Friday, 19 August 2016

Ekteskaps forandringen og noen av konsekvensene

Ryan T. Anderson er en veldig dyktig formidler og forfatter. Boken, "Truth Overruled" anbefales sterkt. I kapittel 2 beskriver Anderson flere av konsekvensene som vil komme som et resultat av å forandre ekteskapet.

Merk først at ekteskapet faktisk ble forandret ikke ekspandert. Dette handlet altså ikke bare om å involvere flere og andre typer forhold, men å forandre hele institusjonen. Dette er en ekstrem og radikal ide som har enorme konsekvenser for vårt samfunn.

Denne bekreftelsen finner du hos Masha Gessen, en god forfatter og aktivist for homofili sier, "It's a no brainer that homosexuals should have the right to marry, but I also think equally that it's a no-brainer that the institution of marriage should not exist... Fighting for gay marriage generally involves lying about what we are going to do with marriage when we get there because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie. The institution of marriage is going to change, and it should change. And again, I don't think it would exist. And I don't like taking part in creating fictions about by life. That sort of not what I had in mind, when I came of the closet thirty years ago. I have three kids who have different parents, more or less, and I don't see why they shouldn't have five parents legally... I met my new partner, and she just had a baby, and that baby's biological father is my brother, and my daughter's biological father is a man who lives in Russia, and my adopted son also considers him his father. So the five parents  break down into two groups of three. And really, I would like to live in a legal system that is capable of reflecting that reality, and I don't think that's compatible with the institution of marriage. (Takedown by Paul Kengor Loc 83, map 1) 

Det er her åpenbart at Gessen at dette er ikke ekspansjon, men forandringen hele ekteskaps forståelsen. Dette påvirker samfunnet enormt. Loven er en lærer som forteller oss viktige sannheter. Dette vil få konsekvenser for vårt samfunn. Anderson peker på fire konsekvenser:

1. Ekteskapets norm (monogami) eksklusivitet og permanens vil bli svekket. Ufødte barn vil bli mer utsatt for risiko enn før, og den religiøse friheten vil komme under sterke angrep. Foreldrene sine lyster og behov vil bli satt foran barnas. (Mer om viktigheten av mor og far for barn. Barn har rett på mor og far og utvikler seg best i denne settingen. Her)

2. Ekteskapets forandring tilsier at to voksnes følelser, kjærlighet og emosjonell forpliktelse er grunnlaget for ekteskapet. Den homofile aktivisten Andrew Sullivan bekrefter at ekteskapet er en emosjonell forpliktelse. Denne forandringen gjør at ekteskapene lettere ryker. Ekteskap som ryker påvirker barn negativt. Familien er grunnlagt for en nasjon. Når den svekkes påvirker alle. (En relevant post om dette: Her.

3. Homofilt ekteskap Åpner opp for polygami. Professor Judith Stacey of New York University has expressed hope that redefining marriage will give marriage, "varied, creative, and adaptive contours" leading some to "question the dyadic limitations of Western marriage and seek... small group marriages. In their statement "Beyond Same Sex Marriage," more than three hundred LGBT and allied" scholars and advocates call for legally recognizing sexual relationships involving more than two partners. Selv har jeg sagt dette i mange år. I denne posten finner du noen av argumentene: Her. Muslimer krever polygami: Her. En mor krever å gifte seg med sønnen: Her.

4. Forståelsen av ekteskapet vil bli mindre ekslusivt og åpent for flere. Dette vil også påvirke heterofile ekteskap og skade det. Noe den homofile aktivisten Sullivan har bekreftet ved flere anledninger. Også New York Times rapporterte en studie om at eksklusivitet ikke var normen blant homofile. Blant homofile blir altså ifølge flere homofile selv ikke sett på som negativt. For å sitere artikkelen direkte: Anti-equality right-wingers have no longer insisted that allowing gays to marry will destroy the sanctity of "traditional marriage", and, of course, the logical, liberal party-line response has long been, "No, it won't. But what if, for once, the sanctimonious crazies are right? could gay male tradition of open relationships actually alter marriage as we know it? And would that be such a bad thing? Dan Savage (homofil) spør spørsmålet om at sex mellom flere gifte partnere kanskje er akkurat de heterofile trenger? Altså da om de er ærlige og åpne om det. Om Savage her har rett og ekteskapet bare er en emosjonell forpliktelse og romantiske følelser så er det vanskelig å avvise hans logikk. Dette vil påvirke ekteskapet på en svært negativ måte. De vil oppløses og barn vil lide som et resultat av dette.

5. Religiøs frihet er i vår norske grunnlov og en del av First Amendment i Usa. I 1 Amendment står det Free Exercise thereof (om religion). Altså ikke tilbedelse men også utøvelse. Dette påvirket det offentlige som tilsier at du skal drive kirke, organisasjoner etter din samvittighet og religiøse overbevisning. Dette har jeg personlig advart mot i flere år og vi ser endelig at dette er i ferd med å skje. The Becket Fund for Religious Liberty rapporterer: "Over 350 separate state anti-discrimination provisions would likely be triggered by recognition of same sex marriage". Justice Antonin Scalia (Supreme Court) mente at om statene selv i Usa bestemte homofili så kunne du gjøre unntak, men at dette ble mye vanskeligere ettersom det ble en del av konstitusjonen. Dette er tross en viktig del av å ha en konstitusjon. Altså at minoriteter ikke blir trampet på av majoriteter. Så svaret her er åpenbart. Religiøs frihet og samvittighetsfrihet er under angrep. Den homofile ekteskaps forståelsen fremstår på dette området som totalitær. Om mennesker ikke lenger kan drive sin forretning eller kirke etter sin samvittighet og religion så har du lenger ikke i realiteten frihet. Da er vi godt på vei til Kommunismen i Russland.- En seier for Kristne universiteter i California

- Gay Activist attempt to dissolve First Amendment

- Fremtiden for religiøs frihet

- California BillÅ forandre ekteskapet har derfor enorme konsekvenser. Dette påvirker oss alle i stor grad og vi kan gå så langt å si at vår frihet er faktisk direkte truet mer enn noen gang. Men aller mest er det barna som sitter igjen som tapere uten rett til mor og far og som vil bli vitner til en ellers videre oppløsningen av ekteskapet. Det var heterofile som ødela ekteskapet, ikke homofile. Dette er derimot ingen grunn til å gjøre ting verre, men heller å gjøre ting bedre. Feil bruk av noe er et argument for rett bruk, ikke mer feil bruk.


No comments:

Post a Comment