Saturday, 1 October 2016

Abraham Kuyper: Kristendommen påvirker alle deler av samfunnet

 I boken, "Lectures on Calvinism" så gir Abraham Kuyper oss en forståelse av hvordan Kristendommen påvirker alle deler av samfunnet. Denne boken er meget god og bør leses av alle. Boken vektlegger teologien til Kalvin, men alle uavhengig av teologi og kirke bakgrunn vil få mye utav denne boken. Boken er samling av leksjoner fra Kuypers undervisning på Princeton i 1898.
Til tross for at dette er en stund siden så er budskapet tidløst og svært relevant i dagens samfunn.

Abraham Kuyper var en pastor, lærer, forfatter, redaktør, journalist og politiker. Han hadde nærmest en umenneskelig energi ettersom han arbeidet for at Bibelen skulle påvirke alle deler av samfunnet. Kuyper vektlegger Calvinismen fordi han selv var Reformert og fordi denne teologien kanskje mer enn noen annen vektlegger og påpeker hvordan Bibelen påvirker hele samfunnet og hvordan alle kristne har en oppgave å tjene Gud og å forme kulturen i posisjonen de er i. I denne posten ønsker jeg å oppsummere litt av innholdet i boken.

Lectures on Calvinism er et kall for kristne å involvere seg i kulturen. Calvinismen blir her beskrevet som et, "Life System". Kuyper var en mostander av modernismen som allerede på ordentlig begynte å få sitt innpass også blant kristne på slutten av 1900 tallet. Modernismen ifølge Kuyper er å bygge et system fra det naturlige mennesket og å konstruere mennesket fra informasjon en henter fra naturen. Modernismen prøver å undergrave et  Bibelsk livssyn ved å avvise Guds åpenbaring. Å bøye seg foran Jesus som Herre er stedet å starte for alle Kristne som vil bygge et Kristent livssyn. Kuyper beskrev dette som sivilisasjonens kamp.

Ifølge Kuyper så er det kristne livssynet Kalvinistisk, i kontrast til Romersk katolsk og Arministisk. Ifølge Kuyper så var Kalvinismen Kristendommens i sin mest rene of Bibelske form. Kalvinistisk teologi er veldig Guds sentrert og mennesket trenger Gudommelig ledelse og Gudommelig nærvær.  Alle forsøk på å bygge opp samfunnet utenfor et Gud sentrert livssyn vil bli feil. Kuyper var bekymret for Frederick Nietzsche sin nihilisme. Nietzsche fjernet også det åndelige fundamentet for vitenskap, fjernet det objektive og fornektet absolutt sannhet. Mennesket kan ifølge Kuyper ikke forstå virkeligheten om en bare vektlegger subjektiv tenkning. Bare innenfor et Bibelsk livssyn kan en gi en rasjonell og koherent forklaring av hvordan virkeligheten egentlig er. Van Til bekrefter dette i sitt utsagn, "the believer and the non-believer, are epistemologically self-conscious and as such engaged in the interpretative enterprise, they cannot be said to have any fact in common".

I det 16ende århundret så var det vekkelse i Bibelsk tenkning (Reformasjonen) Den Romersk katolske kirkes korrupsjon vekte opp folket. Spørsmålet gikk fra hva krever den Romerske kirke? til hva sier Herren? Martin Luther stod frem som en profetisk røst og kritiserte teologien og kirken. Luther utfordret Romas syn på nattverd, Kristus, Frelsen, den politiske og den ledelsen. Calvin i likhet med Luther kritiserte kirkens styring og teologi. Kuyper mener at Kalvinismen er den reneste formen for utvikling i religiøs politisk prinsipper i det 16 århundret. En kan gjerne si at Calvin gikk enda lenger enn Luther og utviklet en teologi som påvirker samfunnet på flere steder og mer aktivt. Alle deler av livet ble påvirket av Bibelen med hensyn til Kalvinistiske forståelsen. Kalvinismen ifølge Kuyper lærte menneske hvordan de skulle leve både innenfor og utenfor kirken. Hele mennesket bør leve som om de er innenfor Guds nærvær ikke bar deler av det. Dette Guddommelige nærværet gjennom relasjonen til Gud er grunnleggende for hele Kristenlivet. Det er dette som gjør at Kristne kan underordne seg Gud. Dette Gudommelige nærværet er en hemmelig kraft som kommer som et resultat av Den Hellige Ånd. Det er gjennom dette nærværet at Kristne kan leve et hellig liv i verden i alt en gjør. Kalvinismen omfavner et altomfattende livssyn. Det påvirker både det guddommelige og det menneskelige. Et kjent sitat fra Kuyper, "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all does not cry: Mine!".

Kuyper mente den Katolske kirke hadde forlatt all interesse for å transformere kulturen fordi livet som monk i klosteret ble sett på som mer hellig. Alt utenfor kirken autoritet var ikke hellig. En kan gjerne si at Kuyper avviste denne dualismen og fremmet et syn som vektlegger at Gud frelste verden og vil gjenopprette den gjennom kristne. En kan gjerne si at Kuyper sin forståelse påpeker at det teologen Herman Bavinck sier, "The Reformation changed this. Grace was not opposed to nature, but to sin. The result is that the gospel is not hostile to the world as creation, but to the world under dominion of sin. 

Ifølge Kuyper så vektlegger Kalvinismen spesielt at Gud gjennom Kristus er Herre over alle ting. Altså alle deler av samfunnet. Det er gjennom Guds kraft at Guds folk kan påvirke og utvikle samfunnet til det bedre. Kirkens involvering har sin begrensning og etterhvert så vil folk stille spørsmål hvordan Kristendommen påvirker hjem, jobb og andre deler av livet. Dette mener Kuyper at Kalvinismen største styrke.

Kalvinismens livssyn fundament er at Gud er suveren over mennesket handlinger. Kuyper vektlegger også at Kalvinismen vektlegger frelsen og at den påvirker spesielt måten vi lever på.

Noen utvalgte godbiter fra boken:  One high motive has acted like a spur upon my mind and soul. And sooner than that I should seek escape from the sacred necessity that is laid upon me, let the breath of God's holy ordinances shall be established again in the home, in the school and in the State for the good of the people; to carve as it were into the conscience of the nation the ordinances of the Lord, to which Bible and Creation bear witness, until the nation pays homage again to God (page iii)

Den kan deles opp i seks leksjoner:

1. On Calvinism as a Life-system

2. On Calvinism and Religion

3. On Calvinism and Politics 

4. On Calvinism and Science 

5. On Calvinism and the Art 

6. On Calvinism and the future   (page 12)


Calvinism takes its stand with a fundamental thought which is equally profound. It does not seek God in the creature, as Paganism, it does not isolate God from the creature, as Islamism; it posits no mediate communion between God and the creature as does Romanism, but proclaims the exalted thought that, although standing in high majesty above creature, God enters into immediate fellowship with the creature, as God the Holy Spirit. (page 21)

Thanks to his work of God in the heart, the persuasion that the whole of a man's life is to be lived as in the Divine Presence has become the fundamental thought of Calvinism. (page 25)

Finally Modernism, which denies and abolishes every difference, cannot rest until it has made woman man and man woman, and, putting every distinction on a common level, kills life by placing it under the ban of uniformity. (page 27)


If Calvinism places our entire human life immediately before God, then it follows that all men or women, rich or poor, weak or strong, dull or talented, as creatures of God, and as lost sinners, have no claim whatsoever to lord over one another, and that we stand as equals before God, and consequently equal as man to man. (page 27)


On Paganism it can be said in general that it places too high an estimate upon the world, and therefore to some extent it both stands in fear of, and loses itself in it. On the other hand Islamism places too low an estimate upon the world, makes sport of it and triumphs over it in reaching after the visionary world of a sensual paradise.  Under the hierarchy of Rome the Church and the World were placed over against each other, the one as being sanctified and the other as being still under the curse. (page 29)

Escape from the world was the counterpoise in monastic and partly even in clerical orders, which emphasizes holiness in the centre of the Church in orde rio wink the more lightly at worldly excess without. As a natural result the world corrupted the Church, and by its dominion over the world the Church proved an obstacle to every free development of its life.  (page 29)

Thus it is shown that Calvinism has a sharply-defined starting-point of its own for the three fundamental relations of all human existence; in relation to God, to man and to the world. For our relation to God; an immediate fellowship of man with the Eternal, independently of priest or church. For the relation of man to man; the recognition in each person of human worth, which is his by virtue of his creation after Divine likeness, and therefore of the equality of all men before God and his magistrate. And for our relation to the world; the recognition that in the whole world the curse is restrained by grace, that the life of the world is to be honored in its independence, and that we must, in every domain, discover the treasures and develop the potencies hidden by God in nature and in human life. (Page 31)

There we see the mistake of those who regarded Calvin as only an Augustinus redivides. Notwithstanding his sublime confession of God's holy grace. Augustine remained the Bishop. He kept his intermediate position between the Triune God and the layman. Religion for the sake of man carries with it the position that man has to act as a mediator for his fellow-man. Religion for the sake of God inexorably excludes every human mediator-ship. (page 48)
No comments:

Post a Comment