Tuesday, 21 June 2016

Kristendommen og Kultur

Usa har historisk blitt mer påvirket av Jødisk-Kristne verdier mer enn noe annet land. Siden 1960 spesielt så har utviklingen gått i feil retning. Idag er Kristendommen under større angrep enn noensinne i Amerikansk historie. Hvordan kan det ha seg at universiteter som Harvard, Yale og Princeton som ble startet av gudfryktige puritanere og presbyterianere er idag blitt et reir for radikal sekularisme?

Det finnes mange svar på disse spørsmålene. En av de beste forklaringene jeg har hørt var fra Michael Novak som skrev boken, "On Two Wings". I denne boken beskriver Novak flere årsaker:

1. I slutten på det 1900 århundret så hadde Protestanter kontroll på omtrent alle universitetene. Akademikere ble derimot sendt til Tyskland for å ta ekstra utdannelse. Usa så forunderlig nok til Europa for svar. Mange tok doktorgradene sine i Tyskland. De kom tilbake med sekulært tankegods som spredde seg ild i tørt gress på universitetene. Det kan også være greit å ha i minne at det var nettopp dette intellektuelle tankegodset som la det ideologiske og intellektuelle grunnlaget for Holocaust senere i Tyskland. Usa gikk heldigvis ikke i den retning men ble utvilsomt påvirket sterkt av denne utdannelsen. Det som skjedde på universitetene påvirket påvirket ikke folket og kulturen før etter 1960 da den kulturelle revolusjonen begynte å bli lagt til rette.

2. Religion ble fjernet fra det offentlige (spesielt skoler). Dette begynte i 1948 og etter 1960 ble både budene og bønn tatt bort.

3. I fra 1950 og utover så fikk kunsteriske eliter i hollywood mer innflytelse. Det samme gjaldt medier, journalister og flere. For første gang i historien fikk media og nasjonale eliter større dominans over lokale eliter som pastorer, predikanter, rektorer og andre lokale autoriteter.  Disse kulturelle elitene var ofte anti Jødisk-Kristne. Til tross for at de var veldig få i tall så fikk de en enorm innflytelse. De gikk ofte til angrep på religion.


Noen av mine egne refleksjoner rundt dette som jeg vil legge til er at fundamentalist bevegelsen rundt 1930 skapte en kristen boble der kristne isolerte seg fra kulturen. En var ikke av verden, men heller ikke i verden. Bibelen kaller kristne til å ikke være av verden men å være i verden.

Et eksempel på dette er Washington D.C (Politikk) L.A (Underholdning, medier) og New York (finans). Disse tre stedene har mest innflytelse med hensyn til å forme kulturen. Disse stedene er også kjent får å ha liten kristne innflytelse sammenlignet med feks Texas og andre stater i midten på Usa. Om en sammenligner dette med Paulus i Romerriket som gikk til  Corinth, Athen, Ephesus og Roma så kunne det knapt vært mer annerledes. Paulus plantet kirker og brukte mest tid på steder som hadde stor innflytelse i Romerriket.

Mitt poeng er altså at det er av mindre betydning hvor mange som er kristne. Det er av mest betydningen hvilke posisjoner og innflytelse disse kristne har og hvilken kvalitet deres tro er av. Løsningen er altså for kristne å involvere seg i kulturen samtidig som de holder til en sann Bibeltro Kristendom der Jesus blir tatt 100% på alvor i alle deler av livet.


No comments:

Post a Comment