Wednesday, 28 December 2016

Den som elsker Herren skal Hate Ondskap

Det er svært beklagelig at altfor mye av Vestens tenkning er preget av klasse, kjønn og rase. (Her) Dette er kultur Marxistiske dogmer (her) som er utbredt i Vesten. Isteden for å vurdere mennesker utifra deres handlinger vurderer mennesker i Vesten andre etter kjønn, rase og klasse. Mange idag hater ikke ondskap men ulikhet. Bibelen begynner i motsatt rekkefølge. Ondskap leder til ulikhet, mens ulikhet er ikke roten til ondskap. Vi skal altså først og fremst hate ondskap.

Salme 97:10: Hat det onde, dere som elsker Herren


Romerbrevet 12:9: La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode.


For å si det enkelt så er vi kalt til å hate ondskap uavhengig om denne ondskapen blir praktisert av rike, fattige, menn, kvinner, svarte eller hvite. Ondskap er ondskap uavhengig av hvem som praktiserer det. Å fraskrive mennesker onde handlinger på grunn av ulikhet er feil. Det er ikke bare feil men også urettferdig.

Noen eksempler på dette:

Mye av den politiske venstresiden i Usa og Europa støttet Israel frem til 1967. Etter Israel ble mektige og Palestina var regnet som svakere så flyttet venstresiden støtten sin. At Hamas faktisk er en terrorist organisasjon som sprenger enker og barn på busser var ubetydelig fordi de er den svake part. De svake får støtte uavhengig av om de er gode eller dårlige så lenge de er økonomisk og ellers svake. Dette er hat av ulikhet og ikke hat av ondskap. Terrorisme er terrorisme uavhengig av hvem som praktiserer det. Vi må være kritiske til både Israel og Palestina og vurdere dem etter handlinger som er onde/gode og ikke ulikhet. Noen ganger har den svake part dårlige verdier og utfører onde handlinger. Årsaken til denne tenkningen har røtter i Marxistisk tenkning der noen mener økonomi avgjør atferd. Onde handlinger er altså ikke et resultat av personlige valg men en respons til undertrykkelse. Denne tenkningen er materialist og er løsrevet fra personlig ansvar og kategorier som godt og ondt.

Et annet eksempel er radikal Islam. Veldig mange av våre politikere både på høyre og venstre har blitt så sterkt preget av denne typen tenkning at all terror blir bortforklart som et resultat av fattigdom/ulikhet som årsak isteden for ideologi og verdier. Hatet av ulikhet bidrar faktisk til at terrorisme øker fordi problemet aldri får rett diagnose. 

Et annet eksempel er hvordan svært mange bare ser den hvite manns ondskap. Hvite menn har i likhet med resten av rasene bidratt til ondskap gjennom historien. Dette benekter ingen. Men å kun se ondskap etter hvilken hudfarge som praktiserer den er feil. En ond handling er like ond om den er praktisert av hvit, svart eller gul. Om vi skal komme oss forbi rasisme så burde vi ikke skille mellom rasene slik som kultur Marxistene så ofte gjør. En ond handling er ond ikke fordi den er praktisert av en hvit mann, men fordi handlingen er ond uavhengig hvem som praktiserer den. 

Om vi skal få slutt på den negative utviklingen i samfunnet og polariseringen som øker mellom rase, kjønn, og klasse så burde først og fremst ikke skille folk mellom rase, kjønn og klasse. Vi burde gi alle mennesker like muligheter og rettigheter men ikke like resultater. Vi må hate ondskap og vi vil dermed få mindre ulikhet. Hat av ulikhet isteden for hat av ondskap leder til mer ulikhet, mens om en hater ondskap så blir i mye større grad kvitt ulikheten.

At mennesker ikke hater ondskap, men ulikhet kan forklare hvorfor når diktatoren og massemorderen Fidel Castro døde blir hyllet av medier og politikere i Vesten. Dette til tross for at Castro kan beskrives som Cubas Joseph Stalin. Cuba er fattig og svake, men dette gjør ikke Castro til et godt menneske. Fidel Castro var ond fordi han hadde forferdelige verdier og utførte onde handlinger. Å torturere andre mennesker i leirer fordi de var uenige med han politisk burde kvalifisere Castro til å kalles ond. 

Hat av ulikhet og ikke hat av ondskap har bidratt til at mange politiske ledere i Vesten har et ødelagt moralsk kompass uten evne til å kalle en spade for en spade. Disse enkle Bibelske versene minner oss på at ondskap må hates før ulikhet. Om vi blir kvitt ondskap blir vi kvitt ulikhet. Hat av ulikhet før hat av ondskap rettferdiggjør ondskap og skaper mer ulikhet. De som elsker Herren må først og fremst hate ondskap. Først ved å hate all ondskap kan jobbe mot å bli kvitt ulikhet.


- Fidel Castro artikkel: Her

- Et annet eksempel: Her
No comments:

Post a Comment