Wednesday, 11 January 2017

500 år siden Reformasjonen

Ettersom vi er gått inn i et nytt år er det 500 år siden Luther naglet de 95 tesene på døren i Wittenberg. Det er interessant å tenke på med hensyn til utviklingen i den Lutherske statskirken som er i ferd med å bevege seg bort fra den Bibelske autoriteten. Luther hadde utvilsomt startet en ny Reformasjon om han hadde levd i dag. Det er interessant at Luther sin utfordring for 500 år siden er veldig lik den vi har idag. Luther angrep en kirke som hadde tilsidesatt Gud som autoritet gjennom sitt ord. Merk også at Luther ble utvist fra kirken. Det samme er i ferd med å skje idag med dagens Bibeltro kristne i statskirken. De vil etter all sannsynlighet bli skvist utav kirken.
 Mennesket blir idag satt i sentrum og erfaringen til syndige mennesker for guddommelig autoritet til å avvise tydelige skriftsteder. Et åpenbart eksempel på dette er kampen om likekjønnet ekteskap. Konklusjonen om de av samme kjønn kan gifte seg finnes utvilsomt ikke i Bibelen, men er et resultat av sekularisme, humanisme og mennesket som setter seg i Guds sted og gjør seg selv om til autoritet. 

Dette eksemplet er alvorlig fordi det er et symptom på en progressiv avvisning av Bibelen som autoritet. Symptomet er bare begynnelsen på en teologi som vil utvikle seg til å gå enda lenger bort fra Bibelen. Gi dette en generasjon og to og vi har ikke lenger Bibelsk Kristendom, men en bok som kun kan aksepteres etter hva tidsånden sier.

I motsetning til Luther vil statskirken idag ha progresjon og ikke reformasjon. Liberal teologien har røtter i Tyskland og få mennesker hadde bedre forståelse for denne situasjonen enn Gresham Machen som var professor i teologi på Princeton før 1930. Dette året er viktig fordi det som skjedd på Princeton er sentralt for å forstå dagens utvikling. Machen er av flere kalt en moderne Luther ettersom han kalte kirken til reformasjon på et viktig tidspunkt. 

 Gresham Machen blir ofte kalt fundamentalist. Personlig mener jeg dette er en feil beskrivelse ettersom Machen var alt annet enn anti-intellektuell. Han studerte liberal teologi i Tyskland ettersom det var vanlig for Amerikanere å reise dit for utdannelse på slutten av 1900 tallet. Machen studerte under de kjente liberal teologene. Machen forsto liberal teologien meget godt og angrep denne teologien utifra en grundig forståelse ettersom han også forsto konsekvensene av den. I boken Christianity and Liberalism (1923) så oppsummerer Machen liberal teologien grundig:


Ifølge Machen så er den teologiske liberalismen en helt annen religion og bør ikke kalles historisk Bibelsk Kristendom. 

Et sitat fra introduksjonen: It is no wonder, then, that liberalism is totally different from Christianity, for the foundation is different. Christianity is founded upon the Bible. It is based upon the Bible both its thinking and its life. Liberalism on the other hand is founded upon the shifting emotions of men


Jeg har fått ved flere anledninger fått kritikk av at jeg går fort hardt ut imot liberal teologien og blir fortalt at det er viktigere med enhet. Jeg er enig at enhet er viktig, men denne enheten må først og fremst være bygget på Guds ord. Når en begynner med to ulike autoriteter som utgangspunkt så er det umulig med enhet. I tillegg så er det viktig å vektlegge at dagens utvikling vil etter all sannsynlighet ikke stoppe. Lære etter lære i Bibelen blir avvist og vi vil sitte igjen med en postmoderne relativistisk universalistisk kirke som ikke lenger har mye til felles med historisk Bibelsk Kristendom. Den som påpeker disse tingene blir ikke populær, men en blir i det minste Bibelsk. Viktig å ha i minne er det at profetene i Bibelen ble ikke populære før etter de var døde. 

Luther og Machen er til stor inspirasjon ettersom de var profetiske røster som kalte kirken til omvendelse og reformasjon. Om vi ikke alle har samme kall og muligheter som Luther og Machen så kan det likevel sies at hver Kristen har et ansvar å være en profetisk røst som kaller til omvendelse og reformasjon. Vi kan bruke de midlene vi har tilgjengelig og gå i Guds Ånd, idet vi først reformerer oss selv, kirken og samfunnet.No comments:

Post a Comment