt autoritet er i den katolske kirke. Kirken har fått gudommelig autoritet til å tolke Bibel og tradisjon gjennom gudommelig kraft som er overlevert fra Peter. Å opprettholde sin autoritet og makt har vært sentralt hos den katolske kirke gjennom historien. En kan oppsummere den katolske posisjonen:

 Katolsk prest og en av de fremste katolske apologetene forklarer hvordan den Katolske kirke vet at Skriften er inspirert, "But the basis for one's belief in its inspiration directly affects how one goes about interpreting the Bible. The Catholic believes in inspiration because the Church tells him so, that is putting it bluntly, and that same Church has the authority to interpret the inspired text. Fundamentalist believe in inspiration, although on weak grounds, but they have no interpreting authority other than themselves.  (Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism (San Francisco, Ignatius Press 1988, p 127).


Kirken besitter altså makt til å avgjøre sannhet. Dette blir avgjort av svært mektige, kunnskapsrike og dyktige mennesker fra toppen. Svært mye makt blir sentrert blant få mennesker. Dette til tross for at det knapt finnes et eneste eksempel gjennom historien der makt ikke gjør mennesker korrupte. Hvordan kan det ha seg at denne statuen av Peter er en refleksjon av denne sentraliseringen av makt? Svaret ligger i den katolske teologien som i stor grad er basert på menneskelig autoritet. Syndige mennesker får gudommelig autoritet fordi de ikke skiller ordentlig mellom mennesket før og etter syndefallet. Før syndefallet var hele mennesket upåvirket av synd mens etter syndefallet ble hele mennesket påvirket av synd. Mesteparten av problemene i den katolske kirke har røtter i menneskesynet som er støttet av deres teologi.

Teologen Van Til forklarer dette bra. Han sier, "It follows that Rome has too high a notion of the moral consciousness of fallen man. According to Thomas, fallen man is not very dissimilar from Adam in paradise. he says that while the sinner needs grace for more things than did Adam, he does not need grace more". (The Defense of the Faith 2008 Van Til, kommentar av Scott Oliphint). Sitat av Thomas Aquinas fra Summa Theologica, trans. Fathers of the English Dominican Province (New York: Benziger Bros, 1947, 4:324)

Bildet av Peter statuen blir videre illustrert av den utrolig vakre katedralen i Notre Dam. I senteret ser vi alteret som er sentralt i utdeling av sakramentene. I tillegg ser vi masse helgener og menneske statuer. Disse bildene er en bekreftelse på katolsk teologi som setter enorm stor lit til menneskers autoritet. Syndige mennesker blir gitt gudommelig autoritet til å forvalte sannhet. Dette manglende skillet mellom mennesket før og etter fallet gir den katolske Kirke en struktur som sentraliserer enormt med makt i få hender. Den Anglikanske kirke og den Lutherske kirke har noe av det samme problemet. Den Reformerte kirke tok var derimot mer konsekvente og satte opp en struktur som gav mindre autoritet til få mennesker, desentraliserte makt og gav autoritet til Skriften.

Det er interessant at den katolske kirke utviklet et system som er så i strid med Bibelens tekst. Monarkiet i Bibelen var ikke Guds vilje. Omtrent alle kongene i Bibelen var onde. Samuel advarte Israel mot monarki til tross for at kongene verken manglet utdannelse, kunnskap eller Gudstro. Makt gjør korrupt uavhengig av hvem det er. Slik er mennesket. Den katolske teologien som er så godt reflektert i disse statuene viser at den katolske kirke stoler mer på syndige mennesker enn en ufeilbarlig Gud som har åpenbart sin vilje gjennom sitt ord. Husk at før Reformasjonen så ble mennesker brent på bålet for å oversette Bibler. Å ha en Bibel på ditt eget språk var livsfarlig slik som det også er idag i mange land i verden.

Dette forklarer hvorfor kunnskapsrike intellektuelle ofte er tiltrukket av den katolske kirke. De får enormt med makt og stor autoritet til å utvikle sine ideer ofte uten å bli holdt til ansvar. Dette til tross for at Bibelen så tydelig viser at hele mennesket er påvirket av synd inkludert intellektet: Her. Mennesker med mye kunnskap og utdannelse er like syndige som en uten kunnskap og utdannelse. Det er like sant om en er katolikk eller protestant. Den med utdannelse og kunnskap er som C.S Lewis sa en klokere djevel. 

Det som også er beklaglig er at denne teologien er også utbredt blant Protestantiske mirakel predikanter som påtar seg nærmest en gudommelig autoritet der de preker velstand og rikdom til alle som gir til kirkene deres. Noen former for Protestantisk Evangelikansk teologi viser også trekk av en manglende skille mellom før og etter syndefallet.

Mitt poeng er hvor enorm denne kontrasten er til den Protestantiske Reformasjonen. Se bildene av kjente Reformatorer som Luther, Calvin, Knox, Tyndale, Beza og flere. Alle har en Bibel. Makten ligger ikke hos enkelt mennesket men i Skriften. Alle er prester og kan ta Skriften som ufeilbarlig autoritet til å utfordre de som påtar seg makt og går bort fra Bibelens autoritet. Som nevnt så ble ikke den Lutherske og Anglikanske kirke ordentlig Reformert men holdt likevel til Skriften som autoritet. At alle er prester og Skriften som er autoritet hjelper men de gjorde en feil som katolikkene og setter få mennesker fra toppen med stor makt. Den Reformerte tradisjonen var konsekvente og gav ingen autoritet til mennesket men alt til Skriften i tillegg til å utvikle et kirke system der makt er i større grad desentralisert.

Et godt eksempel på forskjellen ser vi mellom England og Usa. England har alltid hatt et klasse problem med et rigget system fra toppen og diskriminering av ulike klasser. Usa er de første og eneste landet i verden som utviklet et system der hvem som helst kunne lykkes. De hadde rasisme og diskriminerte etnisk Afrikanske, men utviklet etterhvert et system der også etnisk Afrikanske kunne klatre til topps. Dette er så unikt historisk og er sterkt påvirket av arven fra Reformasjonen. Intet politisk system gjennom historien har hatt mer desentralisert makt enn Usa. Heller intet land i større grad blitt påvirket av Reformert teologi når landet ble grunnlagt. Dette skillet mellom Adam før og etter syndefallet produserte unike forhold og gav verdens høyeste velstand og levestandard for alle.

Merk hvordan dette står i kontrast med katolske land som historisk stort sett ved noen unntak har vært korrupte og lutfattige med et rigget system for de rike. Les Lawerence E. Harrison for mer. Sør Amerika hadde alle forutsetninger for å lykkes like mye som Nord Amerika. Det manglet derimot den Protestantiske teologien som legger makten i Skriften og ikke hos mennesket. De desentraliserte makt fordi mennesket uavhengig av klokskap og utdannelse er påvirket av synd. Makt gjør ALLTID mennesker korrupte.

Disse bildene bør derfor minne oss på den friheten vi har og vi skal være veldig  glade for den Protestantiske Reformasjonen. Protestantiske land har historisk vært verdens beste. Idag avviser vi svært mye av vår Protestantiske arv. Dette forklarer hvorfor Europa er i ferd med å gå inn i svært utfordrende tid. Konsekvensene av dette vil ikke bli positive. Vi trenger utvilsomt en ny Reformasjon. En Reformasjon som tar Bibelen på alvor og gir makt til Gud og ikke mennesket. Gud sentert teologi produserer Gudommelige resultater, mens menneske sentrert teologi produserer menneskelig resultater. Det er sannheten som setter oss fri. Både som individer og nasjoner.

No comments:

Post a comment