Monday, 18 January 2016

Kristendommen og Moral

Det har vært vanlig praksis blant sekulære intellektuelle å avvise det verdenshistorien forteller oss om virkeligheten. Vi har idag vitenskapen og vet bedre mener mange. De siste hundre årene burde være historiens viktigste påminnelse hva som kan skje når en bygger at samfunn på sekulært tankegods. Kommunismen, Fascismen og Nazismen var ideologier som alle vokste utav Nihilisme, filosofisk naturalisme og eksistensialisme. Disse ideologiene var ansvarlige for en av historiens største nedslaktinger. I dette innlegget ønsker jeg å dele hva  noen store tenkere både har og sier om religion (spesielt Kristendommen). Interessant nok så er det flere sekulære intellektuelle som i den siste tiden har innsett at deres livssyn ikke gir bærekraftige samfunn.

Geniet og ateisten Friedrich Nietzsche: Han mente at ateistene i det tyvende århundret ville se konsekvensene av en verden uten Gud. Uten Gud var det heller ingen moralske absolutte verdier. Mennesket er fritt til å skape egen moral. På grunn av dette profeterte Nietzsche så ville det tyvende århundre bli det blodigste i historien. Nietzsche døde i år 1900. Profetien kunne knapt truffet bedre. Kommunismen, Nazismen og Fascismen (to verdenskriger) sørget for en av historiens største nedslaktinger av mennesker. (Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol VII (New York: Doubleday, 1963), 405-406).

Jurgen Habermas: Den verdenskjente filosofen og ateisten Jurgen Harbermas skriver, "Universiell egaliterisme, fra hvor idealene utløper om frihet, kollektiv solidaritet, aktiv kontroll over eget liv, frigjøring, samvittighetsbasert moral, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arv etter den jødiske rettferdigsetikken og den kristne kjærlighetsetikk en... Alt annet er bare postmoderne snakk.

- Habermas har også kritisert sekulære stater for å nedtone tradisjonell moral og etikk. Det moralske samfunnet ifølge Habermas har ikke nok moralsk drivkraft til å motivere borgerne til empati og nestekjærlighet uten den religiøse etikken. (Naturalism and Religion)Templeton Price vinneren Michael Novak: The founders (of America) did not think that the constitutional government they were erecting could survive without the Hebrew-Christian faith. This premise must be given due weight. ( On two Wings, side 120)


Benjamin Franklin Benjamin Franklin: Only a virtuous people are capable of freedom.

 John Adams: John Adams, Second President, "Our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any others”.


William Durant: Den kjente (agnostiker) historikeren William Durant bekrefter også dette, 'There is no significant examples in history, before our time, a society successfully maintaining moral life without the aid of religion’. ( Will Durant, “Humanism in Historical Perspective,” The Humanist, Jan./Feb. 1977, p. 26).


Ateisten Marcello Pera skrev at Europa ville dømme seg selv til makteløshet om de ikke kalte seg Kristent. (Why we should call ourselves Christian by Marcello Pera, og Michael Novak, "A Western Blueprint: An atheist Defense the Judeo-Christian Ethic).

Verdikrisen vi har i Europa er et direkte resultat av avvisningen av Jødisk-Kristne verdier som historisk spilt en viktig rolle i å bygge et bærekraftig samfunn. I Norge bruker vi over 25 milliarder i året på psykisk helse, narkotika er et enormt problem, abort tallene er høye, skilsmisse tallene er også veldig høye. Selvmord (spesielt blant menn) er også i blitt utbredt. Seksuelle sykdommer har også blitt et større problem i likhet med ensomhet.

Kanskje vi kan konkludere med at Kristendommen er nødvendig for et bedre samfunn som løser mange problemer som olje penger aldri vil kunne løse. Intet samfunn i historien har vært bærekraftig over tid uten religion. Historien gjentar seg om vi ikke lærer av den. Vi trenger Kristendommen både for bedre samfunn og bedre liv.


No comments:

Post a comment