Wednesday, 17 August 2016

Mediene er ubalanserte

Hva folk stemmer får være helt opp til dem. Men la det være tydelig at i både Usa og Norge så er nyhetene veldig mot venstre. Dette betyr at nyhetene blir presentert og tolket for deg slik at du skal få mer lyst til å stemme på partier med saker som ligger til venstre. Det betyr også at virkelighetsforståelsen som ligger bak ofte er sekulær og til tider også Marxistisk. Ingen er nøytrale og vi hadde derfor vært mye bedre tjent om mediene kunne presentert fakta og overlatt folk selv til å tolke de ulike perspektivene som kunne blitt presentert. Slik er det altså ikke. Bevisene på at mediene ligger til venstre er mange.

Før jeg deler noe mer så vil jeg si at jeg ikke har et ønske om å ha medier kontrollert av høyre. Jeg ønsker balanse. Dette fordi dette er sunt for ytringsfriheten. Makt bør aldri sentralisere seg for mye på ett sted.


- 628 journalister ble spurt om hva de ville ha stemt dersom det var stortingsvalg i dag. 43 prosent ville stemt på Arbeiderpartiet, og 11 prosent ville stemt Sosialistisk Venstreparti. Til sammen ville disse to partiene fått 99 av 169 mandater på stortinget, og således et solid flertall, hvis journalistene hadde fått bestemme alene: Her.

I undersøkelsen kommer det fram at om journalistene hadde fått avgjøre ville Rødt hatt tolv mandater på Stortinget - en økning på tre mandater fra hva journalistene stemte fram i fjorårets medieundersøkelse: Her.


Et av de store problemene i norsk politisk debatt er ikke journalisters partipolitiske preferanse, men troen på at økte bevilgninger alltid er løsningen på problemet. Her.

- Hans Kristian Fadum bekrefter det alle vet: Hele den norske medieverden er svært så positiv til Hillary Clinton. Det er med stigende undring jeg ser dette skje. Ikke engang noe som ligner en diskusjon. Derfor er spørsmålet, hvorfor? Hvorfor er Hillary Rodham Clinton alles favoritt? Her.


- I tillegg til disse tallene så kan vi alle observere at sakene og synene som blir støttet i mediene ligger veldig til venstre. Dette vet alle som leser avisene.


I Usa er det litt bedre, men likevel veldig dominert av venstresiden. Tallene bekrefter dette:


- Ivy League professorer og administratorer  på Liberal Arts og sosiale vitenskaper stemte 84% på Al Gore i år 2000 sammenlignet med 9% som stemte på George W. Bush. 50% identifiserte seg som Demokrater mens 3% identifiserte seg som Republikanere. (Brainwashed, Ben Shapiro: Kindle Loc 143)

- Bernard Goldberg som jobbet for CBS skrev en kjent bok, "Bias" fra amazon: In his nearly thirty years at CBS News, Emmy Award–winner Bernard Goldberg earned a reputation as one of the preeminent reporters in the television news business. When he looked at his own industry, however, he saw that the media far too often ignored their primary mission: objective, disinterested reporting. Again and again he saw that they slanted the news to the left.


- I en video sier Goldberg: "In a study a journalist found that ABC, NBC, CBS (mediekanaler) identified conservatives 20 times more often than they identifies liberals" Dette betyr altså i praksis at konservative blir nevnt i sammenheng med noe negativt, mens det at liberale ikke blir nevnt. Dette betyr ifølge Goldberg at mediene advarer mot konservative på samme måte som du finner advarsler på røyke pakker at røyk dreper. (HerHvorfor er det slik?


Det beste svaret som jeg har lest finner du i Ted Cruz sin biografi, "A Time for Truth". Cruz sier, "The more I studied free-market economics and the Constitution, the more obvious it became to me that there is a systemic imbalance in our political discourse. On the left, for the advocates of government power and statism, the best and the brightest are consistently attracted to the organs for the transmission of ideas, namely politics, journalist, entertainment, or academia. In that respect, Barack Obama is the epitome of the perfect-leftist.  On the right, however, for those who believe in free markets and individual liberty, the best and the brightest tend to go make money. They go to the business world, rather than the fight for political arena". (Loc 848 Kindle).

Cruz har helt rett, men glemmer en ting. Konservative går mye mer i kirken enn liberale. De har en religion som de praktiserer. Liberale er mye oftere sekulære og har dermed ingen religion. De ser derimot politikken som  både politikk og religion. Staten blir sett på som både politisk og moralsk autoritet. Dette er presist det som skjedde under Kommunismen, Fascismen og Nazismen. Dette gjør at venstresiden bruker politikken og trenger den inn i privatlivet til mennesker på steder den aldri var ment å være. Dette forklarer hvorfor venstresiden i mye større grad interesserer seg for politikk. Politikken har for dem en religiøs funksjon. Vi som borgere skal konverteres til deres ideologi og politiske programmer. 


Med tanke på at mediene ofte er kalt den fjerde statsmakt så kan det være greit å ha i minne at du i stor grad får overlevert nyheter som er både presentert og tolket for deg i fra politikkens venstreside. Uansett hva du velger å stemme (personlig har jeg til nå aldri stemt verken høyre eller venstre) så er det veldig dårlig for oss at vi blir nedlesset med ett syn uten en ordentlig debatt.


 Hvorfor vinner da likevel høyre partiene frem i Europa?

1. Internet har forandret verden og er en like stor oppfinnelse som Gutenberg. Idag kan hvem som helst opprette sin egen mediekanal og vi har dermed tilgang på alle typer informasjon. Dette har vært til stor fordel for høyre partiene med tanke på at venstresiden har dominert media i lengre tid.

2. Innvandring er betent tema både i Usa og Europa. Dette gjør at høyresiden får mer innflytelse.

3. Mediene kontrollerer ikke alt. Samfunnet blir påvirket og formet også av andre ting.


Vi kan derfor konkludere med at mediene både er og vil bli ubalanserte og verken nøytrale eller objektive, men at en idag har fått nye muligheter til å hente informasjon fra hele verden. Det vil nok ta litt tid, men ting virker i det minste lysere enn tidligere. Bedre balanse i media vil hjelpe journalister å bli mer ærlige idet de holder i større grad hverandre ansvarlige.  Forhåpentligvis får vi et mer balansert media og debatter der hele politiske spektrumet blir representert. På sikt er dette noe som vil gagne alle.

Relevant post om hvor farlig det er når mediene er uærlige: Her


Kilder og litteratur


- The Democratic party has destroyed journalism by famous feminist

- Journalister og Redaktører rødere enn noensinne.

- Journalistene Rødere enn noensinne

- Problemet er at alle norske journalistene er røde

- Time for Truth by Ted Cruz

- Brainwashed av Ben Shapiro 

- Bias av Bernard Goldberg

- Norske journalister stemmer fortsatt knallrødt

No comments:

Post a Comment