Tuesday, 2 August 2016

Hva har skjedd med den religiøse friheten i Usa?

Ryan T. Anderson er en dyktig talsmann og forfatter for det tradisjonelle ekteskapet og religiøs frihet. I boken, "Truth Overruled" viser Anderson hva som har skjedd i den Amerikanske kulturen ettersom religiøse friheten er under større angrep enn noensinne siden Usa ble grunnlagt. Legg merke til at fedrene som grunnla Usa inkluderte denne friheten i First Amendement som en grunnleggende frihet som ikke bare innebar frihet til å tilbe etter religiøs overbevisning men også religiøs praksis. Hva har egentlig skjedd? Hvordan kan et land som ble grunnlagt av Gudsfryktige Protestanter bli omgjort til et land der alle religiøse mennesker er i ferd med å miste sine grunnleggende rettigheter?

Anderson mener at det er tre ting som har skjedd. I siste kapittel av boken nedenfor lister han alle disse.

1. Staten har blitt forandret. Den progressive bevegelsen (den politiske venstresiden) har forandret hele det Amerikanske systemet fra en liten stat som ikke blandet seg inn i folks privatliv til en mye større og administrerende stat. Byråkratiet i Usa er mye større enn folk flest innser og konstitusjonen er på mange måter undergravd. De har gått fra rule of Law til Rule of Lawyers. Teknokrater og eksperter har erstattet lokalt styre av stater og individer. Veldig mye makt er sentrert i svært få hender.  Dette står i veldig kontrast til den Amerikanske konservatismen som handler om å ha en liten stat, vekt på konstitusjonen og der makten er fordelt i hver stat. Dette står i kontrast med dagens sentraliseringen av makt som har gjort at veldig få mennesker kan overstyre majoriteten.

2. Seksuelle verdier har blitt forandret. Når Usa ble grunnlagt så var religion og frihet så sterkt knyttet sammen at Thomas Jefferson sa, "The God who gave us life, gave us liberty at the same time". Dette stod i kontrast til den Franske revolusjonen som var en anti religiøs revolusjon som endte i tyranni og diktatoren Napoleon. Den franske Denis Diderot sa, "Man will never be free until the last king is tangled with the entrails of the last priest". Usa ble grunnlagt på både tro og fornuft. Jødisk Kristne verdier utfylte og fungerte sammen med opplysningsverdier på en unik måte som skapte verdens mest frie samfunn. Den seksuelle revolusjonen har forandret dette og idag mener mange at tro og frihet er motsetninger.

3. Forståelsen av religiøs frihet har blitt forandret. Den Amerikanske konstitusjonen beskytter den naturlige rettigheten til fri utøvelse av religion. Mange liberale mener derimot at dette bare gjelder tilbedelse og ikke utøvelse. 1 Amendment sier, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof". Det handler altså om fri utøvelse av religion. Staten skal ikke forhindre mennesker å leve ut sin religiøse overbevisning. I realiteten så har den progressive bevegelsen veldig liten respekt for konstitusjonen. Mange av dem mener at det er bra at religiøse organisasjoner får sin religiøse frihet innskrenket på vegne av homofiles følelser. Dette er egentlig en form for en politisk brekkstang som brukes for å tvinge mennesker til å adlyde eliten.

Dette forklarer litt av utviklingen som gir svar på hvorfor religiøse idag er i ferd med å miste sine aller mest grunnleggende rettigheter. Spesielt samvittighets friheten og frihet til religiøs utøvelse.
No comments:

Post a Comment