Tuesday, 1 November 2016

Ødeleggelsen av Familien

Familien er grunnleggende for en bærekraftig sivilisasjon. Idag bidrar kultur Marxismen til å undergrave familien med ekstreme ideologiske prosjekter. I denne posten vil jeg derfor dele noen interessante og lærerike videoer av Stefan Molyneux sine leksjoner og intervjuer av interessante personer med store kunnskaper dette emnet:
- Rise of the Left, Death of the Family: Her

- The State and the Family

- War Against Marriage

- Single MomsRelevante poster jeg har skrevet om dette

-  Er mann og kvinne nødvendige for oppdragelse mann og kvinne

- Kultur Marxismen

- Marxismen og Ødeleggelsen av Familien

- Single Menn og Ekteskap


No comments:

Post a Comment