Thursday, 22 December 2016

Mark Noll: Scandal of the Evangelical Mind

La meg først si at jeg regner med som en Evangelisk Kristen. Jeg henter også inspirasjon fra andre kirkesamfunn. Historisk så det å være Evangelisk kristen:

  1) Å vektlegge på bli konvertert (født på nytt), 2) Sosial reform, misjonær tjeneste og aktivisme, 3) Bibelen er den ultimate autoritet, 4) Å vektlegg korset og Jesus offer og frelsen.

Idag er det ikke alltid og enkelt å definere en Evangelisk Kristen fordi denne tradisjonen innbærer veldig mange ulike mennesker. Jeg vil likevel si at Mark Noll som selv beskriver seg som Evangelisk Kristen treffer blinken med denne boken. Noll er en av Amerikas mest kjente kirke historikere og har skrevet mange veldig gode bøker. I boken skryter han av Evangeliske Kristne og sier at de har bidratt med svært mye bra som har vært veldig positivt for den kirken.

Kritikken derimot er at den Evangeliske Kristne tradisjonen til tross for veldig mye bra ikke har vært kjente for å å produsere en sterk intellektuell tradisjon som påvirker andre deler av samfunnet enn kirken og det teologiske. For å si det enkelt: Evangeliske kristne startet mange teologiske universiteter, men ingen research universiteter.

Mark Noll sier at de Lutherske, Reformerte og Anglikanske tradisjonene som kom utav Reformasjonen i motsetning til den Evangeliske tradisjonen produserte stor intellektuell aktivitet. Den store tenkeren og vekkelsespredikanten Jonathan Edwards vil da være unntaket. Det skal også sies at han hadde dype røtter i Puritan teologi som var svært intellektuelle.

Protestanter kontrollerte omtrent alle Amerikanske universiteter frem til slutten på 1900 tallet, men mistet innflytelsen de siste hundre årene. Årsaken til dette var mange. Noen av årsakene ifølge Noll:

1. Den Evangeliske tradisjonen knyttet ikke teologien til andre samfunnsområder og emner. Det gjorde at teologien for mange ble i større grad irrelevant.

2. Fundamentalismen var en motstandsbevegelse mot liberal teologien og store forandringer i virkelighetsforståelsen spesielt etter år 1900. Mange Amerikanere ble sendt til Tyskland for å bli opplært i den mest avanserte teologien. Amerika hadde ikke utviklet doktorgrad programmer fordi nasjonen var forholdsvis ung. Mange reiste til Tyskland og kom hjem med svært liberalt tankegods. Fundamentalistene mente alle svarene var i Bibelen og i motsetning til feks teologen Charles Hodge så brukte det ikke annen lærdom for å tilbakevise modernismens påstander. Charles Hodge en Bibeltro professor på Princeton, men brukte likevel vitenskap og filosofiske argumenter i tillegg til de Bibelske for å forstå og tilbakevise liberale argumenter. Fundamentalistene ble mer anti-intellektuelle.

3. Mark Noll mener også at Dispensationalism/Husholdningslæren bidro til at mange kristne i større grad separerte seg fra samfunnet og levde mer isolert i kirkene. De mente at kristne heller måtte reddes fra synd, men gjorde lite for å bygge Guds rike på jord og dermed påvirke samfunnet. Premillenialism at Kristus vil komme igjen å redde sine før den store trengselen ble et populært syn som bidro til dette tankesettet. Det ble derfor viktigere for kristne å preke frelse enn å bygge en Gudelig nasjon som var en del av de opprinnelige Puritans i Usa.


Dette var noen av årsakene ifølge Noll at universitetene idag er kontrollert av sekulært tankegods og at Evangeliske Kristne i Usa ikke er mest kjent for å produsere store tenkere innenfor andre felt enn teologi. Utdannelse er et felt som har en enorm innflytelse og Mark Noll virker til å ha skrevet denne boken for å vekke opp kristne til å mer aktivt delta i samfunnet og spesielt i akademia.

 Dette betyr deltagelse i alle felt og ikke bare teologi. Denne boken er et veldig godt eksempel på sunn konstruktiv selvkritikk av en Evangelisk tradisjon som har bidratt til veldig mye bra i verden, men som har potensiale for å bli bedre. Kirken trenger alle type mennesker, alle trenger ikke å bidra til dyp intellektuell tankegods, men en må likevel si at at den Evangeliske tradisjonen som har vært så dominerende hadde blitt enda bedre om dette var tilfellet.
No comments:

Post a Comment