Saturday, 11 June 2016

Kristendommen i fremtiden

I mange av mine samtaler med sekulære så er det en ting som går igjen. Sekulære er overbevist om at religion er i ferd med å dø ut. Vi utvikler oss fra mange guder (polyteisme) til en Gud (monoteisme) til ateisme (ingen Gud). Dette virker til å være historiens utvikling ifølge sekulære. Denne teorien virker rasjonell fordi Vesten og spesielt Norge er blitt veldig sekulær. Men stemmer denne teorien med virkeligheten?

Ifølge European Value Survey så går 10-25% i av befolkningen i kirken. Bare 1/5 Europeere sier at religion er viktig i deres liv. Den Tsjekkiske presidenten Vacclav Havel beskrev Europa som den første ateistiske sivilisasjonen i historien.

I Usa går 40% i kirken om Søndager. Mer enn 90% tror på Gud og 60% sier at troen er viktig for dem. Paul Bloom skriver i Atlantic Monthly at over halvparten av Amerikanere tror på mirakler, djevelen og engler. 

Pippa Norris og Ron Inglehart oppsummerer fra et survey: The world has a whole now has more people with traditional religious views than ever before, and they constitute a growing proportion of the world's population". Consequently, the West is more secular, "the world as a whole is becoming more religious". (Pippa Norris and Ronald INglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004, 5. 23.

Det er også interessant å observere at Kristendommen er idag en global religion. Den begynte i Israel, spredde seg utover Romerriket, Europa, Russland, Usa, Sør Amerika. Idag er land som Sør Korea landet som prosentmessig sender ut mest misjonærer. Kristendommen er veldig utbredt i Sør Afrika og Kina blir nevnt av mange religionsosiologer som landet som kan bli landet som om 20 år vil bli landet med mest Kristne. Kristendommen vokser raskere enn noen annen religion. (Her). 

Sannheten er at tradisjonelle Bibeltro kirker og ikke liberale kirker som vokser. I Usa fra 1960 så vokste the Southern Baptist Convention fra 8.7 million til 16.4 million. (Institute on Religion and Democracy, 2005). Det samme gjelder i de fleste andre land.

Den kjente religions sosiologen Phillip Jenkins bekrefter mye av  dette i The Next Christendom, "We should think of a woman living in a village in Nigeria or in a Brazilian favela". The vital centers of Christianity today are no longer Geneva, Rome, Paris or London. They are Buneos Aires, Manila, Kinshasa and Addis Abada. "The era of Western Christianity has passed within our lifetime, and the day of Southern Christianity is dawning. 

Jenkins sine  tall:

1. Europa har idag 560 millioner Kristne

2. Usa har 260 million

3. 480 millioner kristne i Sør Amerika

4. 313 millioner i Asia 

5. 360 millioner i Afrika 

Det er flere kirkegående Presbyterianere  i Ghana enn i Scotland. Dette er interessant med tanke på at Scotland har hatt en enormt sterk Presbyteriansk arv siden Reformasjonen. 


Kina har 100 millioner Kristne 

Sør Koreas Yoido Full Gospel Church har 750, 000 tusen medlemmer. 

Den Katolske kirke i Filipinene har 60, 000 medlemmer og regner med å ha 120 millioner i midten på dette århundret. 


Peter Berger mener at sekulariserings teorien har mistet sin troverdighet. Berger sier at modernismen skapt en krise med hensyn til livets mening. Dette er også bekreftet av Wolfhart Pannenberg som sa, "Secular culture itself produces a deep need for meaning in life therefore also for religion.

Mangelen på mening er bare ett av problemene med ateismen. Ateismens største problem er at den undergraver seg selv fordi jo mer sekulære mennesker blir jo større sjans er det for at de slutter å reprodusere seg. La det gjøres tydelig at jeg ikke nødvendigvis mener at folk trenger å få mange barn. Men en nasjon bør få nok barn til å opprettholde sin befolkning.

Pippa Norris og Ron Inglehart viser at rike mer sekulære nasjoner produserer omtrent halvparten så mange barn som en trenger for å oppretteholde befolkningen.  Religiøse og fattige land produserer to til tre ganger så mange barn de trenger for å opprettholde befolkningen. Resultatet fra dette er åpenbart. Sekulære mennesker blir mindre i tall mens religiøse mennesker øker. (Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004. 24.

Russland sine fødselstall tilsier at de mister 700,000 mennesker i året. Russland er idag ikke lenger Kommunistisk, men har blitt så påvirket av historiens mest sekulære og anti-religiøse ideologi at landet fortsatt sliter med reproduksjon. (Her)

Japan som er Asia mest sekulære land klarer ikke å reprodusere seg nok til å opprettholde befolkningen. En regner med at Japan vil gå fra 130,00 millioner til 100 millioner i løpet av de neste 30 årene.

Historikere har pekt ut Europa sin nedgang i befolkning som den største reduksjonen siden svarte døden i det 1400 århundret. Den sekulære kulturen i Europa ser i større grad på barn som en byrde i motsetning til Kristendommen som ser på barn som en velsignelse.

I Amerika så peker Eric Kaufmann ut at reproduksjonen i Usa er nesten dobbel så høy hos religiøse som hos sekulære mennesker. Denne trenden er også blitt observert i Europa. (Eric Kaufmann, "Breeding for God," Prospect, November 2006.


En kan utifra dette si at Vesten trenger Kristendommen for å oppretteholde sin egen befolkning. Det er også interessant at Kristendommen vokser mer enn noen gang. Myten om en sekulær fremtid forblir en myte. Fremtiden ser ut til å bli mer religiøs enn noen gang. Ettersom den ateistiske filosofen Nietzsche er død så kan vi med god samvittighet at Gud er mer levende enn noen gang.


Bøker


- What so Great about Christianity by Dinesh D'Souza Chapter 1 og 2

- The Next Christendom by Phillip Jenkins


Relevante poster:

Marxismen og ødleggelsen av familien


Artikkel

- Religion i fremtiden

No comments:

Post a Comment