Sunday, 5 June 2016

Det Nye Testamentets Kanon

Michael J. Kruger har skrevet den beste bok om kanonen (NT). Jeg har lest flere bøker om dette emnet og denne kan med god samvittighet anbefale denne boken. Kruger er professor i det Nye Testamentet og har dette emnet som spesialfelt. Han har gjort et veldig grundig arbeid og argumenterer veldig godt kanonen i NT fra et Protestantiske perspektiv.

Kruger legger frem tre grunner som oppsummerer den Protestantiske posisjonen for Kanoen.


1. Guddommelige egenskaper


Dette inkluderer Skriftens skjønnheten, fortreffelighet, effekt, enhet og harmoni. Skriften har i seg selv kraft til å overbevise mennesker om sin guddommelighet. Paulus sier i 1 Kor 2:14:

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, ford det kan bedømmes bare på åndelig vis.

Det er mange som driver med apologetikk som glemmer denne viktige sannheten. Mer om dette (Her) og (Her). Dette er ingen fornektelse av fornuften, men en bekreftelse at det først og fremst er Gud som viser vei. Fornuften er påvirket av synd og vi kan derfor ikke bare sette oss ned og forske objektivt. Mange idag tror på forskernes ufeilbarlighet uten å ta denne viktige sannheten i betraktning.

En annen viktig ting å huske med hensyn til NT kanoen er at kristne alltid har hatt det Gamle Testamentet. Bare ved dette alene kan blant annet vranglærer som, "Marcionism" og andre vranglærer bli satt til side. Det Nye Testamentet har dype røtter i det Gamle Testamentet's Jødedom. Kristne var overbevist fra start at den Gammel Testsamentlige Kanonen var inspirert av Gud (2 Tim 3:16). Marcionism som avviste sentrale lærer som en får fra GT kunne derfor aldri vunnet frem. NT måtte stemme overens med GT.
2. Corporate Reception (Kirkens felles godkjenning av de 27 bøkene i NT)


Kilder som bekrefter at Kanonen eksisterte tidlig


- Det Nye Testamentet

- Det Apostoliske Fedrene

- Andre kilder fra andre århundre (Du finner kildene i Krugers bok).

Det blir ofte fremsatt påstander om at andre utrykk for Kristen tro også eksisterte. Feks Barth Ehrman sier ofte at vår Kristendom vant kampen og det er derfor vi sitter med dagens Kristne doktriner. Ting hadde vært annerledes om andre hadde vunnet.

For å bruke et eksempel. Det finnes mange falske Apple (Mac) bedrifter i Kina og andre land. De kopierer den ekte varen til Apple og til tross for at det er en kopi tror mange den er ekte. Det finnes altså mange ulike Apple produkter. Betyr dette at alle er falske?

Det er åpenbart at det finnes et ekte Apple produkt. Det er desto større grunn til å undersøke hvert produkt for å forsikre seg om at en faktisk har fått et ekte. Likt er det med evangeliene. Falske kopier med forandringer av de opprinnelige evangeliene betyr ikke at alle er falske. Det betyr heller at vi bør granske alle kopiene for å finne de ekte. De ekte bøkene i NT vant frem fordi de var ekte. Les noen av de falske evangeliene selv og du enkelt se forskjellen.
3. Apostlenes (Bøkene er et resultat av den forløsende historisk aktiviteten til Apostlene)


Kruger sier, "The Apostolic character of these books remind us that their authority-indeed their very existence-does not depend on the actions of the later church but is rooted in the foundaitonal role played by the apostles as ministers of a new covenant. (2 Cor 3:6)

Bøkene er ikke sett på som en del av NT kanoen fordi kirken godkjenner them, men kirken godkjenner dem allerede på vegne av Apostlenes autoritet. Kruger peker på denne som den aller viktigste alle de tre egenskapene. Alle de 27 bøkene i det Nye Testamentet var skrevet enten av en Apostel eller av en kompanjong av en Apostel. Det som ble skrevet ned var basert på øyenvitnene.

1 Clement: Apostlene mottok Evangeliet for oss fra Herren Jesus Kristus, Jesus Kristus var sent fra Gud. Kristus er derfor fra Gud og Apostlene fra Kristus.


En god oppsummering fra Kruger“Any book with apostolic origins is a book constituted by the Holy Spirit and therefore will possess divine qualities. And if a book has divine qualities, then its content must be derived from someone who speaks with the authority of God, namely, an apostolic source. Any book with divine qualities and apostolic origins will, through the internal testimony of the Holy Spirit, impose itself on the church. Any book received by the corporate church must have the divine qualities and apostolic origins that would allow the church to recognize the voice of Christ in it (again through the testimony of the Holy Spirit). This three dimensional model is self-supporting and self correcting.No comments:

Post a comment