Wednesday, 13 January 2016

Pope Francis: Er ulikhet roten til sosial ondskap?

Jeg ble overrasket over å se hva paven tweetet. Paven tweetet: Ulikhet er roten til sosial ondskap. Jeg måtte lese overskriften igjen fordi jeg var sikker på at jeg leste Karl Marx. Etter å ha lest det igjen så var det tydelig at dette ikke var en sosialistisk statsminister, men altså paven selv som skrev dette.

La meg klargjøre at jeg på ingen måte mener Bibelen favoriserer verken kapitalisme eller sosialisme. Du finner gode historiske argumenter som kan støtte de ulike økonomiske modellene. Det er av min oppfatning at Bibelen ikke gir noe tydelig svar på hvilken økonomisk modell vi skal velge. Historien gir oss derimot bedre svar. En pave som representerer sin kirke bør derfor være veldig forsiktig med sånne utsagn. Dette med tanke på at mange kobler dette med de Kommunistiske landene som drepte 100 millioner mennesker.

I Juli 2015 så møtte Pave Francis kvasi diktatoren av Bolivia, Evo Morales som gav Francis en gave. En hammer med sigden og korset på en korsfestet Jesus figur. Francis gjorde det tydelig at han ikke ble fornærmet av denne gaven. At han tidligere har vært en aggressiv kritiker av kapitalismen gjør det tydelig hvor han står politisk. At Francis ikke tydelig viser at han er imot et politisk system som har slaktet 100 millioner mennesker og ellers skapt noen av verdens fattigste land er intet mindre enn skremmende.Kapitalismen har i likhet med alle andre politiske systemer sine problemer. Det skal derimot sies at det er ingen økonomisk modell gjennom historien som har drevet verden fremover og løftet flere utav fattigdom enn nettopp kapitalismen. Kapitalismen bli omfavnet i alle tidligere Kommunistiske land og har løftet land som Singapore, Japan, Taiwan og Kina utav fattigdom på rekordtid. Sør Amerika der katolisisme har dominert har vært korrupt og fattig helt frem til senere tid. Det er nettopp kapitalismen som har gjort at Sør Amerika har klatret oppover økonomisk de siste årene. Les Lawrence E. Harrison for dokumentasjon på dette. Det burde dermed sies at paven burde ha et mye mer balansert syn på kapitalismen om han er opptatt av ulikhet. Doktrinene til Marx skapte enorm ulikhet og blodbad der den ble satt i praksis.

Pave Francis virker også til å ha glemt ut hva 1 Tim 6:10 sier: Kjærlighet til penger (altså ikke ulikhet) som er roten til alt ondt. Både sosial ondskap og ondskap ellers. Pave Francis er ingen materialist men hans utsagn har dype røtter i Marxistisk og materialistisk tenkning. Det er vanlig hos Marxister å mene at økonomi avgjør atferd. Fattigdom skaper korrupsjon. Mennesket er i utgangspunktet godt og oppfører seg dårlig på grunn av utvendige faktorer. Gi staten makt til å omfordele rikdom og mennesket vil oppføre seg bedre. Folk er selv ikke ansvarlige, men dårlige kår (fattigdom/systemet) har skylden. Den Bibelske posisjonen er helt motsatt. Verdier/livssyn avgjør atferd. Korrupsjon skaper fattigdom. Mennesket er en blanding av godt og ondt og trenger den Bibelske moralen som veiviser. Gode verdier hos borgerne vil skape et godt samfunn. Det er ikke miljøet men en selv som er ansvarlig for å forandre situasjonen til det bedre.

Francis må gjerne bytte jobb til politikken, men som pave over verdens største kirkesamfunn så burde han heller fokusere på hvordan hver borger kan ta ansvar for egne handlinger, forbedre sin moral ved hjelp av Bibelen og hjelpe mennesker å innse at den viktigste kampen vi alle må kjempe er ikke kampen mot samfunnet, men heller kampen mot vår egen syndige natur. Det føles ikke godt å ta oppgjør med egen natur, men det gjør godt. Det er derfor svært forunderlig at en pave som er ment å representere det Bibelske budskapet høres mer ut som Marx enn Jesus.No comments:

Post a comment