Sunday, 30 October 2016

Gode Historie Leksjoner av Stefan Molyneux

Vesten gikk fra å være selvkritisk til å hate sin egen historie og kultur. Det er bra å være selvkritisk, men dagens historie forfalskning motivert av kultur Marxismen virker å ha som mål å få oss alle til å hate alt Vesten har produsert. Dette til tross for at Vesten til tross for sine feil er historiens mest suksessfulle sivilisasjon. Historie bør undervises objektivt der både det positive og negative blir vektlagt. Siden vi ikke får det positive så kan disse leksjonene av Stefan Molyneux være svært lærerike.

1. The Truth About Slavery: Past, Present and Future: Her

2. The Truth About the Crusaders: Her

3. The Truth About The Native American Genocide: Her

4. The Truth About The Fall of Rome: Modern Parallels: Her


No comments:

Post a Comment