Wednesday, 20 January 2016

Marxismen

1. Marxismen mener at materie forklarer all menneskelige atferd. Materie er det eneste som eksisterer og alt skal forklares ved hjelp av det.

2.  Ettersom bare det ikke materielle eksisterer så eksisterer heller ikke fri vilje. Alle våre valg er determinert av miljø og arv. Gud og religion er meningsløse begrep for en Marxist. Det sees på som farlig.

3. Religion er opium for folket. Religion forhindrer revolusjon fordi religiøse mennesker ikke er materialister. Religion må derfor bekjempes for å fremme revolusjon.

4. Økonomi forklarer menneskelig atferd. Jødisk Kristne samfunn bruker begrep som, 'god' og 'ond' som er produktet av menneskets verdier. Marxismen oppløser ikke bare disse kategoriene men ser på dårlig atferd som et resultat av at folk vokste opp i fattigdom. Det er altså ikke korrupsjon som skaper fattigdom ifølge Marxistene, men  fattigdom skaper korrupsjon. Den kriminelle blir ikke sett på som en person med dårlige verdier, men et offer som vokste opp i fattigdom. Med verken fri vilje og  på grunn av materiell ulikhet så er den kriminelle uten eget ansvar ifølge Marxismen.

5. Marxismen bekjemper ikke ondskap, men materiell ulikhet. Marxister i Vesten har en lang tradisjon der de har støttet diktatorer som Lenin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, Hugo Chavez og Fidel Castro. De er ikke opptatt av å bekjempe diktatorer som driver undertrykkende konsentrasjonsleirer men vil heller bekjempe materiell ulikhet. Å fjerne ulikhet er viktigere enn å skape velstand. Marxismen har derfor ofte angrepet entreprenører og andre som har tjent seg rike ved å skape velstand og ved å skape arbeidsplasser.

6. Staten er middelet til å oppnå målet. En kan gjerne si at Marx er profeten og staten er gud. Marxismen drømmer om et paradis på dette jord. Staten skal bygges opp til å bli alles gud. De historiske forsøkene på å skape dette paradiset endte ikke opp med utopia, men heller dystopia. Marxister er noen av historiens verste massemordere. De siste hundre årene ble 100 millioner slaktet ved hjelp av denne ideologien. De skapte også enorm fattigdom og underutvikling. 


Kilder: Still the Best Hope by Dennis Prager, Kapittel 1

No comments:

Post a Comment