Monday, 20 June 2016

Single menn og ekteskap


Menn er ansvarlige for veldig mange av problemene vi har i samfunnet. Single menn spesielt scorer høyt på omtrent alle negative statistikker sammenlignet med gifte menn.

Kvinner i alle kulturer jeg har vært gjør stort sett en god jobb i sine oppgaver. Det er beklagligvis verre med menn

Single menn, oppløsning av ekteskapet og barn uten far en en oppskrift på et samfunn som går inn i sosialt kaos.

Som President Obama sier på bildet til høyre: Barn som vokser opp uten far har mye større sjans for å ta dårlige valg å bli kriminelle.

Hva et samfunn gjør med sine single menn er et av de aller viktigste spørsmålene en kan spørre.


George Glider: In creating Civilization, women transform male lust into love; channel male wanderlust into jobs, homes, and families; link men to specific children; rear children into citizens; change hunters into fathers; divert male will power into a drive to create. Women conceive the future that men tend to flee; they feed the children men ignore. (Kindle Loc 162)


Kapittel 1: The Necessity of Love


Menn som ikke er gifte har i gjennomsnitt lavere inntekt. Dette er basert på de som har de samme kvalifikasjonene. Gifte menn tjener 70% mer enn single menn og kvinner.

Single menn har har flere psykologiske problemer, større sjans for å være deprimert.

Single menn har 30% større sjans for å ikke ha jobb.

Single menn er 13% av befolkingen som er over 14 år og begår 40% av de av de kriminaliteten. Samtidig som de begår 90% av voldelige lovbrudd. Også som voksne begår single menn 5 ganger mer kriminalitet enn gifte menn.

Single menn begår fire ganger mer ofte seksuelle lovbrudd enn gifte menn.

Dødelighet og selvmord er også høyest blant single menn. Jo eldre enn mann blir uten å gifte seg jo større sjans er det for at han tar selvmord rent statistisk.Chapter 8 Ghetto Liberation Dette er beklageligvis et ekstra stort problem hos etnisk Afrikanske i Usa

Ingen sted i Usa er det monogame ekteskapet mer undergravd enn i Ghettoen. Blant etnisk Afrikanske Amerikanere er tallet fem ganger høyere enn feks blant hvite. Bare 41 % av etnisk Afrikanske Amerikanere lever med begge foreldrene. Resultatet av dette er åpenbart. Etnisk Afrikanske Amerikanske begår 30% mer mord enn hvite. 1965 ble  25% , født utenfor ekteskapet og i 2016, 73%. Dette har bidratt til enorm fattigdom.


Velferdsstaten gir masse penger til single kvinner gjør at unge menn lenger ikke er forsørgere. Dette leder til kvinner som er avhengig av staten. Single kvinner stemmer prosentmessig mye oftere på partier som deler ut penger uten at en trenger å legge ned en innsats. Resultatet blir at menn blir unødvenige og blir rotløse og isteden for for å bruke sin tid på å forsørge for sin familie, oppdra barn og annet så er bruker de heller tiden på kriminell og annen destruktiv aktivitet. Et slikt samfunn blir mye mer voldelig ettersom single menn kanaliserer sin energi mot feil ting og blir ikke siviliserte.

Den sosialistiske velferdsstaten har tilrettelagt of mange av disse problemene. Martin Armstrong som er en respektert Amerikansk økonom og kjent som, "The Forecaster" kobler sosialisme med mindre ekteskap og mer skilsmisser. Mer om dette på hans webside: Her og Her.

I tillegg til fedre så har religion vært veldig viktig gjennom historien for oppdragelse av barn. Dette gir barn verdier og objektiv moral og en struktur å forholde seg til. 


For å oppsummere: 

1. Single menn bidrar til mesteparten av kriminalitet og ellers destruktive handlinger som river samfunnet ned. 

2. Et samfunn med mange single menn er et samfunn som ofte har mange farløse barn. Barn uten far som Obama sa har mindre sjans for å lykkes og tar ofte dårlige valg. 

3. Velferdsstaten som er godt ment og som selvsagt også gjør gode ting har beklageligvis vært veldig negativ for familier. Når kvinnen giftet seg med staten så blir barn ofte oppdratt uten fedre. Dette bidrar til mer single menn som ofte kanaliserer sin energi på feil ting.

4. Fedre og religion har historisk vært to ting som har vært nødvendige for å oppdra barn. Idag legger Vesten aller minst vekt på disse.

4. Ekteskapet er løsningen på alle disse problemene. Ekteskapet siviliserer menn og kanaliserer deres energi mot ansvarlig forsørgelse og oppdragelse av barn. Dette er nødvendig for et sivilisert samfunn. Alle steder der dette ikke eksisterer vil sosialt kaos ganske raskt oppstå.


Min konklusjon blir derfor at ekteskapet mellom mann og kvinne er nødvendig for å bygge et bærekraftig samfunn. Dette burde egentlig vært åpenbart for alle med litt sunn fornuft, men i dagens samfunn kan ikke lenger regne slike ting som en selvfølge. Vi burde også tenke nøye gjennom hvordan velferdsstaten skal fungere. Med hensyn til familier så har den ødelagt veldig mye. 

Hva gjør et samfunn med sine single menn? Monogamt ekteskap med det motsatte kjønn er løsningen på dette problemet. I tillegg til en omregulering av velferdsstaten.
KilderMen and Marriage av George Glider: Her.

Marriage and Civilization by William Tucker: Her.

Marxismen og ødeleggelsen av familien: Her.


Black Fathers Matter: Her.

Be a Man, Get married: Her.

Skilmisse og velferd: Her.

Armstrong, Martin Velferd, skilmisse, ekteskap: Her.


No comments:

Post a Comment