Sunday, 6 November 2016

Fem ideer Grunnleggerens av Usa var enige om

Når Usa ble grunnlagt var det mange teologiske og filosofiske syn. Men det var flere ting grunnleggerne var enige om. Historikeren Thomas Kidd gir oss fem av dem i sin bok, "God and Liberty".

1. Stat og Kirke:

 Thomas Jefferson og Evangeliske Kristne ville ikke ha statskirker. Stat og kirke som institusjoner skulle være atskilt. Dette var noe både deister og kristne stort sett var enige om. Legg merke til at dette har aldri betydd at religion ikke skal ha innflytelse i politikken, men at institusjonene skal være atskilt. Altså separate institusjoner, men ikke separat innflytelse.

2. Gud og ikke Staten gir rettigheter

 Jefferson var også arkitekten bak enigheten blant deister og kristne. Ideen at Gud er den som garanterer og gir fundamentale menneskelige rettigheter. I Europa var disse rettighetene gitt av kongen, men i Usa var Gud over kongen og her var Gud den som gav mennesker disse rettighetene. Dette kommer tydelig frem i Uavhengighetserklæringen: All men are created equal, "and that "they are endowed by their Creator with certain unalienable rights". (For mer om hvorfor dette ikke inkluderte etnisk Afrikanske: Her)3. Synd og Desentralisert Stat:

Veldig mange av de som var i Usa hadde en Kalvinistisk bakgrunn. De trodde at mennesket er syndig og at for mye makt ikke kunne fordeles i få hender. Sentralisert makt var farlig mente mange. Denne overbevisningen bidro sterkt til å gjøre opprør mot England og la grunnlag for den Amerikanske regjeringen. Flere av fedrene som grunnla Usa var deister og delte dermed ikke denne overbevisningen utifra Bibelen. De mente likevel at den beste staten ville fordele makt og sørge for at ingen av statene fikk for mye. I Europa så var makten sentralisert i kongen og sine utvalgte. James Madison Federalist no. 51 er verdt å lese her. Troen på menneskelig synd var inspirert av Kalvinisme, mens staten var også i stor grad bygget på klassisk Republikansk ideologi. Gamle Hellas og Roma la vekt på, "Checks and Balances" i politikken samtidig som de mente at dyd var viktig for å beholde frihet. Flesteparten av historikerene mener at den klassiske Republikanske ideologien spilte den viktigste rollen i revolusjonen.

Jeg har selv jobbet med en prosjekt oppgave om dette emnet og vil delvis si meg enig. Kalvinismen spilte en rolle og Bibelen ble sitert mer enn noen annen bok før Revolusjonen. Min oppfatning er at revolusjonen var motivert av flere ting inkludert Kalvinismen. Årsaken til at Kalvinismen og Bibelen ikke blir vektlagt er at mange historikere vektlegger økonomi, politikk og andre årsaker. De har ikke alltid nok opplæring i teologi for å forstå hvor viktig dette faktisk var for folk flest på denne tiden.

James Madison som blir beskrevet som faren til den Amerikanske konstitusjonen gikk på Princeton som var et Kalvinistisk universitetet. Han kjente til læren om opprinnelig synd og menneskelig fordervelse. Han var ikke ortodoks og mente at mennesker hadde en naturlig evne til å gjøre godt, men kom likevel til the Constitutional Convention i 1787 med en plan for staten som vektla menneskelig syndighet idet ingen skulle få for mye makt. Madison leste og lærte av historien samtidig som en må kunne si at en desentralisert stat er totalt konsekvent med menneskesynet i Kalvinismen.4. Religion er Nødvendig for Moral:

I Usa så mente de at moralen i England hadde blitt verre. I et Republikansk system der folket styrte ville det være ekstra viktig at folket gjorde det som var godt for samfunnet. Sentralisert makt kunne kneble et folk som gikk berserk, men kunne også bli til et tyranni. Om folket handlet egoistisk så ville en sterk leder lett komme frem og stjele folkets frihet. Det som skjedde i Usa var at Republikansk ideologi og kristen tro ble blandet sammen på en unik måte. Kristendommen ville fungere som en moralsk drivkraft, mens den Republikansk ideologien gav Usa en god politisk struktur.


5. Providence:

Blant både deister og Kristne var de enige om at Gud (Providence) hadde innflytelse på nasjonene. Både før og etter Revolusjonen ble dette stadig tatt frem. Ideen om at Amerika ble oppreist for en spesiell rolle var tydelig. Eller som John Winthrop sa, "a city upon a hill".


Usa var et land bygget på Opplysnings verdier og Jødisk Kristne verdier. I god kombinasjon og de ble ikke sett på som selvmotsigende, men heller at de utfylte hverandre. Legg merke til at sekulære Franske Revolusjonen var katastrofal og endte opp i tyranni med Napoleon som diktator. I Frankrike var det vare opplysnings ideer, mens Usa ble bygget på Opplysnings verdier og Jødisk Kristne verdier. Av de fem nevnte var både Deistene og Kristne stort sett enige om.


Anbefalte Bøker


God and Liberty av Thomas Kidd 

On Two Wings by Michael Novak

Democracy in America by Alex De Tocqueville 


No comments:

Post a comment