Saturday, 14 May 2016

Årsakene til at Kristendommen og Islam har produsert ulike samfunn

Det er ingen tvil om at Jødisk-Kristne verdier har bidratt enormt til å utvikle noen av historiens beste og mest bærekraftige land. I over 500 år har Europa og Usa vært foran resten av verden. Islam har derimot ikke klart å utvikle eller kopiere suksessen vi har i Vesten. Det er idag populært å skylde dette på kolonisering idet Muslimer blir gjort fratatt all skyld. Min oppfatning er at Vesten ikke ble rike av kolonisering, men heller at de koloniserte fordi de var så langt foran. Denne posten er ikke ment å rettferdiggjøre kolonisering. Jeg har et negativt syn på kolonisering.

Jeg vil derimot komme med en annen forklaring hvorfor Vesten har vært så langt foran samfunn der Islam har dominert. Sosiologen Alvin J. Schmidt i sin bok, "The Great Divide" gir et svar som en beklageligvis ikke får høre ofte. Forskjellene ligger i Kristendommen og Islam som begge har vært bærebjelker og grunnlag for sine representative land. Disse to ulike religionene har gitt tilhørerne ulike livssyn som igjen har produsert helt ulike samfunn. Protestantiske land har veldig lav korrupsjon og stort sett god levestandard. Midtøsten er preget av krig, lite frihet, intoleranse, høy korrupsjon og fattigdom.

Schmidt sitt svar på hvorfor Islam har vært en fiasko ligger i selve religionen. Dette er en ubehagelig og politisk ukorrekt sannhet som er viktig å få frem. Kultur er en av de få tingene mennesker kan forandre. Om Midtøsten vil oppleve vekst så er de nødt til å utfordre Muhammed sine dogmer. Muhammed og hans lære er hovedårsaken til Midtøsten's underutvikling. Dette er for noen et støtende budskap. Dette forandrer likevel ikke at det er sant.


For å oppsummere noen av Schmidt sine argumenter i boken:


1. Jesus og Muhammed har veldig ulike svar på etiske spørsmål. Deres lære har produsert helt ulike samfunn.

2. Kristendommen vokste i de tre første århundrene uten å ty til vold. Jesus var pasifist og vold kan ikke rettferdiggjøres utifra det Nye Testamentet. Islam ble derimot grunnlagt på vold av religionsstifteren Muhammed som spredde Islam med sverdet.

3. Vesten gav frihet til verdi til kvinner i motsetning til Islam som gjør det motsatte. Kvinner innenfor Islam må ofte dekke seg helt til og har liten frihet. Muhammed hadde mange koner og godkjente sex slaver. (Hans yngste kone var 6 år gammel (han hadde sex med henne når hun var 9). Jesus sin behandling av kvinner var revolusjonær.

4. Slaveriet var først gjort ulovlig i Vesten, mens i Midtøsten ble dette gjort ulovlig veldig sent. Det er den dag idag praktisert i noen land i Midtøsten.

5. Vitenskapen vokste i Vesten fordi kristne tenkere så på Gud som en rasjonell skaper som skapte et univers som var rasjonelt og kunne studeres rasjonelt. Islam hadde noen store filosofer men oppdaget ingen vitenskapelige lover. Årsaken til dette ligger i det Islamske livssynet.

6. Kristendommen skiller mellom stat og kirke, religiøs og politisk makt. Dette kommer fra Jesus selv som ba folk gi til keiseren det som tilhører keiseren og å gi til Gud det som tilhører Gud. Islam er ett system som dominerer hele samfunnet. Islamske land er stort sett teokratier eller styrt av diktatorer.

7. Vi hører ofte at Islam er fredens religion. Sannheten er presist det motsatte. Islam er historiens mest voldelige religion. Den verste volden ble praktisert av Muhammed selv og hans første etterfølgere.Kilder: Du finner masse god info i boken ovenfor. For mer dokumentasjon så kan du lese mine andre innlegg om Islam hvor jeg henviser til Koranen og andre kilder.
No comments:

Post a comment