Sunday, 19 June 2016

Kultur Marxismen

Kultur Marxismen begynte rundt 1920 og spredde seg i Amerika. I 1960 fikk kultur Marxismen sitt store gjennombrudd på Amerikas universiteter. Den hadde spesiell stor innflytelse på Amerikas venstreside. Idag er mye av blant annet seksual etikken og politikken påvirket av dette. Men hva er egentlig kultur Marxismen?

Kultur Marxismen kommer fra Frankfurt skolen i Tyskland. De valgte etterhvert å kalle skolen for, "School of Social Research" Etter Hitler fikk mer makt så måtte disse Marxistene rømme (1934) til Usa. De etablerte seg på Columbia i New York. Disse Marxistene var venstreradikale ateister som ville bryte ned Vestens kultur. Universitetet var et naturlig sted å spre sine ideer på effektiv måte.


Vladmir Lenin pekte ofte på viktigheten av å kontrollere utdannelse om Kommunismen skulle få gjennomslag. Lenin sa, "Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted". Det var nettopp utdannelsen Kultur Marxistene hadde som mål å påvirke.

Kultur Marxismen er et ekteskap mellom Freud og Marx sine ideer. Marxismen handlet ikke lenge bare om økonomien men også om kulturen. Kultur Marxistene tenkte mye bredere enn tidligere Marxister.

Disse kultur Marxistene ville at folk skulle frigjøres seksuelt. De ville ødelegge familien, religion og bourgeois moralen. De fremsatte en teori som ble kalt, "Critical Theory". De ville fremme familier med bare en av foreldrene, sex før ekteskapet, og homoseksualitet.

Noen av de første kultur Marxistene: Georg Lukacs, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich, Max Horkheimer, Erich Fromm,  Antonio Gramsci, Theodor Adorno og andre.

Lukacs spesielt ville ødelegge Vestens sivilisasjon. Kulturen var målet, og politikken var middelet.

Disse kultur Marxistene var klar over at moralen som Vesten var bygget opp på kom fra det gamle og det nye testamentet. Alt dette måtte brytes ned slik at det deres nye samfunn kunne vokse frem. En kan ikke bygge opp før en bryter ned. Vi var ikke lenger skapt i Guds bilde, men skulle formes etter kultur Marxismens bilde.

En av kultur Marxistene Toledano mente at Gud og familien var den største hindringen som stod i veien for deres utopia å bli realisert. Lukacs hatet både Gud og familien. De var klar over at familien var limet som holdt samfunnet sammen.

Målet til kultur Marxismene var ikke de samme som de Marx og Engels hadde. Marx og Engels ville organisere arbeidere i fabrikkene. Kultur Marxistene ville organisere intellektuelle på universitetene. Å organisere intellektuelle på universitetene ble sett på som nøkkelen til å angripe alt Vesten står for.

Har denne kultur Marxismens lykkes i sitt oppdrag?

Svaret finner du overalt i kulturen. I boken Brainwash så forklarer Ben Shapiro som studerte på Harvard Law School hva som skjer på mange av de mest innflytelsesrike universitetene i Usa. Flere av hans punkter:

1. Ingen moralske absolutter

2. Fri sex og i alle former.

3. Naturen er like mye verdt som mennesker.

4. Krigen mot Gud

5. Brenning av det Amerikanske flagget

6. JødehatEn kan legge til at Kultur Marxistene støtter minoriteter uavhengig av hvilke verdier minoriteter har. Hos Kultur Marxistene finnes det ikke godt og ondt. Det handler om hvordan homofile har blitt undertrykket av heterofile, kvinner har blitt undertrykt av menn, den hvite rasen har undertrykt alle andre raser og Kristendommen har undertrykt alle andre religioner. Minoriteter og den svake skal alltid støttes uavhengig om det har dødsstraff for homofile, dreper utro kvinner eller sprenger barn og kvinner på busser. Et eksempel på dette i Norge er der Støre ble tatt på fersken for å støttet en leder i Hamas: Her.

Kultur Marxismen er mer opptatt av å forme virkeligheten i sitt bilde isteden for å innrette seg etter hvordan virkeligheten faktisk er. Kultur Marxismen er idag blitt Vestens mest dynamiske ideologiske politiske religion og er ansvarlig for veldig mye av det negative i vårt samfunn.

Det er ingen tvil om at de radikale prosjektet som begynte i Frankfurt skolen har lykkes i stor grad. Idag er disse absurditetene blitt mainstream.

Kultur Marxismen er som nevnt en politisk ideologisk religion med vekt på en allmektig sentralisert stat. Alle de undertrykte minoritetene bør se på staten som sin frelser som frelser dem fra disse fæle menneskene som har undertykt dem. Bare de gir dem makt så vil paradis komme på denne jord.

De tidligere Marxistiske paradisene drepte 100 millioner mennesker og kollektiviserte gårder som gjorde at millioner mistet alt i tillegg til å bli sendt i Gulag leirene i Russland. Marxismen har produsert dystopia og ikke utopia. Det er ingen gode grunner til å tro at denne den kultur Marxistiske avguden vil produsere noe annet.

Litteratur: Takedown av Paul Kengor anbefales: Her.En god og kort video: Her.

En annen kort video: Her.

En god oppsummering: Her.

En lengre video: Her.

No comments:

Post a Comment