Monday, 30 May 2016

Mussolini og Fascismen


Det har ofte blitt sagt at Mussolini og Fascismen var høyreekstrem. I Usa så er det forunderlig nok folk på ytterst høyre fløy som oftest blir stemplet som Fascister. Uavhengig av hva folk skulle mene om høyresiden i Usa så er dette en totalt feil sammenligning. At dette synet er så utbredt forteller oss hvor effektiv media er å formidle myter. I denne posten vil jeg derfor fortelle sannheten om Fascismen.

Relevante innlegg som kan være nyttige å lese før du leser denne:

- Sannheten om Fascismen og Nazismen

- Det ideologiske grunnlaget for Fascismen og Nazismen

- Sekulær Liberalismen er vår nye Religion

Mye av innholdet i denne posten er hentet fra boken, "Liberal Fascismen av Jonah Goldberg. Denne boken er ikke bare veldig god men også veldig viktig for alle som vil forstå Mussolini og Fascismen både før og idag.

Fakta om Mussolini og FascismenMussolini sin far, Alessandro var en smed og en ivrig sosialist.

Allesandro's heart and mind were always filled and pulsing with socialist theories, " Mussolini recalled. "His intense sympathies mingled with socialist doctrines and causes. He discussed them in the evening with his friends and his eyes filled with light. (Benito Mussolini, My Rise and Fall (New York: Da Capo, 1998), p. 3.

Jonah Goldberg says about Mussolini, "In High school he called himself a socialist, and at the age of eighteen, while working as a substitute teacher, he became the secretary of a socialist organization and began his career as a left wing journalist. Goldberg fortsetter, "Mussolini undoubtedly inherited his father's hatred of traditional religion, particularly the Catholic Church. (Loc 609:Kindle kap 1)

- Mussolini var spesielt glad i å fornærme overgitte kristne. Han hatet den kristne slave moralen og ville at sosialismen skulle bli renset fra Kristendom. Han mente at monoteisme var inkonsekvent med sosialisme. Han mente at de som var sosialister og praktiserte Kristendom burde kastet ut fra partiet.

- Mussolini skrev en bok imot kirken og Jan Hus kalt, "Ja Hus the Truthful".


- Den kjente historikeren Paul Johnson sier om Mussolini, "The second major theme in Mussolini's life was sex. At the age of seventeen, in the 1900, the same year he joined the Socialist Party, Mussolini lost his virginity to an elderly prostitute "who spilled out lard from all parts of her body." She charged him fifty centesimi. At the age of eighteen, he had an affair with a woman whose husband was away on military duty. He "accustomed her to my exclusive and tyrannical love: she obeyed me blindly, and let me dispose of her just as I wished. " Boasting of 169 mistresses over the course of his sexual career, Mussolini was also, by contemporary standards, something of a rapist. (Paul Johnson, Modern Times: The World From the Twenties to the Ninetees (New York: Perennial, 1991, p 96)

- Leda Rafanelli som var en anarkist og intellektuell sa om Mussolini, "Benito Mussolini... is the socialist of the heroic times. He feels, he still believes, with an enthusiasm full of virility and force. He is a Man. (falasca-Zamponi, Fascist Spectacle, p 43.

- Mussolini skrev Man and Divinity der han angrep kirken og lovpriste ateismen idet han erklærte at religion er galskap.

- Mussolini var redaktør for La lotta di classe (Klasse kampen) som var en megafon for et radikal Italiensk sosialistisk parti.

- Etter å ha blitt sluppet ut fra fengsel sa Olindo Vernocchi om Mussolini: From today you, Benito are not only the representative of the Romagna Socialist but the Duce of all revolutionary socialists in Italy. (Ivan Kirkpatrick, Mussolini (London: Odhams, 1964, p 49- George Sorel var en viktig inspirasjon for Mussolini. Sorel blandet sammen William James sin ide om viljen til å tro sammen med Nietzsche's viljens makt. Sorel redefinerte venstre radikale revolusjonære politikk fra vitenskapelig sosialisme til en revolusjonær pseduo religiøs bevegelse som fremmet vitenskapelig sosialisme. Målet var å bruke Marxismens evangelium til å få massene til å underordne seg det kollektive godet.

- Mussolini stod på Sorels skuldrer på samme måte som Sorel stod på Rousseau sine skuldrer og Robespierre. Rousseau kan egentlig kalles den moderne Fascismens far. Den Franske revolusjonen var den første moderne totalitære revolusjonen som og som inspirerte Italienske Fascister, den Tyske Nazister og Russiske Kommunister. Det er ingen hemmelighet at den Franske Revolusjonen hadde som mål å utrydde Kristendommen og ellers all religion. Dette var også tilfellet med Nazismen, Fascismen og Kommunismen. Alle disse politiske ideologiene kan beskrives som politiske religioner. Kristendommen skulle fjernes og bli erstattet av en allmektig kollektiv stat. Religiøse dogmer ble erstattet med sekulære politiske dogmer.

For å sette ting i perspektiv. Den Amerikanske revolusjonen representerer en konservativ revolusjon som ikke kunne vært mer annerledes enn den Franske revolusjonen. Den Amerikanske revolusjonen ville bevare og beskytte Jødisk-Kristne verdier, mens den Franske ville bli kvitt dem. Mussolini sin Fascisme er en modernisering av den Franske revolusjonen. En videreføring av mange av de samme ideene.

Den katolske kirke skjønte hva som foregikk. I 1931 i enclyclical Non abbiamo bisogno så beskyldte Vatikanet Fascistene for, "Statolatry" en ideologi som ble gjort om til en ekte hedensk tilbedelse av staten. (Pope in Encyclical Denounces Fascisti and Defends Clubs, "New York Times, July , 1931.


- Fascismen ble stemplet som høyre av noen Kommunister fordi de ofte gjorde dette med de som ikke var 100% enige. Mussolini gjorde det derimot klart at sosialisme var i hans blod og hans åndelige hjem var hos sosialistiske venstre. (Muravchik, Heaven on earth, p. 148)

- Mussolini ville skape en ny sosialisme. En internasjonal sosialisme.

- Mussolini og andre grunnla Fasci di Combattimento i Milan. Her er noen av høydepunktene på deres program:

1.  En lov som gjorde om arbeidsdagen til 8 timer for alle arbeidere.

2. Minste lønn.

3. Staten skulle bygge sekulære skoler.

4. En stor Progressive Income Tax. (Denne finner du Karl Marx sitt Kommunistiske Manifesto punkt to).

5. Seizure of all goods belonging to religious congregations and the abolition of episcopal revenues.


Alle som vet litt om politikk vet at dette er klassiske Marxistiske dogmer. Du finner ikke disse på høyresiden, men på venstresiden.

Årsaken til at mange er så forvirret er at Mussolini var nasjonalist. Nasjonalismen er høyre og ikke venstre. Mussolini gikk derimot aldri til høyre politisk. Han gikk fra sosialist til populist. Spesielt i Usa er populismen knyttet til venstresiden og ikke høyresiden.

- Mussolini sitt slagord, "Everything in the State, nothing outside the State, nothing against the state". Dette er helt motsatt av det du finner på høyresiden. Dette er spesielt tilfellet i Usa der høyresiden vil at staten skal være minst mulig. Høyresiden i Usa kan best beskrives som anti-stat og veldig individualistisk. Mussolini sin Fascisme var kollektiv. Fascisme betyr tross alt Bundle of sticks som betyr at flere pinner samlet er sterkere enn en alene. Dette er kollektiv ideologi der individet er av liten betydning.

- Når Mussolini ble fanget etter å ha flyktet så skrek en av hans elskerinner Bombacci, "Long live Mussolini! Long live Socialism! (Muravchik, heaven on Earth, pp. 170-171).Kanskje vi kan konkludere utifra dette at Fascismen var mye nærmere sosialismen og venstresiden enn høyresiden. Den moderne Fascismen til Mussolini er en anti Jødisk Kristen bevegelse som har dype røtter i den Franske revolusjonen. Det er en sekulær pseudo religiøs politisk ideologi. Religiøse dogmes skulle fjernes og erstattes med en politisk sekulær religion.  Mussolini var ateist og ikke kristen. Det er mest korrekt å beskrive han som anti-kristen både i liv og lære.


Recommended readings

- Liberal Fascism by Jonah Goldberg (Anbefales spesielt)
- Modern Times by Paul Johnson 
- Modern Fascism by Gene Edward Veith  (anbefales spesielt)
- Livssyn by Per M. Aadnanes
- Black Book of Communism (anbefales spesielt)
- Naked Communist by Cleon Skousen

No comments:

Post a Comment