Wednesday, 20 January 2016

Marxisme, Islamisme og Kristendom

Det er ingen av som kan vite fremtiden. Men slik ting er nå ser er det mye som tyder på at fremtidens ledende ideologi/religion vil bli Marxismen, Islamismen eller Kristendommen (Jødisk-Kristne verdier). Disse er dominerende i store deler av verden og fremtiden vil etter all sannsynlighet bli påvirket mest av de. Islam og Kristendommen er åpenbart religioner. Marxisme derimot er noe mange forbinder med et politisk syn. Etter å studert Marx og Marxismen så er jeg overbevist om at Marxisme er en pseudo religiøs politisk ideologi. Den har samme funksjon for sekulære som religion har for religiøse. På Columbia University i Usa og flere andre steder blir Marxismen kalt, "Secular Messianism". Nancy Pearcey skriver i Total Truth om Marxismen, "By incorporating all the elements of a comprehensive worldview, it taps into a deep religious hunger for redemption". Leslie Stevenson sier om Marxismen, "It has for many been a secular faith, a vision of social salvation". Dette er årsaken til at jeg både har og kommer til å skrive mye om Marxismen. Marxismen er idag en de mest innflytelsesrike pseudo religiøse politiske ideologiene i Vestens akademia. Den lever i sitt beste velgående på Vestens universiteter. Marxisme blir prekt som enhver religion gjennom politikken. Dette skjer ofte i nøytralitetens navn.


En av de beste bøkene jeg har lest om Marxisme, Islamisme og Jødisk-Kristne verdier er Dennis Prager's, "Still the Best Hope". Han har sin bakgrunn fra Columbia University som han beskriver som et sted der de produserer disipler av Marxismen. Etter å ha studert Marxismen grundig så avviste han den. Boken forklarer Marxismen og problemene med den. I boken tar han for seg Islam og forklarer hvordan fremtiden vil bli dominert av Marxisme, Islamisme eller Americanism. Mange av disse verdiene er Jødisk Kristne. Prager peker på den Amerikanske mynten og sier at disse verdiene er Liberty, In God We Trust, Pluribus Unum (en utav mange). Mine innlegg vil ikke fokusere på Prager sine politiske syn, men heller de Jødisk Kristne verdiene som boken sier mye om.

Denne boken er etter min mening viktig fordi den peker på de viktige forskjellene i disse verdi-systemene. De Jødisk-Kristne verdiene har skapt verdens mest frie og beste land. Folk fra hele verden vil komme til Vesten på grunn av friheten og levestandarden. De Jødisk-Kristne verdiene spilte en nøkkelrolle i å utvikle dette. Idag er ting derimot annerledes. Vesten er i ferd med å oppløses moralsk og ytringsfriheten er mer truet enn noen gang. Det er flere grunner til dette. Uansett så er det viktig å lese om de ulike svarene de ulike ideologiene/religionene gir. Marxisme og Islam har fortsatt til gode å skape noe som er i nærheten av det vi har i Vesten. Midtøsten er underutviklet og korrupt. Marxismen sørget for at 100 millioner av mennesker ble slaktet av diktatorer som blant annet Lenin, Stalin og Mao. Protestantiske land har derimot historisk skapt noen av verdens mest bærekraftige samfunn. Kun ved å gå tilbake til de Jødisk Kristne verdisystemet kan vi gjenopprette videre bærekraftige samfunn. Historien forteller oss klart og tydelig hva Islamisme og Marxisme har produsert. Vi bør velge det vi vet fungerer, ikke det vi vet har produsert noen av verdens verste samfunn.

No comments:

Post a Comment