Friday, 4 November 2016

Fra Marxisme til Kultur Marxisme

Marx og Engels pekte på klasse kampen som sentral gjennom historien. De mente at produksjon og fordeling alltid hørte til to klasser. De som eide produksjonen og undertrykket andre og de som eide ingenting og måtte selge sine tjenester for å overleve. Undertrykkeren og den som blir undertrykt opprør mot hverandre. Denne konflikten har alltid generert en dynamisk kraft som utviklet samfunnet i en ny retning. Denne overgangen endte opp med revolusjon og vold. Marx og Engels drømte om en fremtid der mennesker kunne være enige og leve i fred isteden for krig.

Privat eiendom ifølge Marx var årsaken til sjalusi, egoisme, krig og klasse kamp. Om de bare fikk en siste revolusjon og kunne bli kvitt privat eiendom så ville klasse kampen for alltid være over.


Engels påpeker at før i den primitive tid trodde folk på felles eierskap av alt utenom slike ting som klær og våpen. De som produserte ekstra mye ting solgte etterhvert ting ville selv identifisere seg som eiere av disse tingene. Slik begynte ifølge Engels privat eiendom. De som da etterhvert eide land og produksjon ville etterhvert høste økonomisk fra dette. Dette gjorde at de kunne hyre flere mennesker til å gjøre jobben deres. De kontrollerte arbeidet til andre. Derfor mente Engels at som et resultat av privat eiendom blomstret klasse kampen. Grådighet, stolthet, egoisme, imperialisme og krig følgde som et resultat av dette. Privat eiendom ledet altså til nødvendigheten av å skape en stat. Denne staten ville da favorisere de som eide og hadde makt. Staten beskyttet altså de med privat eiendom. Marx og Engels mente da at ved å eliminere privat eiendom ville de også bli kvitt klasse kampen, staten ville da ikke være nødvendig og ville etterhvert forsvinne.

Marx og Engels mente religon kom før privat eiendom. Religion ifølge dem ble da altså brukt for å forhindre folket i å gjøre opprør mot klassen som undertrykte dem. Religion da var ifølge Marx noe som ble holdt fast ved for å fortelle folk at de ville få belønning i de neste liv og måtte bare underordne seg eliten i dette livet. Dette er forståelsen av at religion ifølge Marx er opium for folket. De ti bud spesielt var ifølge Marx ment å lære de undertykte at de ikke skulle misunne og stjele eiendommen til de som eide alt. (Ti bud og Marxistene: Her.)

Marx mente at arbeiderene i de moderne fabrikkene (industrielle revolusjonen) ville til slutt gjøre opprør og i større grad ta kontroll over de som de produserte. Her har vi da forskjellen på Kommunisme og Sosialisme. Forskjellen er at sosialister mente at fra begynnelsen kunne de få en sentralisert stat kunne kontrollere industri og land gjennom fredfull lovgiving. Marx mente dette var ønsketenkning og prekte revolusjon som da er Kommunisme. Kommunisme og Sosialisme har samme mål, men ulike måter å oppnå dette målet på. Merk også at Russland kalte seg USSR: Union of Soviet Socialist Republics, helt frem til 1991 da jernteppet falt.

Merk hvor sterkt denne sosialistiske bevegelsen som var så destruktiv står i Vestens akademia idag. Problemet til Marxistene senere var at de fleste i Usa og rikere land i Europa ikke hadde konflikt mellom rik og fattig. Det var middel klassen som var størst. De fleste hadde også realistiske muligheter å klatre opp til middel klassen. Marxistene konstruerte derfor Kultur Marxismen som er et ekteskap mellom Marx og Freud. (Mer om Kultur Marxismen: Her)

David Horowitz som selv var Kommunist og en av de aller største ekspertene på radikale bevegelser sier, "Take another look a the opening of the Communist Manifesto. The history of all previous societies, Marx claims, is the history of, "class struggle" of war between the Haves and the Haves not. Marx names them through time: Freeman and slave, Patrician and plebeian, Lord and serf, guild-master and journeyman, oppressor and oppressed. Post-Communists radicals have added women, racial minorities and even sexual minorities to the list. But to compare women and minorities in a democracy to slaves and serfs, or capitalists to slave-owners and feudal lords, as Marx and his disciples do, is delusional".


Professor Thomas Solwell er en etnisk Afrikansk Amerikaner og sier om Obama som selv har kalt seg en, 'Community Organizer': Solwell sier, "He (Obama) is mobilizing all the resentment and organizing them in order to put them into a battle in order to get what the want from other people."

Så da er spørsmålet om hva resultatet er etter snart 8 år med Barack Obama. Obama hadde potensialet til å samle Usa ettersom og bringe rasene sammen. Isteden har han gjort det presist motsatte. Han har splittet rasene drevet dem lenger fra hverandre. En overskrift på en artikkel i Aftenposten beskriver dette bra: Obama skulle samle svarte og hvite Amerikanere. I stedet er de drevet lenger fra hverandre (her). Det har vært flere opprør i Usa og på universitetene er ting i ferd med å bli verre enn noen gang mellom rasene. Obama har vært en katastrofe for forholdene mellom rasene. Ved hjelp av korrupte medier og en aggressiv retorikk er ting verre enn før.


Dette bør egentlig ikke være overraskende for de som har brukt litt tid på å studere Kultur Marxismen  på venstresiden. Denne ideologien ble ikke oppfunnet av Obama, men ideologien/bevegelsen produserte Obama. En Marxisme som er anvendt til å egge strid mellom rasene. Koblingen mellom Saul Alinsky og Obama er verdt å sjekke opp. Du finner dokumentasjonen i Dinesh D'Souza's bøker og i dokumentaren hans, "America: Imagine a World Without Her". I tillegg har den dyktige historikeren Paul Kengor dokumentert grundig forholdet mellom Kommunisten Frank Marshall Davies som var Obamas mentor som ung (Her).

Disse linkene forklarer Obamas evne og vilje til å egge opp strid mellom rasene. Å sette arbeiderklassen mot de rike funket ikke i Usa fordi middelklassen har vært så stor. I tillegg så har det vært gode muligheter for hvem som helst å klatre opp til middel klassen. Å anvende Marxismen til rasene har derimot vært mye mer suksessfullt. Det er ikke å unngå at Usa har hatt et rase problem gjennom historien, og etnisk afrikanske har ikke før i senere tid hatt samme muligheter og rettigheter som hvite. Fremgangen er noe som bør feries og bygges videre på. Det er derfor svært trist at kultur Marxister er villige til å ødlegge mye av fremgangen som blitt har oppnådd med å drive rasene fra hverandre. Om Hillary Clinton blir valgt vil hun fortsette å egge opp hat mellom rasene. Hun vil etter all sannsynlighet være verre enn Obama.

En sammenligning av de ulike skapelsesberetningene
    KristendomRousseauMarxisme
Skapelse
Gud skapte Adam og Eva i Edens hage. Et paradis uten synd og ondskap.Verden ble skapt normal.
Natur Tilstanden. Før sivilisasjonen så var mennesket fri fra sin egen natur og levde lykkelig i naturen.Primitiv Kommunisme. Før sivilisasjonen eide alle alt sammen. Selv skapende materie. Mennesket hadde ikke forhold til Gud, men forhold til materie. Naturen til mennesket må forstås i forhold til materie. Den kan i likhet med materie formes til å møte behovene. Økonomiske forhold forklarer alt.
FalletAdam og Eva brøt Guds eneste bud og som et resultat av det kom døden og synden inn i verden. Verden er derfor unormal.Samfunnet/Sivilisasjonen forandret menneskenaturen som i utgangspunktet var god. Undertrykkelse og endelighet ble resultatet.

Privat eiendom. Menneskenaturen kan forandres ved å forandre økonomiske forhold. Privat eiendom har fremmedgjort  oss.
GjenopprettelseGud's sendte sin sønn Jesus for å frelse menneskeheten fra synd. Jesus kommer igjen for å bekjempe døden og gjenopprette himmel på jorden.En totalitær stat er løsningen på alle problemer. Staten vil igjen ordne menneskenaturen og gjenopprette ting slik det var før sivilisasjonen.

Revolusjon! Knus de som undertrykker, og skap et paradis på jorden med primitiv kommunisme. En totalitær stat er frelseren som vil oppnå dette målet.

No comments:

Post a Comment