Sunday, 16 October 2016

Hilary Clinton og Religiøs Frihet

La det gjøres klart at jeg ikke er spesielt begeistret for verken Donald Trump eller Hillary Clinton. Helt siden Trump ble motkandidaten til Hilary har jeg sagt at Hilary kom til å vinne. Det er svært mye som tyder på at Hillary Clinton blir Usa neste president den 8 November 2016. Konsekvensene av dette for konservative Kristne vil etter all sannsynlighet bli katastrofale. Jeg har følgt godt med på denne saken og vil derfor advare og dele noen av effektene dette kan få både for Usa og etterhvert andre land. For de som er interessert i mer info så anbefaler jeg å følge Dr. Michael Brown, Dr. Robert Gagnon og Dr. Ryan T. Anderson. De er på facebook, youtube og skriver gode artikler om disse emnene.

La meg først si at jeg på ingen som helst måte støtter dårlig behandling eller diskriminering av homofile. Kristne er kalt til å elske alle mennesker inkludert homofile. Å elske homofile er derimot ikke det samme som å bekrefte deres livsstil. Vi kan elske mennesker vi er uenige med.

Får begynne med noe Clinton sa med hensyn til abort: “Rights have to exist in practice — not just on paper,” Clinton argued. “Laws have to be backed up with resources and political will. And deep-seated cultural codes, religious beliefs and structural biases have to be changed. Her. Det er klart utifra dette at Hilary Clinton er villig til å strekke seg svært langt for å sørge for at religiøse mennesker innordner seg.


 Videre vil jeg dele litt fra Hilary Clinton sin hjemmeside: Her. I tillegg så vil jeg legge til en del ting som skjer i kulturen. Utifra dette så er det svært mye som tyder på at religiøs frihet er under sterke angrep.1. Hillary Clinton vil jobbe med Kongressen for å få gjennom Equality Act som betyr at de som identifiserer seg som LGBT vil bli beskyttet mot alle typer diskriminering av loven. Dette gjelder ifølge Clinton i alle deler av det offentlige. The "Equality Act" vil ifølge (LifeSiteNews) vil inkludere seksuell orientering i alle deler av, Employment, housing, access to public places, federal funding, credit, education, and jury service. For å oppsummere. Dette vil gjøre at all beskyttelse for religiøs frihet (First Amendment) og Restoration Act vil kollidere med seksuell orientering og kjønns identitet. Dette betyr i praksis at alle som ikke støtter denne kjønns ideologien vil bli behandlet som rasister. En vil bli demonisert av media og miste alle rettighetene til å praktisere sin religion i det offentlige. Denne kjønns ideologien skal presses inn i skoler og det offentlige. I verste fall så vil de som er uenige vil bli demonisert, saksøkt, og angrepet.

2. Religiøs frihet (First Amendement i den Amerikanske Konstitusjonen) beskriver religiøs frihet som, "Free Exercise thereof". Dette har alltid ment ikke bare tilbedelse men også utøvelse av religion i det offentlige. Religiøs frihet er en grunnleggende frihet og uten den er mennesker ikke frie. Religiøs frihet er sterkt knyttet opp til politisk frihet. Et tap av politisk frihet kan fort bli et tap av religiøs frihet.  Om Hilary Clinton blir valgt (noe hun sannsynligvis gjør) så er det svært mye som tyder på at konservative kristne vil miste sine lovfestede rettigheter.

3. Eric Metaxas som er en veldig kjent Kristen talkshow host og tenker har advart kristne ved flere anledninger (sjekk hans Facebook side). Hilary Clinton vil ifølge Metaxas bli farlig for den som er glad i religiøs frihet.

4. Robert Gagnon som er regnet som er av de aller største ekspertene på homofili og Bibelen sier på Facebook: The "LGBTQ" agenda is the greatest threat today to your civil and religious liberties. I've been saying it for nearly two decades".

5. SB 1146 var et forslag for lov forandring som heldigvis ikke gikk gjennom. David French (National Review) beskriver dette som en, "Crucial Victory" for kristne universiteter i California. Hadde loven gått gjennom så hadde Kristne universiteter ikke hatt samme beskyttelse. Resultatene av dette kan du lese om: Her.

6. Westminster Theological Seminary (der jeg studerer) har også hatt konferanser og lignende der de klart blitt uttrykt at fremtiden ikke ser lys ut og at måten kulturen utvikler seg på vil gjøre at kristne teologiske seminarer ikke vil kunne drive etter sin overbevisning. Dette betyr at de vil bli fratatt offentlig godkjennelse om de ikke støtter kjønns ideologien.I tillegg til denne infoen så har jeg lagt til 14 artikler nedenfor for å tydeligere dokumentere mine påstander. Dette er ikke tomme ord men en advarsel og en påminnelse om hva som skjer i Amerika. Legg også merke til at det som skjer i Amerika vil ha en enorm symbol effekt og vil påvirke hele verden og spesielt Europeiske land. Hillary Clinton vil være et symbol og en inspirasjon på at religiøs frihet kan knebles på vegne av LGBT bevegelsen. Både lovverket og mediene vil drive heksejakt på Bibeltro Kristne. Fremtiden ser altså ikke lys ut for den som er glad i religiøs frihet og samvittighetsfrihet. Hillary Clinton kan bli katastrofal ikke bare for Usa, men også verden. Kristne kan vente seg tøffere tider i vente. Den gode nyheten er derimot at Gud ofte gjør utrolige ting i vanskelige tider. Kanskje dette er nettopp noe kirken trenger for å vekkes opp.- A Crucial Bill for Christian Universities

Hilary Clintons løfter

- En sier for Kristne Universiteter i California

- Gay Activist attempt to dissolve First Amendment 

- Fremtiden for Religiøs Frihet

- California Bill

- If we reject Trump we might be inviting Persecution

- Catholic school hit with law suit for not allowing same sex dance

- Intervarsity Press learns that you cannot straddle the fence when it comes to homosexuality

- U of T professor attack political correctness

- Hilary Clinton is a Threat to Religious Liberty

- Mozilla Brendan Eich shunned for supporting natural marriage

- Christian Conservatives be assured that Hilary Clinton will declare war on you

- Forced to quit college for thought crime

No comments:

Post a comment