Sunday, 22 May 2016

Hva er grunnlaget for Kommunismen?

The Naked Communist er en meget god bok. Den Amerikanske presidenteten Ronald Reagan beskrev forfatteren av boken Cleon Skousen som den best kvalifiserte til å takle dette emnet: Her.

Men hva er grunnlaget for det Kommunistiske livssynet. Hvorfor appellerer dette mer til noen enn andre? Skousen har satt sammen grunnlaget for dialectical materialism. At intelligente mennesker kan bli tiltrukket til en ideologi som har drept 100 millioner og gjort hele folkeslag til slaver er utrolig nok i seg selv. For å forstå hvorfor noen er mer mottakelige enn andre så vil jeg legge ut Skousen sine punkter.


1. Alt i universet kom som et resultat av tilfeldige krefter. Alt kom utav ingenting. Livet er en tilfeldighet. Det finnes ingen lov, naturlov, ingen Gud, men bare naturens kraft. Denne kraften er god og naturlig.

2. Mennesket er ikke mer enn et dyr. Mennesket er ikke mer hellig eller verdifullt enn en larve eller en gris.

3. Det finnes ikke rett og galt. Å lyve er rett om du lyver for en god sak. Å stjele er rett for en god sak. Å drepe er rett for en god sak. Målet helliggjør middelet. Får å bruke Lenin sine ord, "Morality is that which serves to destroy the old exploiting society... Communist morality is the morality which serves this struggle. Et moralsk system der rett og galt finnes gjør at hvert individ er en fri moralsk agent. Kommunismen krever blind lydighet.

4. All religion må ødlegges fordi det hindrer revolusjon. Marx og Engels var overbevist om at religion forhindret mennesker å godta Kommunismen. De regnet religionen som fienden av deres livssyn. Religion må erstattes med millitant ateisme. Det kan legges til at Marx spesielt var fokusert på å bryte ned Jødisk-Kristne verdier.


Får å konkludere: Livet kom som en tilfeldighet, vi er utviklet dyr, moral lover eksisterer ikke og religion er roten til alt ondt. Om disse fire premissene ligger til rette så mente Kommunistene at sjansen for at du ble Kommunist var lagt til rette. Det interessante med dette er at dette grunnlaget er ikke langt borte fra det som er mainstream på mesteparten av Vestens universiteter idag. Dette betyr selvsagt ikke at folk er Kommunister, men heller at en som har dette grunnlaget veldig lett kan bli påvirket i lignende retning.

No comments:

Post a Comment