Tuesday, 12 January 2016

Kjente de Bibelske forfatterene til homofilt samliv?

Jeg må ærlig innrømme at jeg er overrasket over at noen liberale teologer påstår at Bibelen godkjenner homofilt samliv. Verken Paulus, Jesus eller de Bibelske forfatterene avviste homofile samliv sier de. Men stemmer dette?

Matthew Vines og Ken Wilson er to populære røster som preker dette liberale synet. Argumentene ble først fremsatt i 1980 av John Boswell og Robin Scroggs. Det er interessant at sekulære, liberale og konservative forskere har idag stort sett avvist disse påstandene.

Bernadette Brotten og William Loader har fremsatt sterke beviser på at homofilt samliv var godt kjent i antikken. Aristopahnes tale i, "Plato's Symposium er et eksempel". Anbefalte bøker: William Loader Sexuality in the New Testament (2010) eller hans større bok, The New Testament on Sexuality (2012). Loader er en av de største ekspertene på seksualitet i antikken og har blant annet skrevet fem volumer om dette. Det er interessant at Loader personlig ikke ser noe galt med homofili, men han sier likevel at du kan ikke bruke Bibelen til å støtte dette.

Andre kilder:

I Symposion av Platon (427 - 347) tales det om en type mennesker som i sin erotiske lengsel elsker et et kvinne til kvinne forhold eller et mann til man forhold.

- Aristotles (345 - 322 f.kr) snakker om det samme i sin Nikomakiske Etikk (7.5). Noen er slik av naturen, andre av vane, og de som har blitt misbrukt fra barnsben av.

- Cicero 106 + 43 f.kr forteller at Markus Atonius levde med en mann i et stabilt og varig ekteskap.

- Martial (40-140 e.kr) forteller om et bryllup mellom to menn, der det til og med var gjort avtale om medgift).

- Decianus tok seg en ektemann.

- Den romerske filosofen Seneca var godt kjent for sin kjærlighet til voksne unge menn. Keiser Nero feiret også i full offentlighet to bryllupsseremonier med menn..

- Sutonius forteller også om Neros etterfølger Galba at hans lidenskap var mest rettet mot sitt eget kjønn.

- Erotiske forhold mellom voksne menn er også godt dokumentert av en rekke greske vase malerier.

- Kjente keisere som Augustus, Tiberius, Domitian, Hadrian og Trajan var godt kjente for sine biseksuelle forhold.

- De Bibelske bevisene i Romerbrevet 1, 1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10 og ellers der Jesus bekrefter ekteskapet slik det var fra begynnelsen: Mark 10: 2 - 10.


At Paulus med sin enorme kunnskap og de andre forfatterene ikke skulle kjenne til dette det som var regnet som generell kunnskap i en over seksualisert kultur er derfor helt feil. Bevisene tyder på at de ikke bare visste om dette, men at de også med denne viten bevisst avviste det og beskrev denne praksisen i likhet med mye annet som syndig.

Liberal teologien kom som et resultat av helt andre ting enn Bibel tolkning. Det er et klassisk eksempel på modernismen i møte med protestantismen. Forskjellen er at Bibeltro protestanter har Skriften som autoritet, mens liberale teologer har tatt til seg en form for teologisk humanisme. De er villige til avvise sentrale Bibelske lærer om dette ikke passer inn i en postmodernistisk og sekulær liberal kultur. De har på mange områder gitt seg selv autoritet til å bekrefte det Skriften tydelig avviser. Vi kan si oss enige med den store tenkeren Francis Schaeffer som sa at liberal teologi er humanisme formulert med religiøse ord.Linker: Tim Keller

Homofili hefte: Her


Bøker

Professor Bjørn H. Sandvei: Her

Greek Homosexuality, Kenneth Dover, Harvard University Press 1989

Roman Homosexuality, Craig A. Williams, Oxford University Press 1999

Sexual Life in Ancient Rome, Otto Keifer, London 1934

Bernadette Brotten og William Loader (Bøker ovenfor i posten)
.

No comments:

Post a Comment