Friday, 3 June 2016

Protestantisme og Katolisisme: Hvordan finner en fred med Gud?

Det finnes flere ting som skiller Katolikker og Protestanter. En viktig ting å begynne med er spørsmålet om frelse. Kirke historikeren Andrew Atherstone sier at det mest sentrale spørsmålet i Reformasjonen handlet om frelse. Hva må jeg gjøre for å bli frelst? (Atherstone, Andrew, The Reformation: Faith and Flames, Lion Hudson 2011. p. 7)

Dette betyr ikke at økonomiske og sosiale årsaker ikke var viktige, men heller at teologien spilte den viktigste rollen.

Forskjellen mellom Protestanter og Katolikker handler om hvordan de velger å besvare dette spørsmålet. Hvordan finner en fred med Gud? Dette er derfor et veldig viktig spørsmål som Bibelen sier mye om. Noen eksempler.

Paulus kalte evangeliet for fredens evangelium (Efeser 6:15)

Gud blir kalt fredens Gud (Rom 15:33, 16:20, 2 Cor 13:11, Phil 4:9, 1 Thess 5:23, Heb 13:20). Evangeliet gir utvilsomt fred mellom Gud og menneske. Fiendskapet mellom oss og Gud eksisterer på grunn av synd. Gud gir oss fred på grunn av Kristus som ble korsfestet (Kol 1:20)

Apostlenes Gjerninger 10:36: Det ordet som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre.

Rom 5:1 Da er vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud vår Herre Jesus Kristus.


Denne freden som Bibelen snakker så ofte om er viktig fordi den påvirker mennesket frelse både i dette og i det neste liv. Spørsmålet er viktig fordi Protestanter og Katolikker velger å svare på dette  ulikt. Har Kristus allerede gjort alt for oss eller er våre egne gjerninger også nødvendige?

For å finne svar på disse spørsmålene så må vi spørre hvem som definerer evangeliet og hva evangeliet er? Den Katolske kirke mener at ingen kan gå til Bibelen for å finne sannheter som strider imot det den Katolske kirke lærer. Protestanter mener at Bibelen alene (sola scriptura) har autoritet til å definere evangeliet. Dette er et spørsmålet som egentlig handler om autoritet. Sola Scriptura vs Sola Ecclesia (kirken alene) eller Sola Roma. Hvor ligger autoriteten til å avgjøre disse tingene?

 Dette blir et emne som jeg vil utforske mer i et senere innlegg.


No comments:

Post a Comment