Wednesday, 28 December 2016

Islam og Tawhid

I mine manger samtaler med ulike Muslimer så har vi diskutert Treenigheten. Muslimer er ofte svært kritiske til kristne doktriner og stiller gode og kritiske spørsmål. Dette er positivt. Problemet er at de i motsetning til kristne ikke har samme kritiske holdninger til egne doktriner. Om de er skeptiske til den Kristne treenigheten så burde de utvilsomt være skeptisk til sin egen doktrine om Tawhid.

I 827 A.D så erklærte al-Mamun offisielt Muhammed sitt søskenbarn Ali (Shia) som den beste av alle av Muhammed sine etterfølgere. Han erklærte også at Koranen var en bok som var skapt. Læren om Tawhid lærer at Allah er en. Allah er en og har ingen attributer. Attributer ville ikke gå overens med hans enhet. Om Allah har attributer så er disse evige og en del av Allahs natur siden han er uforanderlig. Dette påvirket synet på Koranen.

Koranen blir forstått å være Allahs ord. Da blir spørsmålet om Allahs tale har eksistert fra all evighet av? Denne talen (Koranen) vil da ha eksistert i al
l evighet ved siden av Allah. Muslimske teologer som forsvarte Tawhid (Jahmiya og Mutazili mente dette var blasfemisk i lys av Allahs ultimate enhet. Fordi Allah og Koranen vil da ha eksistert fra all evighet av som to enheter.

Surah 43:2: "We have made it an Arabic Quran". Om Koranen er skapt hvordan kan den da være fra all evighet av? Koranen er altså skapt og lærte doktrinen om sin egen skapelse. al-Mamun mente at de som mente at koranen er en skapt bok tror ikke på Tawhid. Muslimer som trodde på Koranens evige eksistens ble forfulgt om de utfordret Tawhid. Denne forfølgelsen tok slutt og Muslimer kom til tro på at Koranen er evig altså det motsatte av hva Tawhid lærer. Al-Ashari forsvar for dette var veldig enkel. Hvordan kan Koranen være evig eksisterende uten å utfordre Allahs enhet? Svaret er, "bila kayf" som betyr, "Without how". Med andre ord det finnes ikke noe rasjonelt svar. Åpenbaring og tradisjon over fornuften. Dette har siden den gang vært den dominante posisjonen blant Muslimer.

Som Kristen har jeg ikke problem med at et argument utifra åpenbaring. Problemet er bare det at Muslimer er ekstremt kritiske til treenigheten som de mener er vanskelig å forstå, men anvender aldri samme kritikken til egen lære om Tawhid som de ikke kan forklare. Muslimer anvender fornuften for å forstå Treenigheten, men velger å avvise fornuften når de prøver å forstå Tawhid. Muslimer er inkonsekvente i sin kritikk av Treenigheten. Om de avviser Treenigheten så bør de også avvise Tawhid.

(Flere poster der Treenigheten vil bli forklart kommer etter hvert)Kilde:  No God but One: Allah or Jesus? by Nabeel Qureshi

Relevant Innlegg: Koranen og Bibelen: To Ulike Syn

No comments:

Post a Comment