Friday, 8 January 2016

Var Islam tolerant i sin gullalder?

Det blir ofte sagt at Islam var veldig tolerant spesielt mot Kristne og Muslimer mellom 700 - 1000.
Dette ble presentert av Protestantiske og Jødiske historikere i det åttende og niende århundret. Edward Gibbon og Heinrich Graetz hadde begge som mål å sette den katolske kirke i dårlig lys på grunn av deres behandling av Jøder og Protestanter. Det var derfor viktig for dem å presentere Islam som et bedre eksempel for toleranse.

Muslimene godtok at Jøder og Kristne beholdt sin tro. Det godtok derimot ikke at en Muslim konverterte til en annen religion. En kunne konvertere til Islam, men ikke fra Islam. Slik er det også idag i de fleste land i Midtøsten. I gullalderen til Islam så var Kristne og Jøder registrerte som Dhimmis. Pakten til caliph Umar la ned regler for dette:

- We shall show respect toward the Muslims, and we shall rise from our seats when they wish to sit.

- We shall not manifest our religion publicly nor convert anyone to it We shall not prevent any of our kin from entering Islam if they wish it.

- We shall not mount on saddles.

- Surah 9:29: Fight against such of those who have been given the Scriptures (that is , Jews and Christians)... who follow not the religion of truth, until they pay the tribute readily, being brought low.

Kristne og Jøder måtte ble registert som dhimmi og måtte betale ekstra skatter fordi de ikke var Muslimer. En Jødisk forfatter i Baghad skriver, "Each Jew had to have a stamp of lead... hang from his neck, on which the word dhimmi was inscribed".


Muslimer viste til tider mer toleranse enn den katolske kirke. Men også under Islam så var det tydelig at Jøder og Kristne ble behandlet mye dårlige enn Muslimer. De var annen rangs borgere med ekstra skatt og mindre rettigheter.


Reell toleranse begynte etter Reformasjonen. John Locke sine toleranse brev var ikke perfekte, men et viktig steg mot toleranse. Locke siterer Jesus sitt eksemplariske tolerante eksempel ved flere anledninger. Videre utviklet Protestantiske Usa verdens mest tolerante land. Delvis på grunn av nødvendighet, men også på grunn av at toleranse er 100% konsekvent med Jesus liv og lære.

No comments:

Post a Comment