Tuesday, 7 June 2016

Bibelen og Private eiendoms rettigheter

I boken, "West and the Rest" så beskriver historikeren Niall Ferguson utviklingen av eiendomsrettigheter som en av grunnene til at Vesten har vært så langt foran resten av verden helt frem til senere tid (Her). Ferguson sammenligner Usa og sør Amerika. Det er interessant at Usa som har blitt mer påvirket av Jødisk Kristne verdier enn noe annet land i verden også er landet som kanskje har tatt eiendoms rettigheter mest på alvor. Men hvor kommer disse rettighetene fra?


Den tidligere Harvard historikeren David Landes sier: The concept of property rights went back to biblical times and was transmitted and transformed by Christian teaching. The Hebrew hostility to avitocracy, even their own. (Loc 755 Kindle, kap 3 Wealth and Poverty of Nations)

Tre eksempler på dette:

- Presten Korach gjorde opprør mot Moses og Moses forsvarte seg mot anklager om stjeling idet han sier at han ikke har tatt noe fra dem. (4 Mosebok 16:15)

- Israelittene som er etablert i Israel krever en konge av Samuel. Samuel advarer dem og sier at en konge vil ikke være som Samuel. Samuel sier at han ikke har tatt verken okse eller esel fra dem (eiendom). (1 Samuel 12:3)

- De tiende bud: Du skal ikke begjære din nestes hus. Det åttende bud: Du skal ikke stjele.

Det som er veldig viktig med disse budene er i  2 Mosebok vers 2: Jeg er Herren din Gud, som første deg ut av Egypt, ut av slave huset. Dette er veldig viktig fordi det bekrefter at Gud er grunnlaget for disse budene. Gud gir disse rettighetene og ikke mennesker. (anbefalt video: Her)

Det er veldig viktig å forstå dette korrekt. Bibelen legger vekt på privat eiendom, individuell frihet kombinert med rette verdier, personlig ansvar og rettigheter. Det viktig å skille dette med den moderne kapitalismen som idag er ribbet for etikk og moral. 3 Mosebok 25:23 gjør det klart at alt landet tilhører Gud. Jødedommen skiller ofte mellom, "own" og "possess". Gud eier hele landet og hver person er kalt til å forvalte landet for Gud. Dette må gjøres på ansvarlig på en måte som gjør at fattige blir hjulpet utav fattigdom.

3 Mosebok 23:22 sier at landeieren skal la noe av innhøstingen bli igjen slik at fattige kan selv komme å plukke. fruktene. Paulus sier i 2 Thess 3:10 sier at den som ikke jobber skal ikke spise. Ved å ikke høste inn overfloden så gir en ikke bare den fattige mat, men også verdigheten av arbeid idet den fattige selv høster inn maten. Å gi folk arbeid er på mange måter mer verdifullt enn å gi folk mat. Denne forståelsen av både arbeid og privat eiendom er nærmest forsvunnet i Vesten. Dette forandrer likevel ikke faktumet at Bibelens vekt på privat eiendom vokste utav det Bibelske livssynet.


Landes bekrefter denne sannheten: Waldensians, the Lollards, Luterhans and Calvinists with their emphasis on personal religion and the translation of the Bible into the vernacular, that this Judaic-Christian tradition entered explicitly into the European political consciousness, by way of remaining rulers that they held their wealth and power of God, and then on condition of good behavior. An inconvenient doctrine. (Kindle Loc: 785 Wealth and Poverty of Nations  kap 3).

Denne viktige sannheten blir også bekreftet av historikeren Glenn Sunshine. Han sier: The medieval world order under the influence of Christianity had much stronger emphasis on property rights than other cultures had. Even serfs had property rights. They may not have been allowed to leave their land, but they could not be evicted either. Much of Biblical law in the Old Testament focuses on the rule of property ownership, so much so that not even kings could take land that belonged to a family. As a result, Thomas Aquinas argued that property was a fundamental right, and William of Ockham contended that since property is a right, it is more fundamental than laws and thus cannot be taken away arbitrarily by the government. This type of thinking set a standard that provided protection of personal property that was higher than in non-biblically based cultures. (Loc 1143 Kindle Chap 5: Why you Think the Way you do av Glenn Sunshine).

Sosiologen Rodney Starks bekrefter også dette i sin artikkel, Civil Religion: How Christinaity Created Free and Prosperous societies. Han sier i artikkelen: Few innovations had a greater impact in building Western societies than the development of a concept of natural property rights. The Bible takes private property rights for granted, often condemning infringements such as theft or fraud. Although some early church fathers only grudgingly accepted these rights, Saint Augustine regarded private property as a natural condition. In the centuries following his death in 430 A.D this became a prevalent view. Giles of Rome, Writing in the twelfth century, charged rulers with the defense of private property. "It will be the duty of early power to do justice in these respects, so that no one may injure another... in his own property, but every citizen and every faithful man enjoy his goods. Saint Albertus Magnus and Thomas Aquinas agreed.

Med dette i minne så bør vi ikke være overrasket at nettopp Vesten motivert av Kristendommen la vekt på disse rettighetene.

En annen ting som spilte en rolle er skillet mellom stat og kirke. Dette har bidratt sterkt til å avdele makt mellom politisk og religiøs. Kirke og stat er to ulike institusjoner og kan holde hverandre ansvarlige. Bibelen skiller også mellom hellig og sekulær. Dette skillet eksisterer ikke i noe annet livssyn. I sekulære livssyn har du bare sekulær makt, mens i Islam har du bare religiøs makt. Kristendommen bekrefter begge. Denne avdelingen gjør at makt ikke like lett blir sentrert i få hender og privat eiendom er lettere å opprettholde. I et slikt system er det vanskeligere for eliter å berike seg selv på andres bekostning.


Med dette i betraktning så er det kanskje intet sjokk at nettopp Usa som har vært mer påvirket av Jødisk Kristne verdier enn noe annet land også har tatt eiendoms rettigheter mest på alvor.

John Locke var ikke ortodoks i sin tro (mange mener han var deist) men var likevel sønn av en puritansk pastor og sterkt påvirket av denne Jødisk-Kristen tenkning. Han var også overbevist at det var Gud som gav rettighetene og ikke staten. Den beste kontrasten til dette er den totalitære staten til Hobbes som kanskje også ikke overraskende av mange er blitt kalt ateist. Han mente staten var den øverste autoriteten som gav deg rettighetene. Om staten gir deg rettighetene så kan også staten ta dem bort. Usa følgte heldigvis Locke isteden for Hobbbes. Locke var en av de mest siterte forfatterne av fedrene som grunnla Usa. De fleste av fedrene var kristne mens noen få som blant annet Jefferson og Franklin er blitt beskrevet som deister. Jefferson mente likevel at det var Gud som gav mennesker disse rettighetene som han skrev i uavhengighetserklæringen.


Uavhengig av hva folk mener om Usa så har Usa frem til i senere tid stått bak veldig mye av verdens utvikling. Macbook air, internet og annen teknologi som vi alle har stor glede av kommer fra Usa. Israel er nr. 2 i teknologisk utvikling. Teknologi er et ekteskap mellom vitenskap og det frie markedet. Eiendoms rettigheter er viktig en del av dette grunnlaget.


For å sette dette i kontrast så kan en bare tenke på Kommunismen i Russland, Kina, Nord Korea og Øst Europa. Kollektivisering av gårder ødela hele avlingene og millioner sultet i hel. Legg merke til at Marx hadde som mål å fjerne Gud fra tronen og ødelegge kapitalismen. Kommunismen kan egentlig oppsummeres i at privat eiendom skulle avskaffes. Legg også merke til at kollektive ideologier som Fascismen og Nazismen også har mange likehetstrekk med Kommunismen. De var alle anti Jødisk-Kristne. Kommunismen var spesielt fiendtlig innstilt til de ti bud. Kanskje ikke overraskende med tanke på informasjonen som er blitt presentert.

Private eiendoms rettigheter har dype røtter i Bibelen. Disse rettighetene som er gitt fra Gud har bidratt til å utvikle noen av verdens mest bærekraftige samfunn. Dagens samfunn har ikke bare glemt hvor disse rettighetene kommer fra men har også løsrevet det frie markedet fra Jødisk-Kristne verdier. Finans krisen er mer en verdi krise enn noe annet. Ved å returnere til Bibelske verdier så kan markedet fungere optimalt. Om vi glemmer at Gud er den som gir oss disse rettighetene så kan vi ende opp med å sette vår lit til en allmektig stat som tar de bort.

Private eiendoms rettigheter er bare ett av mange viktige bidrag som Bibelen har gitt oss. Jeg vil skrive mer om andre bidrag i senere poster.Relevante innlegg


  Hvorfor Marxister hater de ti bud.

- Ateisme og Kommunisme

- Sekulær Liberalismen har blitt vår nye religion


Bøker

- Why you think the way you do av Glenn Sunshine: Her.

- Wealth and Poverty of Nations: Her.

- The Poverty of Nations by Grudem: Her.

- Artikkel av Rodney Starks: Civil Society: Her.

- Anbefaler også Modernity av Starks: Her.

- Om du vil vite mer om Sør Amerika og dets utvikling så anbefaler jeg bøkene av Lawerence E. Harrison: Her.

- En veldig interessant artikkel: Sosialisme: Ideen om å avskaffe privat eiendom av Asle Toje. Her.
No comments:

Post a Comment