Sunday, 29 May 2016

Hvorfor Marxister hater de ti bud

De ti bud er ikke bare bud men representerer mye mer. De er selve kjernen i de Jødisk Kristne verdiene. De gir grunnlag for moral og motivasjon for å handle moralsk. Budene kan oppsummeres i å elske Gud og å elske din neste. Marxismen var spesielt opptatt av å fjerne budene fra offentlige skoler. Hva er årsaken til dette? I denne posten vil jeg kort gå gjennom hvert bud for å forklare hvorfor den Marxistiske ideologien var så opptatt av å fjerne dem. Hvorfor er etisk monoteisme så farlig for et materialistisk livssyn som Kommunismen?

Innlegg som er relevante før du leser videre: 


1. Du skal ikke ha andre Guder enn meg. 

I motsetning til Marxismen som er avhengig av et materialistisk forståelse av virkeligheten så anerkjenner dette budet at Gud er både arkitekt og skaper av universet. Gud har skapt alt og vil at menneskeheten skal anerkjenne han som skaper. Livet er ikke en tilfeldighet men planlagt og skapt av Gud. Virkeligheten er ikke bare materiell men også åndelig. Dette ene og enkle budet bryter hele den materialistiske virkelighetsforståelsen som er nødvendig for at en i det hele tatt kan bli Marxist. 


2. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.

Kommunismen krever full lydighet. Marx er profeten og staten er Gud. Først når lydigheten til Gud fjernes kan lydigheten til den Kommunistiske stat ta dens sted. 

3. Du skal ikke misbruke Guds navn.

For å bruke Usa som eksempel. Fedrene som grunnla Usa mente at de som sverget på Guds navn i retten ofte ville mer ærlige enn de som ikke gjorde det. En er ansvarlig foran Gud. Dette er en sunn form for Gudsfrykt. Marxismen vil at du skal være lydig mot staten og ikke Gud. Staten er den øverste autoritet ifølge Marxismen. Det er derfor viktig å bryte ned denne ene moralske standaren som staten kan dømmes ved slik at en kan ta et steg nærmere det Kommunistiske utopia. 


4. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 

Marx visste at Jødisk Kristne verdier holdt en nasjon sunn. Denne dagen er viktig fordi religiøse tar en dag av der de hører Guds ord og bruker tid med familien. Dagen er god både for å lære mer om Bibelen og for å styrke familien. Marx hadde som mål å fjerne Gud fra tronen og å ødelegge familien. Å fjerne Sabbaten var derfor svært sentralt i hans plan. La det sies at mye av effekten forblir om du skifter helligdag til fridag. Et folk som vet lite om Bibelen er et folk som lett kan konverteres til Marxismen. 

5. Du skal hedre din mor og far. 

Dette budet burde vært åpenbart for folk flest både med og uten Bibel. Idag er dette ikke lenger tilfellet. Marx skrev i sitt manifesto at han ville ødelegge familien. Barn skal ikke være lydige mot foreldrene, men mot staten. Staten blir alles mor og far. De skal formes i Marxismens bilde. 


6. Du skal ikke drepe. 

I Jødisk-Kristen tenkning så er mennesket skapt i Guds bilde og derfor verdifullt. Det er mer enn materie. Individet er viktig. Dette er et viktig bud for Kommunister å fjerne. Målet helliggjør middelet for Kommunistene. Kommunismen er ansvarlig for å ha drept 100 millioner mennesker (Her). Lydige Marxister må være villige til å drepe på befaling. Menneskeliv er null verdt og må ofres slik en kan ta et steg nærmere Kommunistiske Utopia.

7. Du skal ikke bryte ekteskapet

Denne burde være åpenbar. Idag er derimot utroskap blitt altfor vanlig. Tidligere Kommunistiske Russland var heller intet unntak. Til tross for ellers veldig strenge reguleringer av hele samfunnet så gav Marxismen stor frihet til å skille seg. Friheten rundt abort var også veldig stor. Dette var ikke uvanlig å møtte kvinner som hadde skilt seg 15 ganger (Her). Med tanke på at Marx hadde som mål å ødelegge familien så burde ikke dette komme som noe sjokk. Et hellig ekteskap der begge parter holder sammen er et lim som gjør at samfunnet fungerer. Det er også best for barna. Marxismen vil bryte opp familien blant annet for at de selv skal lære opp barna. Stabile tradisjonelle hjem er Marxismens fiende.


8. Du skal ikke stjele 

I Kommunistiske land så var budet heller at du ikke skal bli tatt om du stjeler. Stjeling er ok så lenge du går fri. Kommunistiske ledere derimot var ikke fornøyde med å stjele penger. De ville stjele hele land der friheten ble robbet. Hvorfor stjele en eiendom når du kan stjele et helt land med all dets eiendeler.9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.


Kommunistene var eksperter på karakterdrap og personangrep. Hvorfor ta ballen når du kan ta mannen? Dette er en veldig effektiv metode som er negativ, men som funker bra om du vil vinne. Det er bare å følge den Amerikanske president kampen om du vil se gode eksempler på karakterdrap. Du finner også mange eksempler på dette i Norge. Å vitne falsk mot din neste er noe dagens politikere og journalister lever av. Dette er effektive metode for overvinne din meningsmotstander men er i helhet svært dårlig for et samfunn. Kommunistiske land har ofte hatt 1 parti ettersom de har utryddet sine fiender med både karakterdrap, falske vitnesbyrd og fysiske drap. Målet helliggjør middelet. 


10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slave kvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til. 

Arbeid og eiendom er hellig. Land med godt forsvar for private rettigheter har vært noen av verdens beste of velfungerende land. Marx var ikke enig i dette. Hans ideologi kan oppsummeres i en setning, "Hat karen som har mer enn deg". Marxismen er bygd opp på misunnelse for det andre har. Isteden for å jobbe hardt for å oppnå sine mål så mente Marx at staten kunne stjele eiendom fra folket. Marxismen står i kontrast til dette budet fordi nettopp misunnelse er selve grunnlaget for ideologien. Mennesket som ikke begjærer og er villige til å stjele eiendom kan ikke bli gode Marxister. 


Kanskje ikke noe sjokk at Marxister og likesinnede har vært så opptatte av å fjerne de ti bud. Et folk som er forankret i Jødisk-Kristne verdier kan enkelt å greit ikke bli Marxister. De ti bud i skoler og ellers i samfunnet er ikke bare grunnlaget for verdens beste etiske moralske kode, men også et bolverk mot totalitære ideologier.


For å avslutte et langt innlegg så siterer jeg G.K Chesterton:

It is only by believing in God that we can ever criticise the Government. Once abolish... God, and Government becomes the God. That fact is written all across human history... The truth is that Irreligion is the opium of the people. Wherever the people do not believe in something beyond the world, they will worship the world. But, above all, they will worship the strongest thing in the world.

No comments:

Post a Comment