Thursday, 22 December 2016

7 Steg for et Totalitært Samfunn

Cleon Skousen jobbet for FBI og den tidligere populære Amerikanske presidenten Ronald Reagan anbefalte Skousen's bok, "The Naked Communist". Reagan er kjent for å bidra til at jernteppet falt i 1989. I boken, "Naked Socialist" så legger Skousen frem flere steg som går gjennom verdenshistorien for et totalitært samfunn. Jeg tar her utgangspunkt i boken, men legger også til egne poeng.


1. En allmektig leder: Det sies at en leder er rask å erobre verden, men sen å erobre seg selv. Denne lederen er sjelden alene og opererer sammen med en liten gruppe av sine utvalgte. Problemet ligger i at når politiske ledere er over loven. Overstyrer ledere loven og fungerer utifra egen autoritet eller er loven også bindende for dem? Forskjellen her ligger mellom frihet og tyranni. I et fritt land er loven over individet og loven er over både lederne og staten. Loven gjerne konstitusjon/grunnlov må både være et lettlest dokument som alle kan forstå, lovfestet og i tillegg være forankret i kulturen, folks sinn. Dette er viktig for å beholde frihet.


2. Klasser eller Kaster: Det er et negativt tegn når et samfunn skiller mellom klasser eller kaster. I India så har de mektige kastene på toppen skapt et system som holder andre kaster nede. I England var det også diskriminering av klasser og i Usa har det også gjennom historien vært undertrykkelse av etnisk Afrikanske Amerikanere som var slaver. Det skal likevel sies at Amerika og England har vært veldig gode på likhet, menneskerettigheter og rettferdighet sammenlignet med mesteparten av verden gjennom historien i senere tid. Når politikere skiller mellom klasse, kjønn, og rase så er det ofte for å øke sin egen makt i tillegg til at de som blir lovt hjelp sjelden får det bedre. Dagens kultur  Marxisme (Her) som skiller hele samfunnet i klasse, rase og kjønn og favoriserer minoriteter fordi de er minoriteter er en form for tyranni og et svært dårlig tegn for fremtidig frihet. Alle i et samfunn bør behandles likt og disse skillene bidrar til bare til mektige politikere, maktmisbruk og et dårlige samfunn for alle.

3. Privat eierskap må fjernes ifølge mange Marxister. De beskylder andre for å være grådige men vil selv bruke andre sine penger på å berike seg selv å dele dem ut til sine egne. Å ha alt til felles høres fint ut men har ikke fungert noen av stedene de har blitt prøvd. Russland, Kina, Cuba, Venezuela er land som anvendte sosialistiske dogmer og endte opp som lutfattige og korrupte. Beskyttelse av privat eiendom har fungert veldig bra og skapt mest rikdom også til fattige. Alle fattige land har til felles at privat eiendom ikke er beskyttet. Sjekk: her


4. Reguleringer: Flere reguleringer betyr mindre frihet og når mye makt er sentrert i få hender får du alltid maktmisbruk. Politiske ledere som vil regulere fri handel er et tegn på et mer kontrollert og mindre fritt samfunn. Dette er også en svært effektiv måte for politikere å berike seg selv på ettersom som de selger politiske tjenester til de som byr høyest. Når lovverk blir foreslått uten at folket er involvert så er dette et tegn på at samfunnet er på vei mot en negativ retning.5. Tvang: Når tvang blir et maktmiddel i hendene på få mennesker så er ting i ferd med å bli dårlig. Når staten bruker makt for å tvinge mennesker til å bryte grunnleggende rettigheter og når folket frykter staten er ting svært dårlige.6. Informasjon Kontroll: Å kontrollere informasjon har vært standard i alle totalitære samfunn. Dette er kanskje den aller mest effektive måten å indoktrinere mennesker på. Det er svært mye som tyder på at internettet vil bli mer sensurert. Her er noen eksempler: her, her. I tillegg kan en legge til at dagens utvikling på Vestens universiteter (for øyeblikket spesielt i Usa) ser svært mørkt ut. Studenter på dagens universiteter driver ekstreme former for sensur av meninger av medelever og professorer de ikke liker. Utviklingen kan ikke beskrives som noe annet enn skremmende. I tillegg er mediene i Vesten ekstremt korrupte og unngår å rapportere svært mange viktige ting.


7. Rettigheter: I dagens samfunn er det mye snakk om rettigheter, men omtrent aldri blir det nevnt at disse rettighetene tilhører naturloven og Gud. Disse rettighetene gis kun av staten mener mange. Staten er den øverste autoriteten. Det har vært svært viktig for mange i det offentlige og fjerne Gud som den som gir oss våre rettigheter i tillegg til å fjerne forståelsen av naturlover. Årsaken til dette er at mange vil ha mer makt sentralisert i en allmektig stat som ikke kan holdes ansvarlig av Gud eller skapte naturlover som vi alle må innrette oss etter. Materialisme tilsier at vi kan bli formet mens naturlover tilsier at ting er ordnet og fastsatt. Totalitære regimer har historisk brukt hele landet og folket som forsøkskaniner for radikale ekstreme eksperimenter som ingen vet hvordan vil ende. De mener at staten kan forme mennesket i sitt bilde. Bibelen forteller oss det motsatte nemlig at Gud skapte oss i sitt bilde. Når dette blir fjernet mister mennesket sitt grunnlag for å kritisere staten.Disse stegene har eksistert gjennom hele verdenshistorien i ulike former og er på ingen måte nye. Det som er skremmende å se i dag er at vi som samfunn er på vei mot flere av disse stegene. Det er opp til oss om vi vil demme opp utviklingen.

No comments:

Post a Comment