Friday, 27 May 2016

Reformasjonens fem prinsipper

Reformasjonen er en av historiens viktigste hendelse. Det er vanskelig å tenke seg den moderne verden uten den. I en tid der kirken svikter på alle fronter så er Reformasjonen mer relevant enn noen gang. Det er derfor viktig å gå tilbake for å se på det som var viktig for Reformatorene. I denne posten vil jeg derfor dele fem sentrale prinsipper fra Reformasjonen.

1. Sola Scriptura (Skriften alene). Dette betyr at Skriften alene er autoriteten til å avgjøre doktriner. Dette står i kontrast til den katolske kirke som likestiller tradisjon og Skriften, og som har kirken selv som den ultimate autoriteten. Det står også i kontrast til den teologiske liberalismen som har mennesket og erfaringen som den ultimate autoriteten. Skriften alene er Guds ord og vi som kristne er underordnet Skriften. Skriften alene er under sterke angrep fra den teologiske liberalismen. Når denne doktrinen blir undergravd så blir grunnlaget for resten ofte ikke tatt på alvor.

2. Solus Christus (Kristus alene). Problemet i middel alderen og idag er at det legges til lærer i tillegg til Skriften angående spørsmål om frelse. Reformasjonen satt Kristus foran kirken. Kristus alene har gjort det som er nødvendig for å bli frelst. En trenger ikke lovgjerninger eller bekjennelse til kirken for å bli frelst. En kan gå direkte til Gud fordi Kristus har gjort alt. (Filipperbrevet 3:9)

3. Sola Gratia (av nåde alene). Som syndere har vi ingen krav på Guds nåde. Om han frelser oss er det kun på grunn av hans nåde. Frelsen er 100% av Gud og det er derfor ikke noe mennesket kan gjøre for å bli frelst. Gud har gitt oss denne gaven av sin nåde alene.

4. Sola fide. (av tro alene). Rettferdiggjørelsen er av nåde alene gjennom tro alene og i Kristus alene. Vi kan bare bli gjort rettferdige på grunn av det Jesus har gjort alene. Denne rettferdigheten kommer gjennom tro på Kristus (Rom 3:22). Vi er ikke rettferdiggjort av gjerninger, men av å tro på det Kristus har gjort for oss (Efeserbrevet 2:8-10). Resultatet av troen er gode gjerninger (vers 10), men rettferdiggjørelsen kommer gjennom tro alene.

5. Soli Deo Gloria (til Guds ære alene). Dette målet med alle de andre punktene. Målet er å ære Gud med våre liv.


Dr. Boice sa: Uten disse fem bekjennelse punktene, Skriften alene, Kristus alene, Nåden alene, Troen alene, og til Guds ære alene så har vi ikke en sann kirke. En kirke som ikke tar disse punktene på alvor vil ikke overleve lenge.


Det er liten tvil om at vi har mye å lære av Reformasjonen. Jeg kan ikke tenke meg noen tid gjennom historien gjennom de siste fem hundre årene at kirken har hatt større behov for en ny Reformasjon enn idag. Disse fem prinsippene er Bibelske og derfor tidløse. De kan anvendes idag og kan igjen  bli begynnelsen på en ny Reformasjon.No comments:

Post a Comment