Monday, 26 December 2016

Neo-Gnostisime: En gammel vranglære formulert med vitenskapelig språk

Robert George (professor på Princeton University og katolikk) er en genial tenker som ofte påpeker viktige ting. Etter å ha hørt en av hans leksjoner så vil jeg dele noen av disse viktige poengene. Anbefaler at du ser videoen nedenfor.

(Jeg er uenig med Den Katolske Kirke og har kritisert den mye på bloggen, men kritikken til Robert George er likevel treffende)


En av kirkens største utfordringer i antikken var gnostisismen. Dette var en vranglære som kirken angrep og forsvarte seg mot. I dagens samfunn så kan svært mye av det som skjer innenfor kjønn og LGBT bevegelsen forklares med at denne gamle vranglæren utfordrer kirken på nytt.

Svaret på hvorfor vi idag har en debatt om voksne mannfolk kan bruke samme toalett som små jenter kan delvis forstås i lys av denne gamle gnostiske vranglæren. Historien gjentar seg.

Kirken gjennom historien som starter med Gud påpeker at det finnes faste naturlover som gjør at menn og kvinner er biologisk ulike. Vi er altså skapt og ikke konstruert. Naturlover og ikke rendyrket materialisme.

Neo-Gnostisismen ser på kroppen som et instrument av ånden og sinnet. I motsetning til dette så mente kirken gjennom historien at ånden og kroppen var i enhet. Kirkefaren Irenaeus angrep den gnostiske vranglæren av de som mente at Jesus kun ble oppreist åndelig fra de døde og ikke fysisk. I Bibelen er det alltid en henvisning til fysisk oppstandelse og ikke bare åndelig. Jødisk litteratur skiller ikke ånd og kropp slik som Grekerne og Gnostikerne gjorde.

Ifølge Robert George så er det en kobling mellom likekjønnet ekteskap, abort, aktiv dødshjelp og transgenderism. Disse ideene er dominante blant våre kulturelle eliter. (Ikke koblingen mellom gnostisisme, men det andre som ble nevnt).

Gnostisismen mener at ånd og sinn kan velge sin identitet uten uten å ta hensyn til den biologiske virkeligheten. Mennesket er altså definert utifra den mentale substansen og ikke den biologiske realiteten. Om det fysiske og i dette tilfellet det biologiske ikke gjelder så kan da seksualitet ta hvilken form som helst uavhengig av biologi. Forskjellen på den gamle gnostisismen og dagens neo-genostisisme er at vi har mye mer avansert teknologi, medisin og metoder som faktisk kan forandre det biologiske utvendig. Resultatet blir derfor forandring av det biologiske som uttrykt av det mentale. Mulighetene er større, men læren er den samme.

Det skal også sies at det er svært beklagelig å se at i motsetning til den tidlige kirke som effektivt vant kampen over vranglære så godkjenner altfor mange av dagens kirker denne moderne neo-gnostiske læren som idag inntar kirken. Kirken må lære av historien å kjempe mot denne vranglæren slik at den blir motstandsdyktig og bærekraftig til å lede mennesker til frelse.Artikkel: her

Video av Robert George: Her

- Gnostisk liberalisme


No comments:

Post a Comment