Tuesday, 2 August 2016

Ekteskapets Fremtid: Ryan T. Anderson

 Det finnes mange gode bøker om ekteskapet og det som skjer med hensyn til kjønn. Dr. Michael Brown's, "A Queer thing happening to America" anbefales sterkt. Samtidig så vil jeg anbefale Boken nedenfor av Ryan T. Anderson. Denne boken var veldig bra og anbefales for alle som er bryr seg om ekteskapets fremtid, religiøs frihet, og samvittighets frihet. Ekteskaps forandringen påvirket oss alle. Dette er noe vi vil komme til å merke mer og mer for hver dag. Anderson er advokat og er en veldig dyktig forfatter og formidler.


Boken gir svar på mange viktige spørsmål og gir god innsikt i hva som skjer og hva som kan gjøres for å påvirket ekteskapet i fremtiden.

Emner boken tar for seg:

1. Sannheten om ekteskapet

2. Konsekvensene av å forandre ekteskapet

3. The Supreme Court tyranniet

4. Forfølgelse av religiøse som ikke støtter homofilt ekteskap

5. Homofili er ikke det samme som hudfarge.

6. Forskning som viser at skadene dette som påføres samfunnet

7. Både forsning og historier fra barn som vokste opp i hjem med to foreldre av samme kjønn.

8. Hva som kan gjøres for å bygge en bevegelse og å tenke fremover.


Om du skal lese en bok om dette emnet så anbefales denne sterkt. Ryan T. Anderson er advokat og bruker ikke religiøse argumenter. Han bruker filosofiske og fornuftsbaserte argumenter. Dr. Michael Brown er teolog og fokuserer litt mer på teologien. Begge gjør en viktig jobb ettersom det vektlegger flere viktige ting.


Boken anbefales veldig sterkt. Velskrevet og bør leses av alle.No comments:

Post a Comment