Thursday, 18 August 2016

Gode bøker om Kommunisme/Marxisme/Sosialisme

 Marxismen er historiens best destruktive ideologi. Den har påført menneskeheten mer skade enn noe annen ideologi. Til tross for dette er den utbredt i Vestens akademia og i politikken. Det er viktig å utdanne seg om Marxismen. Anbefaler selvsagt a en leser Das Kapital og Communist Manifesto av Marx og Engels. Utenom dette har jeg noen andre bøker som anbefales. Uten om dette finner du mange poster om dette emnet på Oversikt linken.


No comments:

Post a Comment