Thursday, 2 June 2016

Slaveri og grunnleggelsen av Usa

Verden og slaveri

La det først sies at slaveriet på denne tiden var en universiell institusjon. En eller form for slaveri har eksistert omtrent gjennom hele verden gjennom mesteparten av historien. Arabere både begynte slaveriet før og avsluttet det etter Europa og Usa. Afrika har også hatt slaver i tusenvis av i år. Det kan også være viktig å legge til at flere av slave eierne i Usa var etnisk Afrikanske og noen hadde også selv vært slaver. Ingenting av dette rettferdiggjør slaveriet, men det hjelper å sette det i perspektiv. Slaveri er ikke den hvite manns problem, men et internasjonalt problem som er knyttet til alle raser. Det var derimot Vesten som først avskaffet slaveriet. De første nasjonene gjennom historien som gjorde dette.

 Før vi går videre så kan det være verdt å lese noen av de korte innleggene om slaveri jeg har skrevet nedenfor om du vil ha mer info.


Relevante innlegg- Evangeliske Kristne avskaffet slaveriet

- Det Nye Testamentet og Slaveri

- Middel Alderen og slaveri

- Islam og SlaveriUsa og slaverietUavhengighetserklæringen sier at alle er skapt like. Til tross for dette så økte antallet slaveri sør statene fra 1770 - 1810. Med tanke på at konstitusjonen godtok slaver betyr dette at slaveriet er i Usa sitt DNA? Støttet fedrene som grunnla Usa slaveriet?Noen fakta om slaveriet


- I 1779 så foreslo Thomas Jefferson en lov som ville gjøre det mulig for etnisk Afrikanske gradvis frigjøring i Virginia. I Kongressen 1784 så foreslo han en lov som manglet en stemme ekstra som ville ha avskaffet slaveriet i hele det Vestlige territoriumet.  I 1787 så publiserte han, 'Notes on the State of Virginia' som elegant argumenterte mot slaveriet.

- I 1807 så støttet Jefferson avskaffelsen av slave handelen.

- Jefferson uttrykte også sin motstand mot slaveriet i sine private brev.


Sitater fra fedrene:


- George Washington: There is not a man living who wishes more sincerely than I do, to see a plan adopted for the abolition of it.

- John Adams: Every measure of prudence, therefore, ought to be assumed for the eventual total extirpation of slavery from the United States... I have through my whole life, held the practice of slavery in abhorrence.

- Alexander Hamilton: The laws of certain states... give an ownership in the service of Negroes as personal property... But being men, by the laws of God and nature, they were capable of acquiring liberty, and when the captor in war... thought fit to give them liberty, the gift was not only valid, but irrevocable.

- James Madison: We have seen the mere distinction of color made in the most enlightened period of time, a ground of the most oppressive dominion ever exercised by man of over man.

- Franklin: I have conceived a higher opinion of the natural capacities of the black race than I had ever before entertained. Their apprehension seems as quick, their memory as strong, and their docility in every respect equal to that of white children.

- Hamliton: Their natural faculties are probably as good as ours... The contempt we have been taught to entertain for the blacks, makes us fancy many things that are founded neither in reason nor experience.

- Jefferson i Notes on State of Virginia: As a suspicion only, that blacks are inferior in the faculties of reason and imagination.

- Jefferson: I tremble for my country when I reflect that God is just: that his justice cannot sleep forever.

Benjamin Rush sitt svar om slaveri: But supposing our author had proved the African to be inferior... will his cause derive any strength from it? Would it avail a man to plead in a court of justice that he defrauded his neighbor, because he was inferior to him in genius or knowledge?


Det er viktig å skille mellom umistelige rettigheter (som alle har) uavhengig av om det blir anerkjent og lovlige rettigheter. For å bruke et eksempel. Feks under Kommunisten Josef Stalin så hadde Russere mindre rettigheter under loven i Russland enn slaver hadde i Usa. Stalin hadde derimot frihet til å gjøre slik han ville. At Russere ikke hadde rettigheter og i realiteten levde som slaver betyr ikke at det ikke hadde umistelige rettigheter. Eller kall gjerne iboende rettigheter. Det betyr heller ikke at de ikke var skapt like. Det betyr at loven hadde tatt rettighetene fra dem som de burde hatt. Likt var det med slaveriet i Usa. Alle mennesker var skapt like, men loven hadde ikke enda gitt alle disse rettighetene.


Slaveriet i begynnelsen


- Slaveriet eksisterte i de første tretten statene etter den Amerikanske Revolusjonen. Motstand mot slaveriet begynte allerede i 1774 før uavhengighetserklæringen ble skrevet.

- Slaveriet ble minimert ettersom slave handelen bla redusert eller avskaffet. Delegater fra den første Continental Kongressen i 1774 lovte å stoppe importering av slaver til Amerika.

- Import av slaver var avskaffet i 1798 i alle statene. Sør Karolina fornyet slave handelen i 1803, men Kongressen avskaffet  handelen i 1808.

- Vermont avskaffet slaveriet i 1777. Massachussets og New Hampshire etter 1780. Pennsylvania godkjente loven for avskaffing i 1780. Rhode Island og Connecticut i 1783 og 1784.

- New York og New Jersey i 1799 og 1804.

- Kongressen godkjente slaveri i de Vestlige områdene (Kentucky, Tennessee, Alabama og Mississippi). Dette var ment som en godkjenning av at slaveriet allerede eksisterte, ikke et forsøk å spre det.


- Kongressen godkjente en ny lov (Northwest Ordinance) i 1787 som gjorde det forbudt med slaveri i nye områder som etterhvert ville blitt formet. Ohio, Indiana, Michigan, Illinois og Wisconsin er noen eksempler. Dette skulle etterhvert vise seg å bli en viktig lov for blant annet Abraham Lincoln i 1950 som argumenterte for at fedrene var imot slaveriet.

- Bevegelser ble også opprettet i Sør-Statene for å avskaffe slaveriet. Delaware, Maryland, Virginia og North Carolina forandret lovene slik at de ble enklere å fri slaver.

1790 så var det 27,000 frie etnisk Afrikanske i Nord og 32,000 i Sør.

1810: 78 000 frie i sør og 27,500 i Nord. Sør hadde 1,2 million slaver.


First emancipation:We conceive that it is our duty... to extend a portion of that freedom to others, which hath been extended to us, and release them from that thralldom, to which we ourselves were tyrannically doomed... It is not for us to inquire why, in the creation of mankind, that inhabitants of the several parts of the earth were distinguished by a difference in feature or complexion. It is sufficient to know that all are the work of the Almighty hand.


- Avskaffings organisasjoner ble opprettet i  Maryland og Delaware i 1785 og 1786.


Slaveri i Konstiusjonen (1787)


Til tross for at fedrene hadde et negativt syn på slaveri så ble det likevel godkjent i Sør. Årsaken til dette handlet om at alle statene skulle være samlet. Hadde nord krevd avskaffing av slaveriet fra sør så hadde Usa etter all sannsynlighet vært oppdelt i to ulike land. Unionen hadde ikke eksistert om ikke statene selv fikk avgjøre hva de ville gjøre med slaveriet. Usa hadde opprinnelig mer makt fordelt lokalt i hver stat i motsetning til idag der makten er mye sentralisert hos noen få hender gjennom staten. Hver stat skulle selv avgjøre om de ville avskaffe slaveriet.

-For å sitere fra boken Frederick Douglass, the leading black spokesman against slavery during the Civil War era, favored continuation of the union, even with slavery, for the same reason. "My argument against the dissolution of the American Union is this: It would place the slave system more exclusively under the control of the slaveholding states, and withdraw it from the power in the Northern states which is opposed to slavery... I am, therefore for drawing the bond of the union more closely, and bringing the Slave States more completely under the power of the Free States. Loc 504 Kindle)

Douglas mente altså at unionens enhet faktisk gjorde ting bedre for slavene. Fedrene som var imot slaveri gikk med på slaveriet some et kompromiss. Det var den eneste muligheten for et samlet Usa. Om Usa hadde blitt delt opp i sør og nord så hadde alle slavene endt opp i sør uten at nord statene hjelpe dem med frigjøring. Douglas som selv hadde vært slave visste at dette kompromisset var et nødvendig onde for å hjelpe slaver over tid.

Konstitusjonen

Konstitusjonen sier at en slave er 3/5 av en person. Her er det viktig å huske på at det var sør statene som ville at hvite og etnisk afrikanske Amerikanske slaver var likestilte. Hva var årsaken til at at rasistiske sør så absolutt ville likestille slaver med frie? Grunnen var at om slaver ble regnet som likeverdige så ville dette øke sør statene sin tall til å registrere tallet på setene som staten ville hatt i United House of Representatives de neste it årene. Dette ville igjen bidra til at sør statene forsterket sin posisjon og slaveriet ville fortsette. Å gjøre slaver om til 3/5 av en person ble støttet av nord statene fordi de ville hindre denne utviklingen. Å gjære en slave om til 3/5 av en person var faktisk til fordel for slavene slik at slaveriet kunne avskaffes over tid.

La det også gjøres klart at Konstitusjonen ikke kan forstås uten uavhengighetserklæringen og revolusjonens prinsipper. I The Federalist Papers så sier Madison at konstitusjonen var grunnlagt på de fundamentale prinsippene fra revolusjonen som er transcendent laws of nature and of nature's God og rettighetene til menneskeheten som du finner i uavhengighetserklæringen.

i 1858 sa Abraham Lincoln: The fathers of this government expected and intended the institution of slavery to come to an end. They expected and intended that it should be in the course of ultimate extinction... It is not true that our fathers, as Judge Douglas assumes, made this government part slave and part free. Understand the sense in which eh puts it. He assumes that slavery is a rightful thing within itself, was introduced by the framers of the constitution. The exact truth is, that they found the institution existing among us, and they left it as they found it. But in making the government they this institution with many clear marks of disapprobation upon it. They found slavery among them, and they left it among them because of the difficulty - the absolute impossibility of its immediate removal. (Lincoln, Speech at Alton 15 October 1858, In Lincoln-Douglas Debates 311-312)

Lincoln sitt svar til Senator Stephen Douglas:  The equality of the Declaration he responded, applies to all human beings, black and white. Lincoln said that the historical record before the 1850s may be searched in vain for one single affirmation, from one single man, that the Negro was not included in the Declaration of Independence. I think I may defy Judges Douglas to show that he ever said so, that Washington ever said so, that any president ever said so, that any members of Congress ever said so... And I will remind Judge Douglas and this audience, that while Mr. Jefferson was the owner of slaves, as undoubteldly he was, in speaking upon this very subject, he used the strong language that, "he trembled for his country when he remembered that God was just. (Lincoln, Speeches at Galesburg, 7 October 1858, Lincoln Douglas Debates 215,16, 219-20. Jefferson statement is from notes in Virginia, Query 18, in Writings, 289.


Lincoln som var mannen som avskaffet slaveriet som også idag er Usa mest populære president uavhengig av politisk parti og rase var konservativ med stor respekt for fedrene. Han ville ikke bort fra konstitusjonen og uavhengighetserklæringen, men tilbake til den. Han mente at fedrene ikke var i posisjon til å avskaffe slaveriet over hele Usa, men la til rettes prinsipper i dokumentene som gjorde at slaveriet kunne bli avskaffet etter hvert.

Sammenlignet med resten av verden så var Usa tidlig ute med å avskaffe slaveriet. Kristendommen som har som en av sine hoved fortellinger at slaver er satt i frihet spilte en viktig rolle i å avskaffe slaveriet. Mer om dette i en annen post.


Kilder: Vindicating the fathers av Thomas G. West som er professor i politikk: Her.No comments:

Post a Comment