Wednesday, 16 March 2016

Korstogene sammenlignet med Islamsk Jihad

Jeg har ofte blitt fortalt at kristne bør ikke klage over Islamsk Jihad på grunn av korstogene. Er dette en gyldig kritikk?

Det er viktig å skille mellom religionsstifteren og hans første etterfølgere. De er de som har best forutsetning for å forstå budskapet i sin mest uraffinerte og beste form. Alle som har lest det Nye Testamentet vet at Jesus var pasifist og prekte fred. Bergprekenen i Matteus kap 5 er et av tonnevis av eksempler på dette. Jesus ba sine etterfølgere snu det det andre kinn til.

Den kristne kirke var under sterk forfølgelse i 300 år før den ble godkjent i Romerriket. De vant frem med korset og altså ikke sverdet (Church History in Plain Language er en god introduksjon til kirkehistorien for den som vil vite mer). Det var ikke før de femte århundre at dette ble et seriøst spørsmål for kirken: Kunne kristne delta eller avstå fra krig? Kirkefaren Augustine formulerte dette og sa at du kunne delta i rettferdig krig, men at dette var et nødvendig onde. De var også nødvendig med omvendelse i etterkant. Det var altså i over fire århundrer etter at Jesus prekte sitt budskap at dette ble grundig tenkt gjennom. Det tok syv århundrer til før korstogene ble til. Altså nærmere 1000 år etter Jesus prekte sitt budskap.

Guibert of Nogent sa i sitt verk, On the First Crusade, "God has instituted in our time holy wars so that the order of knights and the crowd running in their wake might find a new way of gaining salvation". Merk den siste delen. En ny måte å finne frelse på i hele 1000 år etter Jesus. Dette var altså verken noe kirken hadde prekt tidligere eller noe Jesus og Bibelen godkjente. Dette hadde med andre ord ingenting med Bibelens budskap å gjøre. Det gikk imot evangeliene. Kirken fikk korset, ikke sverdet (Rom 13:4. Dette er veldig tydelig gjennom hele NT.

I motsetning til Kristendommen der religionsstifteren Jesus var pasifist og kirken ble forfulgt i over 300 år så var Muhammed en religiøs, politisk og militær krigsleder. Sahih al-Bukhari 4.56.2924: The first army amongst my followers who will invade Caesars city will be forgiven their sins.

Sarah 9.111 bekrefter at en som døde i et slag ville gå rett til himmelen. Ifølge tidligere Muslim og Islamekspert Nabeel Quershi så er hellig krig en del av selve fundamentet i Islam (Answering Jihad: kap 17).


Nabeel skriver, "The reality is that Muhammed proclaimed war against Byzantine Christians, and his companions undertook the work of conquering Christian lands. Muslims had been subjugating Christian lands ever since the inception of Islam, just as the Quran commanded them. According to Crusade scholar Thomas Madden, in an article he wrote for the National Review shortly after September 11, 2011, "The crusaders were in every way a defensive war. They were the West's belated response to the Muslim conquest of fully two thirds of the Christian world. (Answering Jihad, map 17, Loc 1706 kindle)


Før jeg oppsummerer så husk at kristne holder Jesus først og deretter hans første etterfølgere som de beste eksemplene for hvordan Kristendommen skal forstås. De 300 første årene av kirkehistorien der kirken ble forfulgt er av mange regnet som den mest autentiske og Bibelske kirken gjennom hele kirkehistorien. Det er dette kristne vil tilbake til når de snakker om reformasjon. For Muslimer er Muhammed det beste eksemplet til etterfølgelse. Islams beste periode er gjennom livet til Muhammed og de første hundre årene i etterkant. Dette er dette Muslimer henviser til når de snakker om reformasjon.


Med hensyn til informasjonen ovenfor så vil jeg derfor oppsummere:

1. Jesus (religionsstifteren) og hans etterfølgere prekte fred. Kirken ble forfulgt i over 300 år. Jesus og hans etterfølgere var ikke involvert i verken defensive eller offensive kriger. De prekte kjærlighet og fred. Jesus var også bare religiøs leder, ikke politisk. Muhammed (religionsstifteren) spredde Islam med sverd og både prekte og praktiserte hellig krig. Muhammed var involvert i minst 29 slag og planla mange flere. Muhammed var både politisk og religiøs leder. Muhammed sine kriger var både defensive og offensive.

2. Det tok kirken hele 1000 år utvikle de Ubibelske korstogene som var i strid med Jesus lære. Du må også over 900 år tilbake for å finne dette. Jihad ble praktisert helt fra start og ble opprettet av Muhammed selv. De tok hele 1400 år for Islam å utvikle seg til en religion der Jihad ikke er vanlig. Til tross for god utvikling i lengre tid så vinner Jihad grupper frem med nye konvertitter også den dag idag. Jihad blitt praktisert gjennom 1400 år av den Islamske historien. Også idag er radikalisering av unge og ofte godt utdannede Muslimske menn og kvinner ett av våre største internasjonale problemer. I en tid der mer informasjon er tilgjengelig enn noensinne tidligere gjennom historien blir mange intelligente unge mennesker overbevist om at den Islam Muhammed prekte var fysisk Jihad der Islam skal spres med sverd.3. Korstogene i hele 1000 år inn i kirkehistorien fant en ny måte å finne frelse på. Dette var en uBibelsk lære som ikke hadde røtter i evangeliene. Korstogene var også en defensiv krig som responderte til erobring av mange kristne områder. Muhammed prekte frelse gjennom krigføring helt fra start. Det gjorde også hans etterfølgere.


Jeg vil derfor konkludere å si at forskjellen mellom korstogene og Jihad er enorme og bør på ingen som helst måte sammenlignes. For å sitere Augustin ovenfor: "Do not judge a philosophy by its abuse". Det finnes kun en sann Kristendom og det er den Jesus praktiserte. Det finnes også bare en sann Islam og det er den Muhammed praktiserte. Alt annet er et avvik. Den Islam Muhammed og hans etterfølgere praktiserte er en Islam der fysisk Jihad med sverd ble sett på som en selvfølge for å spre Islam. Den Kristendommen Jesus og hans etterfølgere praktiserte var pasifistisk og ble spredd med korsets kjærlighet. Forskjellene mellom dem kunne knapt vært større.


Kilder: Answering Jihad av Nabeel Quershi kapittel 17. Du finner også videoer av Nabeel på youtube som svarer på relevante spørsmål.


 Relevante innlegg: Islam, Jihad og fred, Islam, Muhammed og erobring.


No comments:

Post a Comment