Wednesday, 3 August 2016

Ekteskapet: Er mann og kvinne nødvendige for oppdragelse av barn?

1 Mosebok 1:27-28: Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!

Bibelen kunne knapt vært mer tydelig på dette området. Mann og kvinne er Guds plan for ekteskapet og for oppdragelse av barn. Alt annet er et avvik på det Bibelen lærer om dette. Alle kirkefedre i alle kirke tradisjoner har kommet til presist samme konklusjon. Biologiske sannheter og sunn fornuft tilsier det samme. Men hva med moderne forskning? 

De beste psykologiske, sosiologiske og biologiske forskningen som er blitt gjort er av W. Bradford Wilcox som er sosiolog på University of V

irginia. Her har du noen av hans funn i sin forskning:

- Mann og kvinne bidrar med ulike gaver som foreldre og nedbrytelse av familien bidrar til stor ødeleggelse for barn og for samfunnet de lever i.

- Wilcox mener at fedre og mødre innehar spesifikke  talenter knyttet til deres kjønn som hjelper de som foreldre. Samfunn må ivareta disse egenskapene i måten de blir fordelt på med hensyn til deres kjønn.

- Fedre spiller en viktig rolle i formeringen for både deres sønner og døtre. Sosiologen Popenoe fra Rugers University sier, "The burden of social science evidence supports the idea that gender differentiated parenting is important for human development and that the contribution of fathers to childrearing is unique and irreplaceable. Popenoe konkluderer: We should disallow the notion that, "mommies can make good daddies," just as we should saw the popular notion... that "daddies can make good mommies."... The two sexes are different to the core, and each is necessary culturally and biologically, for the optimal development of a human being". 

- Wilcox sier  om mor og far sine unike gaver: Among the many distinctive talents that mothers bring to the parenting enterprise, three stand out: Their capacity to breastfeed, their ability to understand infants and children, and their ability to offer nurture and comfort to their children. And fathers, Wilcox writes, "excel when it comes to discipline, play, and challenging their children to embrace life's challenges". 

- Popenoe sier, "The complementary of male and female parenting is striking and of enormous importance to a child's overall development... Fathers express more concern for a child's long term development, while mothers focus on the child's immediate well being (which, of course, in its own way has everything to do with a child's long-term well being)... The disciplinary approach of fathers tend to be "firm" while that of mothers tend to be responsive". While mothers provide an important flexibility and sympathy in their discipline, fathers provide ultimate predictability and consistency. Both dimensions are critical for an efficient, balanced, and humane childrearing regime". 

- Wilcox skriver, "For boys, the link between crime and fatherlessness is very clear.. (mer om dette her). 

- 70% av ungdommer i stats reform skoler og 72% av tenåringer som myrder, og 60% av de som begår voldtekt vokser opp i hjem uten fedre.

- Wilcox fortsetter, " Fathers who are affectionate and firm with their daughters, who love and respect their wives, and who simply stick around can play a crucial role in minimizing the likelihood that their daughters will be sexually active prior to marriage. The affection that fathers bestow on their daughters makes those daughters less likely to seek attention from young men and to get involved sexually with members of the opposite sex. Father's also protect their daughters from premarital sexual activity by setting clear disciplinary limits for their daughters, monitoring their whereabouts, and by signaling to young men that sexual activity will not be tolerated".

- Fathers send a biological signal through their pheromones special aromatic chemical compounds released from men's and women's bodies that slows the sexual development of their daughters, this in turn, makes daughters less interested in sexual activity and less likely to be seen as sexual objects. 

- Consequently, girls grow up in intact families are much less likely to experience puberty at an early age, to be sexually active before marriage, and to get pregnant before marriage. Indeed, the longer fathers stick around, the les likely girls are to be sexually active prior to marriage. One study found that about 35% of girls in the United States whose fathers left befo
re age 6 became pregnant as teenagers, that 10% of girls in the United States whose fathers left them between ages 6 and 18 became pregnant as teenagers, and that only 5% of girls whose fathers stayed with them throughout childhood became pregnant.

- Social science confirms the importance of marriage for children. According to the best available sociological evidence, children fare best according to virtually every indicator examined when reared by their wedded biologica
l parents. Studies that control for other factors, including poverty and even genetics, suggest that children reared in intact homes do best in measurement of educational achievement, emotional health, familial and sexual development, and delinquency and incarceration.


- Den venstre orienterte forsknings institusjonen Child Trends konkluderte: It is simply not the presence of two parents... but the presence of two biological parents that seems to support children's development...


- En annen studie viste at alle fordelene med ekteskapet kom da barna ble oppdratt av sine biologiske foreldre. 

- En annen studie viser at familie også er viktig for økonomi. Wilcox siter en studie og sier, "The core message... is that the wealth of nations depends in no small part on the health of the family". 

- En annen studie viser at å bli oppdratt i en gift familie reduserer fattigdom med 82%. Oppløsningen av familien påvirker aller mest de fattige. 

- Barn utenfor ekteskap  og skilsmisse koster skattebetalere 112 millard dollar årlig. Skilsmisse koster staten 33 milliard årlig. 


Kanskje vi dermed kan si at det er ingen tilfeldighet at Bibelen har et såpass høyt syn på ekteskapet og beskriver utroskap med sterke negative ord. Ødeleggelsen av ekteskapet ødelegger kanskje samfunnet mer enn noe annet. Barna er de som sitter igjen som den store taperen. Både mor og far er viktig for barna, noe forskningen viser.


Kilder: Du finner henvisning til forskningen i kapittel 1 i boken.

No comments:

Post a Comment