Thursday, 15 December 2016

Gode bøker fra dette semesteret

Skole semesteret er over og juleferien er begynt. Dette har vært et veldig interessant semester der jeg har hatt stor glede av emnene jeg har tatt. I denne posten jeg vil jeg legge til noen av bøkene som jeg fikk var spesielt bra fra semesteret. Årsaken til at jeg legger ut bøker er at jeg liker å anbefale gode bøker slik at andre kan ha samme gleden av å lese dem som jeg har hatt. Det har for meg tatt veldig lang tid å finne gode bøker og jeg vil derfor bidra til at andre kan spare tiden på å gjøre det samme. Det finnes mange bøker, men å navigere å finne frem til de som er gode krever mye tid. Jeg deler derfor de bøkene jeg har hatt spesiell glede av å lese. Noen av disse bøkene har jeg lest før og anbefalt tidligere, men de var på pensumet og legger dem derfor til igjen.