Friday, 3 June 2016

Hvem har autoritet til å si hva evangeliet er? Den Katolske kirke eller Bibelen?

Den katolske posisjonen er på en måte egentlig ikke så veldig komplisert. En sann doktrine er sann fordi kirken sier det. Protestanter tror på Skriften alene og Katolikker tror på Kirken alene. Katolikkene likestiller tradisjon og Bibelen mens den ultimate autoriteten til å avgjøre den korrekte doktrinen er kirken. Sola Ecclesia eller Sola Roma er en god beskrivelse av dette. Protestanter tror på Sola Scriptura. Dette er veldig viktig fordi det handler om autoritet. Hvor ligger autoriteten? Hos kirken eller i Skriften?

Her er et eksempel på det den katolske kirke mener om autoritet.

Council of Trent 1546 (Katolsk råd)

Furthermore, to check unbridled spirits, it decrees that no one replying on his own judgement shall, in matters of faith and morals pertaining to the edification of Christian doctrine, distorting the Holy Scriptures in accordance with his own conceptions, presume to interpret them contrary to that sense which holy mother Church, to whom it belongs to judge of their true sense and interpretation, has held and holds, or even contrary to the unanimous teaching of the Fathers, even though such interpretations should never at any time be published. Those who act contrary to this shall be made known by the ordinaries and punished in accordance with the penalties prescribed by law. (Fourth session, Decree concerning the Canonical Scriptures)


Second Vatican (1962-1965) repeterte dette i Dei Verbum dokumentet:


But the task of authentically interpretating the Word of God, whether written or handed on, has been entrusted exclusively to the living teaching office of the Church, whose authority is exercised in the name of Jesus Christ. This teaching office is not above the Word of God, but serves it, teaching only what has been handed on, listening to it devoutly, guarding it scrupulously and explaining it faithfully in accord with a divine commission and with the help of the Holy Spirit; it draws from this one deposit of faith everything that it presents for the belief as divinely revealed. It is clear, therefore, that Sacred Tradition, Sacred Scripture, and the teaching authority of the Church, in accord with God's most wise design, are so linked and joined together that one cannot stand without the others, and that all together and each in its own way under the action of the one Holy Spirit contribute effectively to the salvation of souls.

En av de fremste katolske apologetene forklarer hvordan den Katolske kirke vet at Skriften er inspirert, "But the basis for one's belief in its inspiration directly affects how one goes about interpreting the Bible. The Catholic believes in inspiration because the Church tells him so, that is putting it bluntly, and that same Church has the authority to interpret the inspired text. Fundamentalist believe in inspiration, although on weak grounds, but they have no interpreting authority other than themselves.  (Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism (San Francisco, Ignatius Press 1988, p 127).

Det er veldig tydelig utifra dette at autoriteten ligger i kirken. Autoriteten ligger ikke i Skriften, men i kirken. Den Romersk Katolske kirke vil avgjøre hva vi finner i Skriften. Det er altså kirken som i stor grad avgjør hva Skriften sier og ikke Skriften som avgjør hva kirken kan si. Roma sin autoritet er øverst. Det er viktig å forstå dette fordi det er veldig avgjørende for omtrent alt som skiller Protestanter og Katolikker.

La det også gjøres tydelig at dagens katolske kirke er ikke den samme katolske kirke som feks i det tredje, ellevte eller åttende århundret. Den katolske kirke har forandret seg over tid. Tidlige biskoper i Roma ville hatt store problemer med å gjenkjenne dagens katolske kirke. Mange av dagens katolske tradisjoner eksisterte ikke i den tidligere kirke. Den utviklet seg over tid.

Den Protestantiske posisjonen er at alle er prester og kan selv granske Skriften og deretter tolke den utifra det Skriften faktisk sier. Autoriteten ligger i Skriften og hver person kan tolke den uten tillatelse fra Roma. 1 Thess 5:21 og Apg forteller oss om viktigheten av å eksaminere Skriften og holde fast på det som er godt.

Dette er en posisjon som mange katolikker mener har splittet kirken og skapt mange kirkesamfunn. Dette er sant. Det er derimot argumenter både for og imot om kristen pluralisme er en god eller en dårlig ting. En må også skille mellom institusjonell enhet og åndelig enhet. Kristne i mange ulike kirkesamfunn regner hverandre som brødre og søstre i ånden til tross for at de er i ulike kirke samfunn. Personlig mener jeg kristen pluralisme historisk har vært en veldig god ting som blant annet har ledet til toleranse og desentralisering av makt. Reformasjonen forandret verden til det bedre og Protestantiske land har i nærmere 500 år vært langt foran resten av verden i utvikling. Teologien fra Reformasjonen har spilt en nøkkel rolle i utvikle dette. Anbefaler denne boken om du vil vite mer om dette: Her.

Uavhengig av hva en skulle mene så er det uansett viktig å forstå spørsmålet om autoritet. Protestanter ser på Bibelen nærmest som en grunnlov. Makten ligger ikke hos mennesker, men i Bibelen. Katolikker mener kirken har makt til å avgjøre hva som er sant mens Protestanter må sjekke alt med Bibelen. Før jeg skriver mer om dette så vil jeg igjen si at denne forskjellen er viktig å forstå.

For å oppsummere før jeg skriver mer om dette i neste innlegg.


1. Hvordan finner en fred med Gud? Hvor er autoriteten til å avgjøre hva evangeliet er?

2. Katolikker mener kirken har denne autoriteten, mens Protestanter mener at denne autoriteten ligger i Bibelen.

Kilder: The Roman Catholic Controversy av James White: Her.

No comments:

Post a Comment