Wednesday, 3 August 2016

Konsekvensene av ekteskapsforandringen

Joe Dallas som selv var praktiserende homofil i mange år har skrevet en bok der han tar opp homofili i Bibelen. Dallas mener konsekvensene av aksept av homofili vil bli flere. Legg merke til at Dallas selv både hadde og har mange homofile venner ettersom han levde det livet i mange år. Disse konklusjonene er basert på hans forståelse, erfaringer og studier:


1. Undergravelsen av Bibelsk autoritet

Dallas mener at god Bibelsk doktrine vil bli undergravd. Bibelen vil bli tatt mindre på alvor.

Erfaring og følelser vil i større grad trumfe Sola Scriptura(Skriften alene) og dette vil åpne opp for mange flere vranglærer. Personlig mener jeg Dallas treffer blinken her. (Mer om dette her). Aksept av homofili er egentlig en form for teologisk humanisme der teologi blir og kirkefedrenes tradisjon blir erstattet med hva mennesket i 2016 har bestemt seg for. Dette er egentlig ikke noe annet enn en fin måte å si farvel til Bibelen på.2. Seksuell utnyttelse av barn

Dallas påpeker at han på ingen som helst måte mener homofile er pedofile. Denne koblingen har han selv aldri erfart ettersom han både hadde og har mange homofile venner. Poenget til Dallas er at et tabu vil lede til brytningen av flere. Homofili ble i Usa tatt av listen i 1973 ettersom den tidligere ble beskrevet som en mental sykdom. Idag er det regnet som helt normalt. Dallas påpeker at det samme skjer idag med pedofili. Dallas siterer også flere professorer som har er åpen for at dette forandres.

3. At vi mister forståelsen av hva en familie er.

Ødeleggelsen av familien som var et problem lenge før homofili var en debatt virker til å gå feil retning. Dallas mener det vil bli en økning i seksuell forvirring og utnyttelse av barn som et resultat av redefineringen av familien.Dallas sine punkter er interessante og tiden vil vise om han får rett. Boken hans er uansett verdt å lese.

- Joe Dallas Testimony 

- En pedofil som kommer utav skapet

- Joe Dallas: Gay Gospel

No comments:

Post a Comment