Saturday, 12 March 2016

Skapelse, Fall og Gjenopprettelse

Alle livssyn/ideologier/religioner har en fortelling som svarer på tre viktige spørsmål: 1. Hva er idealet? Eller hva er versjonen av Edens hage? 2. Hvordan ble dette paradiset/idealet ødelagt? 3. Hvordan kan dette gjenopprettes? Bibelen beskriver dette som skapelse, fall og gjenopprettelse. Nedenfor så har jeg satt sammen en liste som sammenligner ulike ideologier, livssyn og religioner og hvilke svar de gir på disse spørsmålene. Det er nemlig ikke slik at når folk slutter å tro på den Kristne Gud at de slutter å tro. Slutten på den kristne troen er begynnelsen der en begynner å tro på alt annet. De vi har sett i Vesten de siste 200 spesielt er at skapelsesberetningen i Bibelen er byttet ut med andre fortellinger som stiller de samme spørsmålene men som gir ulike svar. Min oppfatning er at Bibelen gir de beste svarene. 


    KristendomRousseauMarxisme
Skapelse
Gud skapte Adam og Eva i Edens hage. Et paradis uten synd og ondskap.Verden ble skapt normal.

Natur Tilstanden. Før sivilisasjonen så var mennesket fri fra sin egen natur og levde lykkelig i naturen.Primitiv Kommunisme. Før sivilisasjonen eide alle alt sammen. Selv skapende materie. Mennesket hadde ikke forhold til Gud, men forhold til materie. Naturen til mennesket må forstås i forhold til materie. Den kan i likhet med materie formes til å møte behovene. Økonomiske forhold forklarer alt.
FalletAdam og Eva brøt Guds eneste bud og som et resultat av det kom døden og synden inn i verden. Verden er derfor unormal.

Samfunnet/Sivilisasjonen forandret menneskenaturen som i utgangspunktet var god. Undertrykkelse og endelighet ble resultatet.


Privat eiendom. Menneskenaturen kan forandres ved å forandre økonomiske forhold. Privat eiendom har fremmedgjort  oss.
GjenopprettelseGud's sendte sin sønn Jesus for å frelse menneskeheten fra synd. Jesus kommer igjen for å bekjempe døden og gjenopprette himmel på jorden.En totalitær stat er løsningen på alle problemer. Staten vil igjen ordne menneskenaturen og gjenopprette ting slik det var før sivilisasjonen.


Revolusjon! Knus de som undertrykker, og skap et paradis på jorden med primitiv kommunisme. En totalitær stat er frelseren som vil oppnå dette målet.    KristendomMargaret SangerNyreligiøsitet 
Skapelse
Gud skapte Adam og Eva i Edens hage. Et paradis uten synd og ondskap.Verden ble skapt normal.

Vi kom fra evolusjonen. Vår identitet er i det biologiske/naturlige, spesielt det seksuelle instinktetOpphavet til alt er det absolutte, den ene universielle essensen. Enhet og ikke personlig åndelig essens som vi alle er den del av.
FalletAdam og Eva brøt Guds eneste bud og som et resultat av det  kom døden og synden inn i verden. Verden er derfor unormal.

Fremveksten av Kristen moral. Kristendommens strenge moral undertrykket mennesket fra å finne seksuell frihet.


Individualisme. Dilemmaet er at vi ikke vet at vi er en del av gud. Vi tror vi er individer, med separert eksistens og identitet. Dette er årsaken til grådighet og selviskhet. Individualitet er en illusjon.
GjenopprettelseGud's sendte sin sønn Jesus for å frelse menneskeheten fra synd. Jesus kommer igjen for å bekjempe døden og gjenopprette himmel på jorden.Seksuell frihet vil igjen gjøre oss  hele. Korstog mot Kristendommen vil oppnå dette målet.


Vi må bli ett med den universielle åndelige essensen som er vårt opphav. Vi må bli ett med gud og forstå at vi alle er gud. Bøker: Du finner mye av den samme informasjonen i Nancy Pearcy's bok, "Total Truth". 

No comments:

Post a comment