Wednesday, 18 May 2016

Islam og slaveri

Slaveri har gjennom historien vært en universiell institusjon som omtrent alltid har eksistert. Avskaffelsen av slaveriet var derimot noe som først skjedde i Vesten. Til tross for dette så blir Vesten stadig kritisert for slaveriet uten at andre land som også hadde slaver blir nevnt. Det moderne slaveriet var fælt og det er viktig at vi blir minnet på denne ondskapen slik at vi kan lære av det. Det er derimot merkelig at det kun er Vesten som blir kritisert for dette. Islamske land var involvert i slavehandelen før Europa og Usa og avskaffet lenge etter. Forunderlig nok så blir disse viktige detaljene utelatt i historiebøkene.

Slaveriet var avskaffet i Europa i slutten av det 10år hundret. Det var i det 17ende århundre den moderne slavehandelen vokste frem i blant annet England og  koloniene. Evangeliske kristne som blant annet William Wilberforce og Thomas Clarkson stod i spissen for å avskaffe slaveriet i England (Her). I 1807 ble slave handelen avskaffet og i 1833 ble slaveriet avskaffet i England og koloniene.

Mange av nord statene i Usa hadde avskaffet slaveriet før 1800. I sør statene ble slaveriet avskaffet i 1865 som et resultat av krigen med Lincoln i spissen.

Islam var som allerede nevnt mye senere ute. Noe som sjelden blir nevnt av historikere. Rodney Starks sier, "Writers do not wish to risk being accused of minimizing "white guilt" wich regard to the West's one-time involvement in slavery".

Muhammed selv favoriserte slaveri. Sura 24:32: And marry those among you who are single and those who are fit among your male slaves and female slaves, if they are needy, Allah will make them free from want out of His grace. Det er også flere eksempler der Muhammed både kjøpte og solgte slaver.

Den tidligere Muslimen og Islam eksperten Ibn Warraq sier, "Between 652 and 1276, Nubia (under Muslim occupation) was forced to send an annual contingent of slaves to Cairo. Warraq also shows that, "After conquest of Amorium in 838, there were so many captives that the Caliph al-Mutasim ordered them auctioned in batches of five and ten. At the sack of Thessalonica in 903, 22,000 Christians were divided among Arab chieftains or sold into slavery."

Rodney Starks sier, "Muslim slave-trading began many centuries before Europeans discovered the the New World and carried at least as many Africans into bondage, and probably more, as were shipped across the Atlantic".

Fra 14-19 århundre så fanget og solgt Ottomanske Islamske riket slaver. Ofte Caucasians fra områder de hadde tatt fra sør-øst Europa. Tyrkerne satt 50,000 mennesker i slaveri etter de tok Konstantinopel i 1526. Ettersom det ble vanskeligere å finne hvite slaver gikk de til Afrika.

Ikke bare begynte slaveriet i den Islamske verden tidligere, men de avskaffet også slaveriet veldig sent. Bernard Lewis sier at avskaffelsen av slaveriet i Muslimske land ble etterhvert avskaffet fordi England la press på dem.

- Iran avskaffet slaveriet i 1906

- Yemen og Saudia Arabia 1962

- Mauritania 1980

- Egypt 1880. Dette kom i stor grad som et resultat av et stort press fra England.

En rapport sa, "Muslim countries proved extremely resistant to abolition, many of them had to be dragged into it by the European colonial powers.


Ingenting av dette rettferdiggjør Vestens slaveri. Slaveriet var et onde. Men det kunne derimot vært greit å fått vite at til tross for denne synden så var det også Kristne Europa og Usa som var først ute med å avskaffe det. Islam både begynte slaveriet før og fortsatte det lenge i etterkant. Saudia Arabia som aldri ble kolonisert fortsatte slaveriet helt frem til 1962. Kanskje vi også kan legge til at Midtøsten er også idag preget av slavelignende tilstand for sitt folk. Landene er preget av fattigdom, krig, korrupsjon og enorme forskjeller på fattig og rik. Sammenlignet med Islam så kommer kristne land svært godt ut med hensyn til slaveriet og hvordan de organiserer sine samfunn idag. Det hadde vært greit om politiske korrekte historikere kunne tatt med disse viktige sannhetene.Kilder: Du finner all dokumentasjonen i, "The Great Divide by Alvin J. Schmidt" kapittel 4.Relevante poster

- Middel alderen og slaveriet: Her.

- Det Nye Testamentet og Slaveri: Her

- FrP Sandberg tar feil: Sannheten er at Evangeliske Kristne Motivert av Bibelsk Kristendom stod bak Avskaffelsen av slaveriet: her

No comments:

Post a comment