Friday, 3 June 2016

Hva er egentlig Sola Scriptura?

James White er apologet, teolog og debattant. Han har hatt mange debatter med Katolske apologeter. White legger frem flere viktige punkter for å forklare hva Sola Scriptura ikke er og hva Sola Scriptura  er. Både Protestanter og Katolikker misforstår ofte denne doktrinen.Sola Scriptura er ikke 1. En påstand at Bibelen har all kunnskap. Bibelen er ikke en vitenskapelig tekstbok eller en guide til hvordan staten skal styres eller lignende. Du finner mange viktige sannheter utenfor Bibelen.

2. Bibelen er ikke et leksikon for all religiøs kunnskap. Bibelen gir oss tilstrekkelig kunnskap om Gud og hvordan vi skal reflektere og representere Han.

3. Er ikke en fornektelse av kirkens autoritet og rolle til å formidle Guds sannhet. Apostlene etablerte kirker og valgte ut eldster til å undervise Guds ord. Kirken har en viktig rolle men må underordnes Guds ord. Det er viktig å unngå ekstremene. Katolikker gir all autoritet til kirken, mens Protestanter ofte gir for lite autoritet til kirken. En Bibelsk kirke har en sentral og viktig rolle i å formidle sannhet.

4. En avvisning av tradisjon. Kirkefedrene kan lære oss mye, men alt skal bedømmes på Guds ord. Sola Scriptura avviser ikke tradisjon, den avviser Ubibelsk tradisjon. Veldig mye av tradisjonen er veldig Bibelsk og derfor god.

5. Er ikke en avvisning av den Hellige ånds rolle i å veilede kirken.


Sola Scriptura er 1. Doktrinen Sola Scriptura er veldig enkelt forkla

rt at Skriften alene er tilstrekkelig og fungerer som en ufeilbarlig tros regel for kirken.

2. Alt en trenger for å bli en kristen finner en i Skriften alene og ingen andre steder.

3. Det du ikke finner i Skriften er ikke bindende for kristne.

4. Skriften har alt en trenger for å bli frelst.

5. All tradisjon må underordnes Skriften.


Dette er egentlig en veldig greit oppsummering av hva Sola Scriptura ikke er og hva den er. Du finner alt dette i boken til White.


Interessant video av Dr. Oliphint: Her.


No comments:

Post a Comment